İçerik alanında bir test veya ölçme sınavı oluşturduğunuzda konum, zamanlayıcı, çoklu deneme ve sunuma göre geri bildirim, son tarih, kısıtlama seçeneklerini ayarlayın.

Bu konudaki seçenekler, hem testler hem de ölçme sınavları için geçerlidir.

Test veya Ölçme Sınavı Seçenekleri sayfası

Test veya ölçme sınavı menüsünü açın ve Test Seçeneklerini Düzenle veya Ölçme Sınavı Seçeneklerini Düzenle ögesini seçin.

Test veya Ölçme Sınavı Seçenekleri sayfasında bulunan içerik alanında öğrencilere görünen talimatlar veya bir açıklama ekleyebilirsiniz.

Test veya ölçme sınavı kullanılabilirliğini de yönetebilirsiniz.

Kullanıma kapalı ve silinmiş testler ve ölçme sınavları aşağıdaki şekillerde ayrılır:

 • Kullanıma kapalı testler ve ölçme sınavları, öğrencilere görünmeyen içerik alanında dağıtılır. Düzenleme Modu AÇIK olduğunda, eğitmenler ve kurs oluşturucuları kullanıma kapalı testleri görebilir.
  • Kullanılabilirliği belirli bir zaman dönemine göre sınırlayabilirsiniz. Tarihleri görüntüleme yalnızca göründüğünde bir test veya ölçme sınavı kullanılabilirliğini etkilemez.
 • Bir içerik alanından test veya ölçme sınavı silerseniz o konumdan kaldırılır. Test veya ölçme sınavını gerektiğinde yalnızca tek bir konumda yeniden oluşturabilirsiniz.
 • Bir testi veya ölçme sınavını Testler veya Ölçme Sınavları sayfasından silerseniz kursunuzdan kalıcı olarak silinir. Bu eylem geri alınamaz.

Birden fazla deneme

Öğrencilerin bir test veya ölçme sınavına birden fazla girmelerine izin verebilirsiniz. Birden fazla deneme durumu, test veya ölçme sınavının en üstünde öğrencilere görünür.

Öğrencilerin test veya ölçme sınavlarına istedikleri kadar girmelerine izin vermek için Sınırsız Denemelere İzin Ver seçeneğini tıklatın. Veya Deneme Sayısı'nı seçin ve bir sayı girin.

Test için birden fazla deneme olduğunda, Denemelere şununla puan ver menüsünden Not Merkezi'nde hangi deneme puanın kullanılacağını da seçebilirsiniz.


Tamamlama, zamanlayıcı ve parolayı zorlama

Bu bölümdeki seçenekler hem testler hem de ölçme sınavları için geçerlidir.

Bazı test ayarları, öğrencilerin bir teste erişebilecekleri süreyi kontrol etmenizi sağlar. Daha güvenli çevrim içi testler için bir parola da belirleyebilirsiniz.

Tamamlamaya zorla

Tamamlamaya Zorla'yı etkinleştirirseniz öğrenciler başlattıkları testi tamamlamak zorunda olur. Öğrenciler teste yalnızca BİR DEFA erişebilir. Öğrencilerin üzerinde çalışırken soruları kaydetmeleri için Kaydet işlevi bulunmaktadır. Ancak öğrenciler testten çıkıp yeniden giremez. Talimatlarda, Tamamlamaya Zorla öğrenciye bildirilir ve açıklanır. Tamamlamaya Zorla seçeneğini etkinleştirmezseniz öğrenciler ilerleme durumlarını kaydedebilir, çıkabilir ve testi tamamlamak için geri dönebilir.

Öğrenciler tarayıcılarını yanlışlıkla kapatır, test sayfasından ayrılır veya elektrik veya İnternet bağlantıları kesilirse teste devam edemez. Bu durumda öğrencilerini sizinle iletişime geçmesi ve yeni bir deneme istemesi gerekmektedir.

Tamamlamaya Zorla seçeneğini saklamak isteyebilirsiniz. Bunun yerine, öğrencilerin bir gözetmen eşliğinde, Wi-Fi yerine bir Ethernet kablo bağlantısıyla kampüste teste girmelerini isteyebilirsiniz. Sorun yaşanması halinde gözetmen testi sıfırlayabilir.

