Om tilknytning av brukere

Brukere-siden kan du se alle brukerne som er tilknyttet emnet ditt, samt administrere innstillingene for dem. I mange tilfeller er det institusjonen som håndterer emnetilknytning for registrerte studenter og administrerer kontoene deres.

Hvis institusjonen din tillater det og gir deg de rette tillatelsene, kan du legge til og slette brukere samt endre passord, roller, profilinformasjon og tilgjengelighet i emnet ditt.

Gå til Brukere-siden fra kontrollpanelet i Brukere og grupper-delen.

Du kan tilknytte brukere på tre måter: Disse alternativene er tilgjengelige via Meld på bruker-menyen samt alternativet for å melde på flere.

 • Opprett bruker: Opprett brukere, og tilknytt dem automatisk.
 • Finn brukere som skal tilknyttes: Tilknytt brukere som allerede har en konto i systemet.
 • Tilknytt flere: Tilknytt flere brukere samtidig, og tildel dem emneroller.

Opprett brukere

Institusjonen din administrerer om lærere kan opprette nye brukere.

 1. Utvid Brukere og grupper-delen i Kontrollpanel, og velg Brukere.
 2. Brukere-siden åpner du Tilknytt bruker-menyen og velger Opprett bruker.
 3. Oppgi den nødvendige informasjonen og eventuelle andre relevante personopplysninger på Opprett bruker-siden.
 4. Velg rolle og tilgjengelighet for brukeren.
 5. Velg Send.

For institusjoner som bruker flere informasjonssystemer, kan det hende du må opprette brukere i et annet informasjonssystem som du får tilgang til via en lenke øverst på denne siden.

Informasjon om brukere lagres i en brukerprofil. Institusjonen din kontrollerer hvilke av datafeltene i brukerprofilen som brukerne kan se, og hvilke de kan redigere.


Finn brukerne du vil tilknytte

 1. Utvid Brukere og grupper-delen i Kontrollpanel, og velg Brukere.
 2. Åpne Tilknytt bruker-menyen på Brukere-siden, og velg Finn brukere som skal tilknyttes.
 3. Skriv inn et navn eller velg Bla gjennom for å søke etter brukere. Når du søker etter brukere, får du bare treff for brukere som ikke allerede er tilknyttet emnet ditt.
 4. Velg eller skriv inn så mange brukernavn du trenger. Bruk semikolon til å skille mellom flere brukernavn.
 5. Velg rolle og tilknytningstilgjengelighet for brukerne.
 6. Velg Send.

Du kan også søke etter brukere etter fornavn, etternavn og e-post.

Funnet brukere: I søkeresultatene ser du opptil 25 navn per side. I søk som gir treff for flere enn én 25 brukere, vises brukerne på flere sider. Du kan ikke tilknytte flere brukere som vises på forskjellige sider. Velg i stedet brukerne du vil tilknytte fra én side, og velg deretter Send. Gjør samme søk på nytt for å velge flere brukere og tilknytte dem.

Tilgjengelighet: Du kan ikke tilknytte brukere institusjonen din har gjort Utilgjengelig. Brukere som er tilknyttet emnet ditt, men du har gjort Utilgjengelig, kan ikke se emnet ditt i Mine emner-fanen og har ikke tilgang til emnet. Du må angi emnet som Tilgjengelig for disse brukerne, sånn at de kan se at de er tilknyttet emnet ditt.


Tilknytt flere brukere

Med Tilknytt flere brukere kan du legge til flere brukere i emnet ditt og tildele dem emneroller. Brukere som ikke finnes i systemet, blir opprettet i systemet og lagt til i emnet. Brukerdata angis i en satsvis fil som må opprettes utenfor systemet. Noen vanlige opprettelsesverktøy er tekstredigeringsprogrammer og Microsoft Excel.

Institusjonen din kontrollerer om du kan melde på flere brukere samtidig eller ikke.

 1. Utvid Brukere og grupper-delen i Kontrollpanel, og velg Brukere.
 2. Velg Tilknytt flere brukereBrukere-siden.
 3. Velg Bla gjennom for å finne den satsvise filen, og velg deretter en skilletegntype hvis det er nødvendig.
 4. Velg Send.

Formater den satsvise filen

Satsvise filer kan bare inneholde én oppføring per linje. Hvert felt må være adskilt med et skilletegn og omsluttet av anførselstegn.

CSV-filer (kommaseparerte verdier) som opprettes i Microsoft Excel, får automatisk anførselstegn rundt hvert felt.

Alle brukeroppføringer må ha feltene i den følgende rekkefølgen. Felt som er merket med stjerne, er obligatoriske.

Username*, Last Name*, First Name*, Email, Password*, Course Role*, Student ID, Middle Name, Job Title, Department, Company, Street 1, Street 2, City, State / Province, Zip / Postal Code, Country, Work Phone, Home Phone, Work Fax, Mobile Phone, Website, Course Availability, Other Name, Suffix, Title

Du kan ikke endre brukeroppføringer med prosessen for påmelding av flere samtidig. Hvis systemet gjenkjenner brukernavnet, behandles påmeldingen uten at brukerdataene endres. Når systemet gjenkjenner et brukernavn, behandles bare emnerollen og -tilgjengeligheten. Informasjon om brukeroppføringen ignoreres.

Du kan la valgfrie felt stå tomme. Username-feltet skiller mellom store og små bokstaver. Hvis du lar Password-feltet stå tomt, brukes brukernavnet som passord. Password-verdien må omsluttes av anførselstegn selv om den står tom. For Course Availability, inkluder J for Ja og N for Nei. Som standard er brukere tilgjengelige i emner, men du kan kontrollere dette i de ulike emnene.

