Denne informasjonen gjelder bare for Original-emnevisningen. Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.

Ditt emne – din stil.

Alle lærere underviser på forskjellige måter. I emnestrukturer kan du konfigurere emnet ditt så det passer til undervisningsstilen din.

Om emnestrukturer

Med emnestrukturer blir det raskt å opprette nye emner – selv hvis nettundervisning er noe helt nytt for deg. Bruk lenkene i emnemenyen, veiledningene og innholdseksemplene fra en emnestruktur til å få en rask start på emneorganisasjonen din og skape en betydningsfull læringsopplevelse for studenter.

Når du har gjennomført tre grunnleggende trinn, er emnet ditt klart for studentene.


Velg en emnestruktur

Før du setter i gang, kan du eksportere eller arkivere emnet ditt før du legger til en emnestruktur, sånn at du er sikker på at du har en original versjon.

Mer om eksport og arkivering av emner

Innholdet i emnestrukturen du velger, blir lagt til i emnet ditt uten å erstatte eksisterende menyelementer og innhold. Du kan slette unødvendige elementer.

Velg en emnestruktur på Utseende-siden.

Hvis Valgt emnestruktur-delen ikke er synlig, har institusjonen din deaktivert den.

 1. Utvid Tilpasning-delen i kontrollpanelet, og velg Utseende.
 2. I den venstre kolonnen i Utseende-delen på Valgt emnestruktur-siden vises alle emnestrukturene i en liste. Velg en emnestruktur for å bla gjennom beskrivelsen av strukturen og se en forhåndsvisning av emnemenyen i den. I forhåndsvisningen kan du velge en lenke i emnemenyen for å finne ut hvilken funksjon det elementet har i emnestrukturen.
 3. Velg en emnestruktur, og velg deretter Bruk denne strukturen. Emnestrukturen du har valgt, vises med et grønt kontrollmerke øverst i verktøyet for valg av emnestruktur.

  For å tilbakestille emnestrukturen velger du Eksisterende meny i emnestrukturens liste og deretter Bruk denne strukturen. Emnet ditt blir ikke endret.

 4. Når du har valgt en emnestruktur, vises avmerkingsboksen for Inkluder innholdseksempler. Merk av i boksen for å legge til innholdselementer og instruksjoner samt menylenkene fra emnestrukturen. Hvis du ikke tar med innholdseksempler, blir bare menylenker lagt til i emnet ditt.
 5. Velg Send for å importere emnestrukturen og valgfrie innholdseksempler til emnet ditt. Velg Avbryt for å avslutte uten å endre emnet.

Du kan også velge en emnestruktur i Hurtigoppsett-vinduet som åpnes. Hvis institusjonen din har aktivert det, vises popup-vinduet hver gang du går inn i emnet ditt – med mindre du deaktiverer det nederst i vinduet. Du kan også åpne vinduet på denne måten:

 1. Utvid Tilpasning-delen i kontrollpanelet, og velg Hurtigoppsett.
 2. Utvid Velg en emnestruktur-delen. I venstre kolonne ser du en liste over alle emnestrukturene. Velg en emnestruktur for å bla gjennom beskrivelsen av strukturen og se en forhåndsvisning av emnemenyen i den. I forhåndsvisningen kan du velge en lenke i emnemenyen for å finne ut hvilken funksjon det elementet har i emnestrukturen.

  Hvis Velg en emnestruktur-delen ikke er synlig, har institusjonen din deaktivert den.

 3. Velg en emnestruktur, og velg deretter Bruk denne strukturen. Emnestrukturen du har valgt, vises med et grønt kontrollmerke øverst i verktøyet for valg av emnestruktur.

  For å tilbakestille emnestrukturen velger du Eksisterende meny i emnestrukturens liste og deretter Bruk denne strukturen. Emnet ditt blir ikke endret.

 4. Når du har valgt en emnestruktur, vises avmerkingsboksen for Inkluder innholdseksempler. Merk av i boksen for å legge til innholdselementer og instruksjoner samt menylenkene fra emnestrukturen. Hvis du ikke tar med innholdseksempler, blir bare menylenker lagt til i emnet ditt.
 5. Velg Bruk endringene for å importere emnestrukturen og valgfrie innholdseksempler til emnet ditt. Velg Avbryt for å avslutte uten å endre emnet.

Hvis du blar gjennom emnestrukturene og velger en annen fra listen etter at du har valgt Bruk denne strukturen samt Inkluder innholdseksempler-alternativet, oppdateres ikke Inkluder innholdseksempler for-frasen før en ny emnestruktur er i bruk.

Bare legg til én struktur i emner. Hvis du legger til mer enn én emnestruktur i ett emne, kan det resultere i at det blir dobbelt opp med menyelementer og innhold. Forhindre dette ved å opprette eller be om et tomt emne du kan eksperimentere med flere emnestrukturer i.

Mer om hvordan du velger en emnestruktur


Ta med innholdseksempler – ELLER – start med blanke ark

Når du tar med innholdseksemplene for en emnestruktur, blir emnet ditt fylt med elementer som passer til den typen emnestruktur. Innholdseksemplene er ment for å redigeres etter eget behov og er designet for å inspirere både erfarne og nye Blackboard Learn-lærere.

