Språkpakker brukes for å vise Blackboard Learn med språk og kulturelle normer som passer til ulike brukergrupper. Preferansene for språkpakker bestemmes på system-, emne-, organisasjons- og brukernivå.

Tre nivåer av språkpakker

Systemnivå

Institusjonen din angir en språkpakke som systemstandard. Dette er språket som vises hvis ingen andre språkpakker er angitt på emne- eller brukernivå.

Emnenivå

I Original-opplevelsen kan du angi en annen språkpakke enn standardpakken for at alle brukerne i et emne skal se den samme språkpakken. Hvis du for eksempel underviser i spansk, kan du angi spansk som språket på emnenivå. For øyeblikket kan ikke undervisere angi emnespesifikke språk i Ultra-opplevelsen.

Brukernivå

Enkeltpersoner kan velge språkpakkene de foretrekker selv – med mindre et språkpakkevalg er angitt som obligatorisk.

Tilpassede navn på innholdsområder og verktøy endres ikke av språkpakken. Disse verdiene forblir like for alle språkpakker. Standardnavnene i systemet er oversatt og vises på forskjellige måter i alle språkpakker.


Angi en språkpakke

  1. Utvid Tilpasning-delen i kontrollpanelet, og velg Egenskaper.
  2. Velg en pakke i Språkpakke-menyen på Egenskaper-siden.
  3. Velg Tving språkpakke for å alltid vise dette emnet med den valgte språkpakken.
  4. Velg Send.

Hvis du ikke velger noen språkpakke for et emne, vises emnet med brukerens foretrukne språkpakke. Hvis brukeren ikke har angitt noen foretrukket språkpakke, vises emnet med språkpakken som er standard for systemet.


Emneområder som ikke påvirkes av språkpakkevalg

Kontrollpanelet vises for det meste med språkpakken som er valgt for det aktuelle emnet, og ikke språkpakken brukeren har valgt. På noen få steder i emner vises siden med standardpakken som er standard for systemet eller valgt av brukeren, i stedet for emnespråkpakken. Disse sidene vises ikke med den valgte emnespråkpakken:

  • Kontrollpanel > Emneinformasjon > Rediger element, Kopier element, Legg til element, Slett element
  • Kontrollpanel > Kopier filer til innholdssamling
  • Kontrollpanel > Diskusjonstavle > Legg til forum
  • Kontrollpanel > Kunngjøringer > Bekreftelseskvittering

Når du bruker høyre mot venstre-språk, blir ikke engelske tall vendt. For eksempel vil noe som A58B265 forbli den samme som venstre mot høyre og høyre mot venstre. Datoer, skråstreker og mediekontroller endrer ikke retning, men retningslinjer og rullefelt vender eller bytter mellom plasseringer.

Uansett om det er en Hijri-kalender eller den gregorianske kalenderen, viser kalenderen venstre mot høyre hvis den er skrevet på engelsk med engelske tall. Men hvis det er på arabisk, vises kalenderen fra høyre mot venstre.