Denne informasjonen gjelder bare for Ultra-emnevisningen.

Hva om du lurer på noe i forbindelse med emneinnholdet?

Hvis underviseren har aktivert klassesamtaler for spesifikke innholdselementer, kan du diskutere innholdet med både underviseren og de andre i klassen. Du kan be om hjelp, dele kilder eller svare på andres spørsmål. Samtalen vises bare sammen med det relevante innholdet. Samtaler vises ikke på diskusjonssiden.

Underviseren kan aktivere samtaler for disse innholdselementene:

 • Dokumenter
 • Oppgaver
 • Gruppeoppgaver
 • Prøver
 • Gruppeprøver
 • Innleveringer som ikke sendes inn via nettet
 • Eksternt innhold, for eksempel e-bøker

Se samtaler

Når noen bidrar i en samtale, vises det et ikon ved siden av elementets tittel på Emneinnhold-siden. Åpne menyen for elementet, og velg Samtale for å se samtalen.

Menyen og «Samtale» vises bare hvis underviseren har aktivert klassesamtaler for det aktuelle elementet.

Eventuelt kan du velge Åpne klassesamtale-ikonet øverst til høyre på panelet eller laget for et element. Det vises en lilla sirkel sammen med ikonet for å indikere ny aktivitet.

Samtalelaget

Samtaler er bygget opp på samme måte som diskusjoner. Det tillates to svarnivåer per svar på første nivå.

 1. Hva vil du si? Legg til et svar, eller svar en klassekamerat eller underviseren. Du kan bruke alternativer i redigeringsprogrammet for å formatere tekst, vedlegge filer og bygg inn multimedieinnhold.

  Hvis du ser redigeringsverktøyet på en mindre skjerm, kan du velge plussikonet for å se menyen over alternativer. Du finner alternativet for å legge ved en fil.

  Du kan trykke på ALT + F10 for å hoppe til verktøylinjen i redigeringsverktøyet. På Mac kan du trykke på Fn + ALT + F10. Bruk piltastene til å velge et alternativ, for eksempel en nummerert liste.

 2. Lagre et utkast. Du kan begynne å skrive et svar, lagre det som et utkast og gjøre det ferdig senere.
 3. Nyheter Nye svar vises med et Nytt-ikon.
 4. Slett bidrag. Du kan velge papirkurvikonet for å slette dine egne svar, men du kan ikke gjøre endringer i dem. Svar på slettede svar blir værende. Underviseren kan ved behov fjerne svar fra hvem som helst.
 5. Se aktivitet, og søk etter deltakere. Du kan se listen over deltakere og aktiviteten deres og søke etter spesifikke deltakere.
 6. Oppdater visningen Se etter ny aktivitet som har kommet etter at du åpnet samtalen.

Eksempel: Lagre et utkast

Lagrede utkast vises med en ramme og et Utkast-merke, slik at det blir lett å finne dem. Åpne menyen, og velg Rediger eller Slett.


Gruppesamtaler

Du kan se og delta i samtaler for gruppen eller klassen din. Velg gruppens tittel for å åpne menyen, og velg noe. En lilla sirkel indikerer ny aktivitet.

Du kan søke etter spesifikke grupper eller emnemedlemmer basert på det du velger i menyen.

Du kan også bruke Collaborate Ultra til å møte gruppen virtuelt hvis emnet bruker Collaborate og læreren har aktivert samtaler. Du kan åpne gruppens Collaborate-rom ved å velge ikonet for Åpne Collaborate-rom.

Er du en ny bruker av Collaborate Ultra? Begynn her med det grunnleggende

Mer om presentasjoner i Collaborate Ultra