Eksempelinnhold
Ta med eksempelinnhold Innhold som tas med
Ja Hvis du bestemmer deg for å ta med innholdseksempler, kommer emnet ditt til å inneholde følgende:
 • Pedagogisk informasjon
 • Trinnvise veiledninger
 • Undervisningstips
 • Lenker til opplæringsvideoer og Hjelp for Blackboard-temaer
 • Emnemateriell: innholdselementer, verktøy, oppgaver, prøver, spørreundersøkelser, oppslag, nettlenker og nettflettingsinnhold.
Innholdeksempler er utilgjengelige for studenter og har en distinkt visuell stil som automatisk fjernes når du gjør et element tilgjengelig. Temaet oseanografi brukes for de fleste emnestrukturene. Eksempelelementene demonstrerer hvordan du kan bruke elementer og verktøy med undervisningsmetoden din. Du kan redigere disse elementene og gjøre dem tilgjengelige, sånn at studenter kan se dem – ELLER– slette dem og opprette nye elementer.

Brukere som er kjent med Blackboard Learn, kan ta med innholdseksempler for å se eksempler på emnemateriell samt utforske nye verktøy og funksjoner.

Når du legger til en emnestruktur i emnet ditt, blir det lagt til en mappe som heter «sample_content», i emnets lagringsrepositorium, dvs. Emnefiler eller Mitt innhold. Denne mappen inneholder filene som brukes i eksemplene i innholdsstrukturen. Hvis du allerede har mapper i Emnefiler eller Mitt innhold, blir «sample_content»-mappen lagt i en «ImportedContent»-mappe. Hvis du legger til flere emnestrukturer i ett emne, opprettes det flere «ImportedContent»-mapper.

Nei Hvis du har erfaring med å bruke funksjonene i Blackboard Learn og er komfortabel med å lage forskjellige typer innhold i emnet selv, kan du la være å ta med innholdseksempler.

Hvis du ikke tar med innholdseksempler, blir lenkene i emnestrukturens emnemeny lagt til, men de leder til tomme områder hvor du kan opprette innhold.

Hvis du vil ta med innholdseksemplene fra emnestrukturen, merker du av for Inkluder innholdseksempler. Hvis du allerede har innhold i emnet ditt, vises innholdet fra emnestrukturen også.


Opprett innhold

Når du har valgt en emnestruktur, kan du tilpasse emnet ditt. I den neste listen finner du de viktigste tingene du bør gjøre for å klargjøre emnet for studenter.

Endre Redigeringsmodus til for å vise redigeringsfunksjoner.

Organiser emnemenyen

Du kan endre navn på, endre rekkefølgen på, slette, skjule og legge til lenker i emnemenyen etter behov. Du kan raskt slette et helt innholdsområde samt alle elementene i det ved å slette lenken til innholdsområdet fra emnemenyen. Men innholdsområdet og alle elementene i det blir slettet permanent. Denne handlingen er endelig. Hvis du er usikker, bør du heller skjule innholdsområdet.

Hvis en verktøylenke i emnemenyen ikke fungerer, er ikke verktøyet aktivert. Du kan slette lenken eller be institusjonen din aktivere det.

Hvis du ikke tok med innholdseksempler, leder lenkene i emnestrukturens emnemeny til tomme områder hvor du kan opprette innhold.

Mer om emnemenyen

Opprett innholdselementer, verktøylenker og filer

Når du har organisert emnemenyen din, kan du laste opp filer fra datamaskinen, redigere eksisterende innhold og opprette nytt innhold og nye verktøylenker. Når du bruker mange forskjellige innholdstyper og verktøy, får studentene dine en innholdsrik interaktiv læringsopplevelse.

Mer om hvordan du oppretter innhold i et emneområde

Rediger, flytt, kopier og slett innhold

Når du legger til en emnestruktur med innholdseksempler i det eksisterende emnet ditt, vises både innholdseksemplene og det eksisterende innholdet, og eksemplene er utilgjengelige for studenter. Du kan redigere, flytte, kopiere og slette alt innholdet.

Hvis du fortsatt jobber med bestemt innhold eller ikke vil at studenter skal kunne se det mens du bygger opp emnet ditt, kan du gjøre det utilgjengelig.

Mer om hvordan du administrerer og redigerer emneområder og innhold

Se en forhåndsvisning av emnet ditt som student

Som lærer vil du være sikker på at emnet ditt er godt laget og fungerer som det skal, før studentene ser det. Bruk eksempelvisning for studenter til å gå gjennom emneinnholdet og sjekke emneatferden – for eksempel de som kontrollerer tilgjengeligheten til emneinnhold eller krever en bestemt samhandling fra studenten for at de skal utløses.


Vanlige spørsmål om emnestrukturer

I denne samlingen av vanlige spørsmål får du svar på spørsmålene som oftest stilles om emnestrukturer. Den inneholder også lenker til mer detaljert informasjon som er tilgjengelig i Blackboard-hjelpen.

Bør jeg ta med innholdseksempler?