Om satsvise filer

Satsvise filer er TXT-filer som kan inneholde store mengder informasjon du kan laste opp til systemet. Hvert satsverktøy inneholder spesifikke instruksjoner om hvordan du lager den satsvise filen. Disse standardene for satsvise filer er universelle:

 • Hver fil må være i en støttet filtype – enten TXT (ren tekst) eller CSV (kommaseparerte verdier).

  Microsoft Excel versjon 2003 og nyere setter automatisk inn anførselstegn i hvert enkelt felt hvis regnearket lagres som en CSV-fil.

 • Alle filene må være i DOS-format. Filer i MAC- eller UNIX-formatene må konverteres til DOS.
 • Alle feltene må lukkes med doble anførselstegn. For eksempel: "Jonas"
 • Hvis et felt inneholder anførselstegn, kan du bruke escape-kode for å indikere at det neste tegnet ikke markerer slutten på feltet. Escape-kodetegnet er en omvendt skråstrek (\). For eksempel: ""\"KALLENAVN\""
 • Hvert felt må skilles med ett av de følgende skilletegnene: semikolon, kolon eller tabulator. Når du velger AUTOMATISK, kan du bare bruke én type skilletegn i hver enkelt satsvise fil. For eksempel: "Jonas","Hansen" eller "Jonas":"Hansen"
 • Hver post må stå på en egen rad. For eksempel:

  "Jonas","Hansen"

  "Sandra","Berg"

 • Ikke bruk tomme linjer mellom oppføringer. Den tomme linjen blir behandlet og returnerer en feil.
 • Blackboard anbefaler at satsvise filler ikke overstiger 500 poster, på grunn av tidsavbruddsrestriksjoner som gjelder for de fleste nettlesere.

Se en liste over alle brukere i et emne

 1. Utvid Brukere og grupper-delen i Kontrollpanel, og velg Brukere.
 2. Velg SøkBrukere-siden. Alle brukerne vises.

  Du kan laste ned listen i regnearkformat. For å finne ut mer kan du se Arbeid med vurderingsdata i frakoblet modus.

 3. Utvid Vurderingssenter-delen i kontrollpanelet, og velg Hele vurderingssenteret.
 4. Hold markøren over Arbeid i frakoblet modus , og velg Last ned.
 5. Velg kolonnene du vil laste ned. Listen over studenter tas med automatisk.
 6. Velg Send, og lagre filen.

Fjern brukere fra emner

Når du fjerner brukere fra emnet ditt, er dette permanent og kan ikke angres. All informasjonen tilknyttet brukeren – for eksempel emnestatistikk, informasjon fra vurderingssenteret samt informasjon om vurderinger og oppgaver – slettes også. Innlegg på diskusjonstavlen, mottatte meldinger og e-postmeldinger slettes ikke. Brukere du sletter, samt informasjonen som er tilknyttet dem, kan ikke gjenopprettes i emnet. Du kan imidlertid knytte slettede brukere til emnet på nytt, men uten tilknyttede data.

 1. Utvid Brukere og grupper-delen i Kontrollpanel, og velg Brukere.
 2. Merk av i boksene ved siden av brukerne du vil fjerne fra emnet ditt, på Brukere-siden.
 3. Velg Fjern brukere fra emne.
 4. Du ser et popup-vindu hvor du advares om at handlingen ikke kan angres. Velg OK for å slette brukeren.

Du kan eventuelt slette én bruker om gangen:

 1. Åpne menyen for en bruker på Brukere-siden, og velg Fjern brukere fra emne.
 2. Du ser et popup-vindu hvor du advares om at handlingen ikke kan angres. Velg OK for å slette brukeren.

Administrer innstillinger for brukere

Disse funksjonene finnes i menyen for brukere:

 • Rediger: Oppdater en brukers personlige opplysninger.
 • Endre brukerens passord: Endre et passord. Den aktuelle brukeren mottar en e-postvarsling om endringen.
 • Endre brukerens rolle i emnet: Velg rolle for en bruker. Denne innstillingen påvirker bare emnet du underviser i.
 • Endre brukerens tilgjengelighet i emnet: Angi en brukers tilgjengelighet som Ja eller Nei. Denne innstillingen påvirker bare emnet du underviser i. Tilgjengelighet vises i høyre kolonne på Brukere-siden.
 • Fjern brukere fra emne: Velg dette alternativet for å slette brukere. Du blir bedt om å bekrefte fjerningen.

Alternativer for påmelding

Du kan tilpasse hvordan studentene knytter seg til emnet ditt.

 1. Endre Redigeringsmodus til .
 2. Utvid Tilpasning-delen i kontrollpanelet, og velg Alternativer for tilknytning.
 3. Velg det egnede tilknytningsalternativet.
  • Instruktør/systemadministrator: Med dette alternativet får læreren eller Blackboard-administratoren for institusjonen din kontroll over tilknytningsprosessen. Merk av i avmerkingsboksen for å opprette en lenke studenter kan bruke for å sende en tilknytningsforespørsel via e-post til emnelæreren. Lenken vises i emnekatalogen.
  • Egentilknytning: Med dette alternativet kan studenter knytte seg til emnet ditt på egenhånd.
   • Bruk datafeltene for å angi en startdato, en sluttdato eller begge deler for å kontrollere tidsperioden studenter kan tilknytte seg selv i. Hvis du ikke velger noen datoer, kan studenter tilknytte seg selv når som helst, med mindre du gjør emnet ditt utilgjengelig eller datoene for emnevarigheten er utløpt.
   • Du kan bruke en tilgangskode som bekreftelse for egentilknytningsprosessen. Med en tilgangskode får du mer kontroll over hvem som kan og ikke kan knytte seg selv til emnet ditt – samtidig som studenten selv må starte og fullføre tilknytningsprosessen.