Denne informasjonen gjelder bare for Original-emnevisningen. Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.

Emnestrukturer er forhåndsdefinert emnemateriell, for eksempel emnelenker, instruksjoner og innholdseksempler, du kan legge til emnet ditt for raskt å starte designprosessen.

  • Innholdet i en valgt emnestruktur blir lagt til i emnet ditt og erstatter ikke eksisterende menyelementer og innhold i emnet.
  • Lenkene til en valgt emnestruktur vises øverst i emnemenyen.
  • Du kan redigere eller slette innhold i emnestrukturer på samme måte som annet opprettet eller importert innhold.
  • De valgfrie innholdseksemplene er retningslinjer for oppretting av eget emnemateriell. Dette innholdet er ikke synlig for studenter.

Du kan eksportere eller arkivere emnet ditt før du legger til en emnestruktur. Dermed sikrer du at du har en originalversjon.

Mer om eksport og arkivering av emner

Du kan bruke en hvilken som helst undervisningsteori eller -modell i Blackboard Learn, siden dette er et åpent og fleksibelt system som er fokusert på å forbedre studentenes prestasjoner. I Blackboard får du frem kategorier med emnestrukturer du kan bruke som startpunkt for å opprette emnet ditt, organisere innhold, dele kunnskap og bygge brukergrupper.

Velg en emnestruktur i listen for å finne ut mer om pedagogikk, verktøy og innholdstyper som brukes for å nå undervisningsmålene.

Følgende informasjon er bare tilgjengelig på engelsk.

Emnestrukturtyper
Fokus på aktivitet Fokus på kommunikasjon Fokus på innhold Fokus på systemer Fokus på tid