Innholdseksemplene inkluderer pedagogisk informasjon, veiledninger og emneelementer. Selv hvis du har erfaring med å arbeide i Blackboard Learn, kan du få ideer om verktøy og nye innfallsvinkler av den pedagogiske informasjonen og innholdseksemplene.

Innholdseksemplene er utilgjengelige for studenter, og du kan redigere, flytte, kopiere eller slette dem.

Hvordan vet jeg hva studentene mine ser og ikke ser i emnet mitt?

Som lærer vil du være sikker på at emnet ditt er godt laget og fungerer som det skal, før studentene ser det. Bruk eksempelvisning for studenter til å gå gjennom emneinnholdet og sjekke emnefunksjonene – for eksempel de som kontrollerer tilgjengeligheten til emneinnhold eller krever at studentene gjør noe spesielt for at de skal utløses.

Hva gjør jeg om jeg har nettinnhold klart allerede?

Emnestrukturer blir lagt til i emner. De erstatter ikke eksisterende innhold. Ta med innholdseksempler når du legger til en struktur i emnet ditt, så kanskje du oppdager nye metoder for å presentere innholdet du allerede har laget.

Hvordan begrenser jeg hvor mange verktøy studentene har tilgang til?

Du kan kontrollere hvilke verktøy som vises til studenter når de går til Verktøy-siden. Hvis du for eksempel ikke har tenkt til å bruke verktøyet for emnemeldinger, kan du gjøre det utilgjengelig. Da kan ingen se eller bruke det – heller ikke du – før det er tilgjengelig igjen. Eksisterende innhold slettes ikke selv om et verktøy er utilgjengelig. Når verktøyet er tilgjengelig igjen, blir innholdet også tilgjengelig.

Vil du vite hvilke verktøy som er tilgjengelige for studentene i emnet ditt? Da kan du gjøre dette:

 1. Utvid Tilpasning-delen i kontrollpanelet, og velg Verktøytilgjengelighet.
 2. Juster tilgjengeligheten etter behov på Verktøytilgjengelighet-siden.
  1. Merk av i avmerkingsboksen for et verktøy for å gjøre det tilgjengelig.
  2. Fjern avmerkingen i avmerkingsboksen for et verktøy for å gjøre det utilgjengelig.
 3. Velg Send.

Hvis det ikke vises noen avmerkingsboks for et verktøy, har institusjonen din slått det av. Verktøy med strek (-) i en kolonne har ingen tilgjengelighetsinnstillinger som kan endres i systemet.

Hvordan kopierer eller flytter jeg innholdselementer?

Du kan kopiere og flytte innholdselementer for å omorganisere emnemateriellet ditt. Hvis for eksempel et innholdsområde inneholder mange elementer, kan du flytte dem til mapper for å gjøre det lettere å navigere for brukerne.

Det kan være begrensninger på flytting og kopiering for noen innholdselementer. Du kan for eksempel flytte og kopiere interne lenker, men bare til andre områder i det samme emnet. Du kan ikke kopiere oppgaver, prøver og spørreundersøkelser, men du kan flytte dem rundt i det samme emnet.

 • Når du kopierer innhold, blir det ikke slettet fra den opprinnelige plasseringen i emnet ditt.
 • Når du flytter innhold, blir det fjernet fra den opprinnelige plasseringen i emnet ditt.

Kopi-alternativer vises ikke i menyen for elementer som ikke kan kopieres.

Hvis emneområder inneholder et element som ikke kan flyttes til andre emner – for eksempel en prøve – vises ikke alternativet for å flytte elementet til et annet emne på Flytt-siden.

 1. Endre Redigeringsmodus til , og gå til innholdsområdet eller mappen som inneholder elementet du vil kopiere eller flytte.
 2. Åpne hurtigmenyen for elementet, og velg Kopier eller Flytt. Hvis verken Kopier eller Flytt er tilgjengelig for elementet, vises det ikke i menyen.
 3. Velg et destinasjonsemne fra menyen på Kopier-siden eller Flytt-siden. Standardinnstillingen er det gjeldende emnet. Bare emner hvor en lærer har en rolle som tillater innholdskopiering, vises på listen. For elementer som ikke kan flyttes ut av det gjeldende emnet, er det gjeldende emnet allerede oppført som destinasjonsemne, og det vises ikke noen meny.
  • Velg Bla gjennom for å velge destinasjonsmappen.
  • Velg Send.

Hva gjør jeg hvis jeg jobber med et emneområde og det ikke er klart for studenter?

Planlegging er et av de viktigste aspektene når du utvikler emnet ditt. Lag en oversikt over hva du vil ta med i emnet ditt. Lag deretter innholdet ditt, prøv det ut, og få tilbakemeldinger på veiledningsmetodene dine.

Det er ikke alltid mulig å ha alt innholdet ditt klart og utprøvd til den første undervisningsdagen. Vurder å forberede og prøve ut innhold for de første ukene med undervisning og gjøre bare dette innholdet tilgjengelig for studenter. Skjul alle innholdsområder du fortsatt jobber med. Du kan utvikle og prøve ut den nesten delen med innhold mens studenter arbeider med materiellet du har gjort tilgjengelig.