Aktiver anonym vurdering

Du kan aktivere anonym vurdering for oppgaver og prøver som ikke inneholder de innebygde spørsmålstypene. Du kan bare legge til tekst og filer i anonymt vurderte oppgaver og prøver.

Studentenes navn er skjult i løpet av vurderingsprosessen og vises bare når du har publisert alle vurderinger.

Du kan ikke vise eller skjule studentnavn etter at studentene har åpnet en oppgave eller prøve eller sendt inn forsøk.

The Assignment settings panel is open with the "Hide student names" checkbox selected and the Anonymous grading section highlighted.

Når du skjuler navn, kan du ikke legge til spørsmål, bruke spørsmål på nytt eller velge disse innstillingene:

  • Tillat klassesamtaler
  • Samle innsendinger offline
  • Tilordne til grupper

Mer om anonym vurdering


Aktiver parallellvurdering

Du kan be spesifikke brukere i emnene dine om å vurdere bestemte sett med oppgaveinnsendinger. Vurdererne ser ikke andre vurdereres vurderinger, merknader i studentfiler eller vurderingsmatriser. De vurderer parallelt og gir foreløpige vurderinger. Rollene som kan gi vurderinger som standard, er undervisere, vurderere og undervisningsassistenter.

Underviserrollen er som standard overordnet vurderer – eller fullfører. Fullføreren går gjennom de foreløpige vurderingene og bestemmer de endelige vurderingene studentene ser. Du kan gi én eller flere andre brukere med vurderingsrettigheter mulighet til å fullføre vurderinger, og du kan også fjerne din egen mulighet til å gjøre dette.

Mer om parallellvurderere og fullførere

Du kan aktivere parallellvurdering og tilordne vurderere når du oppretter oppgaver. Du kan også aktivere parallellvurdering selv etter at studentene har sendt inn oppgavene sine. Systemet tilordner vurderere du velger, på en vilkårlig måte, slik at alle studentoppgaver blir tilordnet to vurderere. Vurderingsarbeidet distribueres jevnt mellom vurdererne. Vurderere kan bare åpne innsendingene til studentene de er tilordnet.

Studentene varsles ikke om at oppgaver har mer enn én vurderer – med mindre du forteller dem om det. Studentene ser bare den endelige vurderingen og tilbakemeldingen fra fullføreren.

For øyeblikket er det ikke mulig å opprette grupper eller legge til spørsmål når parallellvurdering er aktivert. Vurderere, undervisningsassistenter og emnebyggere kan ikke aktivere eller deaktivere parallellvurdering.

Gå til Oppgaveinnstillinger-panelet, og merk av for To vurderere per student i Parallellvurdering-delen.

Velg Tilordne vurderere-lenken. På Tilordne vurderere-siden kan du velge vurderere og fullførere.

The Assignment settings panel is open with the "2 graders per student" checkbox selected and the Evaluation options section pointed and highlighted.