Örnek: Süreölçerle tamamlamaya zorla

Öğrenciler başladıkları testi bitirmek zorundadır. Testten çıktıktan sonra zaman kalsa bile geri dönemezler. Öğrencilerin bağlantı sorunları varsa Tamamlamaya Zorla işlevinin etkin olduğu bir testi sıfırlamak için sizinle iletişim kurmaları gerekir.

Örnek: Sadece süreölçerle tamamlamaya zorlama

Öğrenci, süreli bir testte 10 dakika boyunca internet bağlantısını kaybedebilir. Bağlantı yeniden kurulduktan sonra öğrenci teste erişebilir ve çalışmaya devam edebilir. Otomatik Gönder kullanıldığında bu öğrenci çalışma süresinin bir kısmını kaybedecektir. Otomatik Gönder kullanılmadığında öğrenci çalışmaya devam edebilir ve öğrencinin gönderiminden sonra tamamlama süresini kontrol edebilirsiniz.

Zamanlayıcıyı ayarlama

Öğrencilerin tamamlanma süresini sınırlandırmak için bir süreölçer ayarlayabilirsiniz. Süreölçeri, süre bittiğinde testi otomatik olarak gönderecek şekilde ayarlayabilir veya öğrencilerin çalışmaya devam edip el ile göndermelerine izin verebilirsiniz. Öğrencilerin gönderimlerinde tamamlama sürelerini görüntüleyebilirsiniz.

Süreölçeri Ayarla ögesini seçin ve Dakika kutusuna süreyi yazın. Ekleyebileceğiniz maksimum süre 420 dakikadır.

Süreli test sırasında, geçen süre öğrencilere gösterilir. Zamanlayıcı uyarıları, sürenin yarısı 30 saniyeye inerken küme aralarında görünür.

Öğrenciler testi kaydedip çıkarsa süreölçer çalışmaya devam eder. Öğrenciler, testi gönderene kadar veya test süreölçer tarafından otomatik olarak gönderilene kadar (hangisi önce olursa) test üzerinde çalışmaya geri dönebilirler.

Süreli testlere yönelik öğrenci görünümünü kontrol edin (bu konuya dönmek için tarayıcınızın geri tuşunu kullanın)

Otomatik Gönder

süreölçeri ayarlarsanız Otomatik Gönder'i etkinleştirebilirsiniz. Süre dolduğunda testler otomatik olarak kaydedilip gönderilir.

Otomatik Gönder özelliğini etkinleştirmezseniz öğrenciler 420 dakikalık maksimum süreölçer süresi bitse bile devam etme seçeneğine sahiptir. Bu testler, öğrencilere süreyi aştıklarını bildirmek için Not Merkezi'nde Not Verilmesi Gerekiyor simgesiyle görüntülenir. Testler ayrıca Test Bilgileri alanında SÜRE AŞILDI etiketi ile görünür. Sistem, limiti aşan tamamlama süreleri için otomatik ceza uygulamamaktadır. Bir öğrencinin gönderim sayfasında, notu tamamlanma süresine göre ayarlayabilirsiniz.

Örnek:

Salı günü, bir öğrenci Otomatik Gönder işlevi olmadan, 60 dakikalık bir zaman sınırı ile bir teste başlar. Öğrenci soruların yarısına yanıt vermeden testten çıkar. Öğrenci çıktığında süreölçer durmaz. Çarşamba günü, öğrenci geri dönüp testi bitirir ve gönderir. Geçen süre 16 saat 19 dakikadır.

Tamamlama süresini görüntüleme

Tamamlama süresini görüntülemek için Not Merkezi'nden bir öğrencini gönderimini açın ve Test Bilgileri bölümünü genişletin.

Video: Timed Tests

Watch a video about timed tests

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Timed tests shows how to add a timer to tests.

Parola

Öğrencilerin test veya ölçme sınavını açmalarını sağlayacak bir parola belirleyebilirsiniz. Parolalar 15 karakter sınırına sahiptir ve büyük/küçük harfe duyarlıdır.


Konumu kısıtla

Öğrencilerin test veya ölçme sınavına belirli bir konumda girmelerini isteyebilirsiniz. Bu konum dışındaki öğrenciler test veya ölçme sınavına giremez.

