Anonieme beoordeling inschakelen

Je kunt anonieme beoordeling inschakelen voor opdrachten en toetsen die niet de ingebouwde vraagtypes bevatten. Je mag alleen tekst en bestanden toevoegen aan anoniem beoordeelde opdrachten en toetsen.

De namen van de studenten worden verborgen tijdens het beoordelen en worden pas onthuld nadat je alle cijfers hebt geplaatst.

Je kunt de namen van leerlingen niet verbergen of tonen nadat studenten een opdracht of test hebben geopend of pogingen hebben ingediend.

The Assignment settings panel is open with the "Hide student names" checkbox selected and the Anonymous grading section highlighted.

Wanneer je namen verbergt, kun je geen vragen toevoegen, vragen hergebruiken of deze instellingen selecteren:

  • Klassikale gesprekken toestaan
  • Inzendingen offline verzamelen
  • Toewijzen aan groepen

Meer informatie over anoniem beoordelen


Parallelle beoordeling inschakelen

Je kunt specifieke gebruikers in je cursus inzendingen van opdrachten laten beoordelen. Cijfers, feedback en aantekeningen van andere beoordelaars in bestanden van studenten en rubrieken zijn niet zichtbaar voor beoordelaars. Beoordelaars geven parallel voorlopige cijfers. Standaard beoordelingsrollen zijn cursusleiders, beoordelaars en onderwijsassistenten.

De cursusleider is standaard de eindbeoordelaar of afstemmer. De afstemmer controleert de voorlopige cijfers en bepaalt de eindcijfers die studenten zien. Je kunt de mogelijkheid om cijfers af te stemmen toewijzen aan een of meer andere gebruikers met beoordelingsbevoegdheden en je kunt je mogelijkheid om af te stemmen verwijderen.

Meer informatie over parallelle beoordelaars en afstemmers

Je kunt parallelle beoordeling inschakelen en beoordelaars toewijzen op het moment dat je een opdracht maakt. Je kunt parallelle beoordeling ook nog inschakelen nadat studenten al inzendingen hebben verstuurd. Het systeem wijst de beoordelaars die je selecteert willekeurig toe. Voor elke student zijn er twee beoordelaars. De werkbelasting wordt gelijkmatig over de beoordelaars verdeeld. Beoordelaars kunnen alleen inzendingen openen van studenten die aan hen zijn toegewezen.

Studenten worden er niet van op de hoogte gesteld dat de opdracht meer dan één beoordelaar heeft, tenzij je deze informatie zelf deelt. Studenten zien alleen het eindcijfer en de feedback van de afstemmer.

Het is momenteel niet mogelijk om groepen te maken of vragen te stellen wanneer parallelle beoordeling is ingeschakeld. Beoordelaars, onderwijsassistenten en cursusbouwers kunnen parallelle beoordeling niet in- of uitschakelen.

Schakel in het deelvenster Opdrachtinstellingen het selectievakje bij Twee beoordelaars per student in de sectie Parallele beoordeling in.

Selecteer de koppeling Beoordelaars toewijzen die wordt weergegeven. Op de pagina Beoordelaars toewijzen kun je de beoordelaars en afstemmers kiezen.

The Assignment settings panel is open with the "2 graders per student" checkbox selected and the Evaluation options section pointed and highlighted.