Anonim not vermeyi etkinleştirme

Dahili soru türleri içermeyen ödevler ve testler için anonim not vermeyi etkinleştirebilirsiniz. Anonim olarak not verilen ödevlere ve testlere sadece metin ve dosya ekleyebilirsiniz.

Öğrenci adları, siz not verirken görünmez ve sadece tüm notlar gönderildikten sonra görüntülenir.

Öğrenciler bir ödevi veya testi açtıktan ya da denemelerini gönderdikten sonra öğrenci adlarını gizleyemez veya gösteremezsiniz.

The Assignment settings panel is open with the "Hide student names" checkbox selected and the Anonymous grading section highlighted.

Adları gizlediğinizde; soru ekleyemez, soruları tekrar kullanamaz veya şu ayarları seçemezsiniz:

  • Sınıf sohbetlerine izin verme
  • Gönderimleri çevrim dışı olarak toplama
  • Gruplara atama

Anonim not verme hakkında daha fazla bilgi


Paralel not vermeyi etkinleştirme

Ödev gönderimleri kümesine not vermek için kursunuzda belirli kullanıcıları atayabilirsiniz. Not verenler, diğer not veren kişilerin öğrenci dosyaları ve dereceli puanlama anahtarlarındaki notlarını, geri bildirimlerini, ek açıklamalarını göremez. Bunlar paralel olarak not verir ve geçici notlar sağlarlar. Varsayılan not verme rolleri; eğitmen, not veren ve eğitim asistanıdır.

Eğitmen rolü, varsayılan son not veren veya uzlaştırıcıdır. Uzlaştırıcı geçici notları gözden geçirir ve öğrencilerin göreceği son notları belirler. Notları uzlaştırma rolünü, not verme ayrıcalıklarıyla bir veya daha fazla başka kullanıcıya atayabilir ve kendi uzlaştırma rolünüzü kaldırabilirsiniz.

Paralel not verenler ve uzlaştırıcılar hakkında daha fazla bilgi

Bir ödev oluştururken paralel not vermeyi etkinleştirebilir ve not verenleri atayabilirsiniz. Ayrıca paralel not vermeyi öğrenciler gönderim yaptıktan sonra da etkinleştirebilirsiniz. Sistem sizin seçtiğiniz not verenleri rastgele olarak atar, böylece her öğrenci için ödevle ilgili iki not veren olur. Not verme işi, not verenler arasında eşit olarak dağıtılır. Not verenler, sadece kendilerine atanan öğrencilerin gönderimlerini açabilir.

Öğrencilere siz bilgi vermedikçe ödeve birden fazla not veren atandığı bildirilmez. Öğrenciler sadece uzlaştırıcının sağladığı son notu ve geri bildirimi görür.

Şu anda paralel not verme etkinken grup oluşturamaz veya soru ekleyemezsiniz. Not verenler, eğitim asistanları ve kurs oluşturucular paralel not vermeyi etkinleştiremez veya devre dışı bırakamaz.

Ödev Ayarları panelinde, Paralel not verme bölümündeki Öğrenci başına iki not veren onay kutusunu seçin.

Görüntülenen Not verenleri ata bağlantısını seçin. Not Veren Atama sayfasında not verenlerinizi ve uzlaştırıcılarınızı seçebilirsiniz.

The Assignment settings panel is open with the "2 graders per student" checkbox selected and the Evaluation options section pointed and highlighted.