Bu seçenek, kurumunuz tarafından oluşturulan IP adresi aralığını esas alır. Kurumunuz bu aralığı oluşturmadıysa bu seçenek görünmez.

IP adresleri belirli bilgisayarları tanımlar ve konum kısıtlama gereksinimlerini uygulamak için iyi bir yöntemdir. Test Seçenekleri sayfasında Konumu Kısıtla menüsünden bir konum seçin.

Bazen, bir öğrenci veya öğrenci grubunun teste belirtilen konum (IP aralığı) dışında bir yerden girmesine izin vermeniz gerekebilir. Bu durumda, belirli öğrencileri veya öğrenci gruplarını konum kısıtlamasından hariç tutmak için Test Kullanılabilirlik Özel Durumları'nı kullanabilirsiniz.

Test kullanılabilirliği özel durumları hakkında daha fazla bilgi

Bu özel durumun etkinleştirilmiş olduğu öğrenciler herhangi bir konumda diğer öğrenciler için kısıtlanmış olsa bile teste girebilir.

Büyük miktarda test durumunda, siz veya gözetmen sistem tarafından uygulanan bir kısıtlamayı geçersiz kılabilirsiniz. Teste Başla sayfasında öğrencilerin teste erişimleri engellendiğinde tek tek örnekleri görebilirsiniz. Bir öğrencinin teste devam edebilmesi için bu kısıtlamayı geçersiz kılacak bir seçeneği de görebilirsiniz.

Bu kısıtlamalar daha sonra gözden geçirme gerekebilir diye sistem tarafından günlüğe kaydedilir.


Test kullanılabilirlik özel durumları

Mevcut kullanılabilirlik ayarlarında, bireysel öğrenciler veya gruplar için özel durumlar oluşturabilirsiniz. Engelli öğrencilere ya da teknoloji ve dil farklılıklarına kolaylık sağlamak üzere istisna atamak için özel durumları kullanabilirsiniz.

Testi yalnızca belirli öğrencilere veya gruplara sunan bir uyarlamalı sürüm üyelik kuralı oluşturduysanız yalnızca o öğrenciler teste erişebilir. Test Kullanılabilirlik Özel Durumları bölümüne farklı öğrenciler veya gruplar eklerseniz teste erişemezler.Şu Tarihten Sonra/Önce Göster gibi uyarlamalı sürüm ögeleri gerekiyorsa o zaman uyarlamalı sürümün de açık olması gerekir.

Örnek:

Tek denemeli bir test için görme engelli bir öğrenci için daha fazla denemeye ve ilk defa ekran okuyucu teknolojisi kullanmaya izin verebilirsiniz.

Test veya ölçme sınavı için ayarlar varsa aşağıdaki özel durumları oluşturabilirsiniz:

 • Deneme sayısı
 • Zamanlayıcı
 • Kullanılabilirlik: Testin, öğrencilerin ve grubun kullanımına açıldığı tarih ve saat

  Şu Tarihten Sonra/Önce Göster gibi uyarlamalı sürüm ögeleri gerekiyorsa o zaman uyarlamalı sürümün de açık olması gerekir.

 • Tamamlamaya zorla
 • Konumu kısıtla

Sadece şu alanlardan birinde tarih ve saat belirtebilirsiniz: Uyarlamalı sürüm veya test özel durumları. Bir alanda tarih ve saat belirttikten sonra, başka bir alanda daha tarih ve saat belirtirseniz ilk ayar geçersiz olur.

Kullanım süresini uzatma

Test kullanılabilirliği özel durumları ile, belirli öğrencilere ve gruplara bir test için daha uzun bir erişim süresi sunabilirsiniz.

Örnek:

Test Kullanılabilirliği bölümünde, bir testi 1 Ekim'de saat 13.00'ten 15.00'e kadar görüntülemeyi seçersiniz.

Test Kullanılabilirlik Özel Durumları bölümünde, öğrencileri ve grupları seçebilir ve onlara teste erişmek için daha uzun bir süre tanıyabilirsiniz. İlk Tarih ve Son Tarih alanlarına bir gün ve saat eklemeniz gerekir.


Son tarih

Not Merkezi'ndeki not verme dönemlerini kullanıyorsanız bu test veya ölçme sınavı not verme dönemine ve Blackboard'um menüsündeki takvime kolayca eklemek için bir son tarih belirleyin.

Son tarih ve geç gönderimler

Geç gönderimleri önlemek için Son tarih geçilirse öğrencilerin Teste/Ölçme Sınavına başlamalarına izin verme onay kutusunu işaretleyebilirsiniz. Son tarihten sonra öğrenciler, test veya ölçme sınavını artık tamamlayamayacakları konusunda bilgilendirildikleri bir ileti alırlar.

Geç gönderimlere izin verdiğinizde aşağıdaki sayfalarda açıkça işaretlenirler:

 • Not Verilmesi Gerekiyor (sadece testler)
 • Tüm Denemeleri Görüntüleme
 • Test Gönderimini Gözden Geçir
 • Not Ayrıntıları

Otomatik olarak not verilen testler için yapılan geç gönderimler de bu sayfalarda görünür. Not Verilmesi Gerekiyor durumunun kalkması için geç yapılan test gönderimlerini manuel olarak incelemeniz gerekir. Bir geç gönderime erişip Kaydet ve Çık'ı seçtiğinizde otomatik olarak verilen test notu öğrenci için yayınlanır ve not Not Merkezi sütununda görünür. Ölçme sınavları anonim olarak gönderildiğinden öğrencilerin asıl gönderimlerini göremezsiniz. Ancak bir öğrenci bir ölçme sınavın geç gönderdiğinde gönderime erişip Kaydet ve Çık'ı da seçmeniz gerekir. Ardından, Not Merkezi'nde ve öğrenci için Notlarım bölümünde Tamamlandı simgesi görünür.


Kendini değerlendirme seçenekleri

Varsayılan olarak, dağıtılan test Not Merkezi hesaplamalarına dâhil edilir. Ancak öğrencilerin Not Merkezi hesaplamalarını etkilemeden gözden geçirmek veya pratik yapmak için testlere girmelerine izin verebilirsiniz.

Öğrencilerin puanlarını Not Merkezi'nde gizleyerek testi, kendini değerlendirmeye dönüştürebilirsiniz. Öğrenciler, toplam notlarını etkileyen bir puanla ilgili baskı hissetmeden öğrenmeyi pekiştirmek için teste girebilir. Nasıl yaptıklarını görebilmeleri için, Test Sonuçları ve Geribildirimi Öğrencilere Göster bölümünde uygun seçenekleri belirleyin. Tüm seçenekleri belirlerseniz öğrenciler seçtikleri ve doğru olan yanıtları göreceklerdir.

Kendini değerlendirme seçenekleri
Seçenek Açıklama
Bu Testi Not Merkezi Puan Hesaplamalarına Dahil Et Bu testi Not Merkezi hesaplamalarına dâhil edebilirsiniz. Test dâhil edilmezse puan Not Merkezi hesaplamalarını etkilemez.
Bu Testin Sonuçlarını Eğitmenden ve Not Merkezi'nden Tamamen Gizle Bu test puanını sizden gizleyebilir ve Not Merkezi hesaplamalarından hariç tutabilirsiniz. Not Merkezi'ndeki ekranda Not Ayrıntıları sayfasında Tamamlandı/Tamamlanmadı ve Mevcut Değil görünür. Öğrencinin sorulara verdiği yanıtları göremezsiniz. Öğrenciler kendi puanlarını görüntüleyebilir.

Bu seçeneği seçtiğinizde ve Not Merkezi'ndeki sütun bilgileriniz düzenlediğinizde aşağıdakiler kullanıma kapanır:

 • Bu Sütunu Diğer Not Merkezi Hesaplamalarına Dahil Et
 • Bu Sütuna ait İstatistikleri (ortalama ve orta değer) Notlarım'da Öğrencilere göster

Sonuçlar ve geribildirim seçenekleri

Test veya ölçme sınavını tamamlayan öğrencilerin kullanımına açık olacak sonuç ve geri bildirimleri ayarlayabilirsiniz. Menüleri kullanarak bir veya iki kuralı belirleyebilirsiniz. Bazı kuralları kombinasyon halinde seçemezsiniz. İlk menüden bir kuralı seçtikten sonra, bazıları ikinci menüde görünmeyebilir.

Kurallar çakışırsa sistem öğrenciye veya öğrenci grubuna daha kapsamlı izinler sağlar. Örneğin, öğrenciler en fazla deneme sayısı ve en uzun kullanılabilirlik süresi alacaktır.

Hiçbir değişiklik yapmazsanız öğrenciler testlerini gönderdikten sonra genel test puanlarını ve her bir ayrı soru için kazandıkları puanları görür. Doğru yanıtlar veya geri bildiriminiz gibi başka görmelerini istediklerinizi belirlemek için daha fazla seçenek seçin.

Öğrenciler her zaman genel test puanlarını görebilir. Bu seçeneği bu sayfadan değiştiremezsiniz. Henüz puanlarını görmelerini istemezseniz Not Merkezi sütunu menüsüne gidin ve sütunu öğrencilerden gizleyin. Ancak test sütununu öğrencilerden gizlediğinizde Notlarım'da test ile ilgili hiçbir şey görmez. İçerik alanında teste eriştiklerinde testi ne zaman gönderdiklerini belirten bir ileti alırlar. Puanlar görünmez.

Bu tablo test ve ölçme sınavı sonuçlarını ve geri bildirim seçeneklerini açıklar.

Test ve ölçme sınavı sonuçları ve geri bildirim seçenekleri
Seçenek Açıklama
Ne Zaman İstenen test sonuçlarının ve geri bildirimlerin öğrencilere ne zaman gösterileceğini belirler:
 • Gönderimden Sonra: Bu seçenek varsayılandır.
 • Bir Defalık Görüntüleme: Öğrenciler testlerini ve ölçme sınavlarını gönderdikten sonra, belirli sonuçlar ve geri bildirim seçenekleri öğrencilerin BİR DEFA görüntülemesi için etkindir. Ancak, Not Merkezi sütununu öğrencilerden gizlemediğiniz sürece, öğrenciler kazandıkları puanları her zaman görüntüleyebilir. Öğrenci test veya ölçme sınavından çıktıktan hemen sonra, diğer sonuçlar ve geri bildirimler kısıtlanır. Ayarı değiştirebilir veya ikinci görüntüleme için başka bir kural ekleyebilirsiniz. İkinci kural bir defalık görüntüleme kuralıyla birleştirilmez ancak ayrı olarak uygulanır.
 • Belirli Bir Tarihte: Seçilen tarih ve saatten sonraki sonuçları ve geri bildirimi görüntüleyin.
 • Son Tarihten Sonra
 • Kullanılabilirlik ve Bitiş Tarihinden Sonra
 • Denemelere not verildikten sonra: Tüm öğrenciler test veya ölçme sınavını gönderdikten sonra, sonuçlar ve geri bildirim öğrencilerin kullanımına açık duruma gelir. Bir veya daha fazla öğrenci bir deneme göndermezse tüm öğrencilerin seçilen sonuçları ve geri bildirimi görüntüleyebilmesi için 0 not atamalısınız.
Soru Başına Puan Her test sorusu için kazanılan puanı gösterin. Bu seçenek sadece testler için varsayılandır. Tek tek sorular için puanları göstermek istemezseniz onay kutusunun işaretini kaldırın.
Yanıtlar Öğrencilerin yanıtlarıyla ilgili bilgileri görmelerine izin verebilirsiniz:
 • Tüm Yanıtlar: Tüm yanıt seçeneklerini gösterin.
 • Doğru: Yalnızca doğru yanıtlı testleri gösterin.
 • Gönderildi: Tüm öğrencilerin gönderilen yanıtlarını gösterin.

1. Örnek: Daha fazla geri bildirim gösterin

Öğrenciler testlerine eriştiklerinde, genel puanlarını, her bir sorunun puanını ve tüm yanıt seçeneklerini görür. Gönderilen yanıtlarını doğru veya yanlış işaretlendiğini ve verilen geri bildirimleri görürler.

Örnek 2: Kopyayı önlemek için daha az geri bildirim gösterin

Öğrenciler testlere farklı zamanlarda giriyorsa tüm öğrenciler testi gönderene kadar sınırlı geri bildirim miktarını kullanıma açılır.

İlk kural olarak, ilk menüde Gönderimden Sonra'yı seçin ve Soru Başına Puan onay kutusunun işaretini kaldırın. Başka seçim yapmayın. Testlerini gönderdikten sonra, öğrenciler yalnızca genel test puanlarını görebilir.

İkinci kural olarak, Son Tarihten Sonra'yı seçin ve daha fazla sonuç ve geri bildirim gösterecek seçenekleri belirleyin. Öğrencilere görüntülenecek ek geri bildirim olduğunu bildirmek için bir duyuru oluşturabilirsiniz.

Geri bildirim Her soru için eğitmen tarafından oluşturulan geri bildirimi gösterin. Bu seçenek sadece testler için görünür.
Yanlış Soruları Göster Öğrencinin yanlış veya kısmen yanlış yanıtladığı soruları gösterin. Bu seçenek sadece testler için görünür. Öğrencilerin çalışmalarını bu alanlara odaklayabilmesi için yanlış soruları gösterebilir ve birden fazla denemeye izin verebilirsiniz.

Sonuçlar ve geribildirim için bir defalık görüntüleme

Test Sonuçları ve Geri bildirimi Öğrencilere Göster bölümünde, Bir Defalık Görüntüleme'yi seçebilirsiniz. Öğrenciler testlerini gönderdikten sonra, seçtiğiniz sonuçlar ve geri bildirim seçenekleri öğrencilerin BİR DEFA görüntülemesi için etkindir. Ancak, öğrenciler her zaman kazandıkları genel test puanlarını görüntüleyebilir. Öğrenci testten çıktıktan hemen sonra, seçtiğiniz herhangi diğer seçenekler kısıtlanır. Daha sonra öğrencilerin yeni belirlenen seçenekleri görüntülemelerine izin vermek için ikinci bir kural uygulayabilirsiniz. İkinci kural bir defalık görüntüleme kuralıyla birleştirilmez ancak ayrı olarak uygulanır.

Her kural için farklı seçenekler belirleme imkanı başlangıçta bazı test sonuçları ve geri bildirimleri ve ardından daha fazlasını göstermenize imkan verir.

Örnekler:

Kural #1: Bir Defalık Görüntüleme ve Yanlış Soruları Göster'i seçin. Diğer öğrencilerin hâlâ teste girmelerine izin verilirken, kimsenin doğru yanıtları paylaşmaması için diğer seçenekleri belirlemeyin.

Kural 2: Aşağıdaki seçeneklerin hepsini seçin:

 • Son Tarihten Sonra
 • Soru Başına Puan
 • Tüm Yanıtlar
 • Doğru
 • Gönderildi
 • Geri bildirim

Son tarihten sonra, öğrenci tüm yanıt seçenekleriyle birlikte puanlarını görür. Gönderilen yanıtlarını doğru veya yanlış işaretlendiğini ve eğitmen geri bildirimlerini de görürler.


Test veya ölçme sınavı sunumu

Bu tablo testler ve ölçme sınavlarında soruları sunma seçenekleri açıklar.

Soru seçenekleri
Seçenek Açıklama
Tümü Bir Defada Tüm soruları tek bir ekranda sunun. Öğrenciler tüm sorularda ilerler ve sorudan soruya yukarı ve aşağı hareket edebilir. Seçildiğinde, Geriye Dönüşü Engelle'yi seçmeyebilirsiniz.
Her Defasında Bir Adet Her defasında bir soru gösterin. Ekranda sorular arasında hareket etmek için gezinme araçları bulunur. Gönder işlevi yalnızca test veya ölçme sınavının son sayfasında görünür. Ayrıca Geri Dönüşü Engelle ve Soruları Rastgele Sırala'yı da seçebilirsiniz.
Geri Dönüşü Engelle Öğrencilerin zaten yanıtladıkları sorulara geri dönmelerini engelleyin. Geriye dönüşe izin vermezseniz her defasında bir soru gösterilir; <<, < ve >> işlevleri öğrencilere görünmez.
Soruları Rastgele Seç Test veya ölçme sınavına her girildiğinde soruları rastgele bir sırada gösterin. Test Tuvali'nde göründüklerinde referansları soru numaralarına girdiyseniz rastgele sıralama, soru numaralandırmasını değiştirdiğinden bu seçeneği kullanmayın.