Deze informatie is alleen van toepassing op de originele cursusweergave. De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn.

Jouw cursus, jouw stijl.

Elke cursusleider heeft een eigen manier van lesgeven. Via het onderdeel Cursusstructuren kun je een cursus afstemmen op jouw lesstijl.

Cursusstructuren

Zelfs als je nieuw bent in de wereld van online-educatie, kun je met behulp van cursusstructuren in korte tijd zelf een cursus bouwen. Gebruik de koppelingen in het cursusmenu, de instructies en de voorbeeldinhoud van een cursusstructuur om snel een goede basis te vormen voor je cursus en een prettige en efficiënte leerervaring aan te bieden aan studenten.

Als je de volgende drie basisstappen hebt voltooid, is de cursus klaar voor je studenten.


Een cursusstructuur selecteren

Het is een goed idee een cursus eerst te exporteren of archiveren voordat je begint. Je beschikt dan altijd over de originele versie, die je indien nodig kunt herstellen na het toevoegen van een structuur.

Meer informatie over het exporteren en archiveren van cursussen

De inhoud van een geselecteerde cursusstructuur wordt aan jouw cursus toegevoegd en vervangt geen bestaande menu-items en -inhoud. Je kunt onnodige items verwijderen.

Kies een cursusstructuur op de pagina Lesstijl.

Als de sectie Cursusstructuur selecteren niet zichtbaar is, heeft de instelling de functie uitgeschakeld.

 1. Vouw in het configuratiescherm de sectie Aanpassen uit en selecteer Lesstijl.
 2. Op de pagina Lesstijl, in het gedeelte Cursusstructuur selecteren, zie je in de linkerkolom een lijst met alle cursusstructuren. Selecteer een cursusstructuur om de beschrijving te lezen en een voorbeeld van het cursusmenu te bekijken. In het voorbeeld kun je een koppeling in het cursusmenu selecteren om het doel van dat item in de cursusstructuur te zien.
 3. Kies een cursusstructuur en selecteer Deze structuur gebruiken. De cursusstructuur die u hebt geselecteerd krijgt een groen vinkje

  Om te herstellen, selecteer je Bestaand menu in de lijst met cursusstructuren en selecteer je opnieuw Deze structuur gebruiken. De cursus blijft ongewijzigd.

 4. Nadat je een cursusstructuur hebt gekozen, wordt het selectievakje Inhoudsvoorbeelden opnemen weergegeven. Schakel het selectievakje in om inhoudsitems, instructies en menukoppelingen van de cursusstructuur toe te voegen. Als je geen inhoudsvoorbeelden opneemt, worden alleen menukoppelingen aan de cursus toegevoegd.
 5. Selecteer Verzenden om de cursusstructuur en optionele voorbeeldinhoud van de cursus te importeren. Selecteer Annuleren om af te sluiten zonder wijzigingen aan de cursus aan te brengen.

Je kunt ook een cursusstructuur kiezen in de pop-up Snelle configuratiehandleiding. Als de instelling dat heeft ingeschakeld, wordt het pop-upvenster weergegeven wanneer je een cursus opent totdat je deze functie onder aan het venster uitschakelt. Je kunt het pop-upvenster ook als volgt weergeven:

 1. Vouw in het configuratiescherm het gedeelte Aanpassen uit en selecteer Snelle configuratie.
 2. Vouw de sectie Een cursusstructuur kiezen uit. In de linkerkolom zie je alle cursusstructuren in een lijst. Selecteer een cursusstructuur om de beschrijving te lezen en een voorbeeld van het cursusmenu te bekijken. In het voorbeeld kun je een koppeling in het cursusmenu selecteren om het doel van dat item in de cursusstructuur te zien.

  Als het gedeelte Een cursusstructuur kiezen niet zichtbaar is, heeft de instelling de functie uitgeschakeld.

 3. Kies een cursusstructuur en selecteer Deze structuur gebruiken. De cursusstructuur die u hebt geselecteerd krijgt een groen vinkje

  Om te herstellen, selecteer je Bestaand menu in de lijst met cursusstructuren en selecteer je opnieuw Deze structuur gebruiken. De cursus blijft ongewijzigd.

 4. Nadat je een cursusstructuur hebt geselecteerd, wordt het selectievakje Inhoudsvoorbeelden opnemen weergegeven. Schakel het selectievakje in om inhoudsitems, instructies en menukoppelingen van de cursusstructuur toe te voegen. Als je geen inhoudsvoorbeelden opneemt, worden alleen menukoppelingen aan de cursus toegevoegd.
 5. Selecteer Wijzigingen toepassen om de cursusstructuur en optionele voorbeeldinhoud van de cursus te importeren. Selecteer Annuleren om af te sluiten zonder wijzigingen aan de cursus aan te brengen.

Wanneer je bladert en een andere cursusstructuur kiest in de lijst nadat je Deze structuur gebruiken hebt geselecteerd en de optie Inclusief voorbeeldinhoud kiest, wordt de zin Inclusief voorbeeldinhoud voor pas bijgewerkt nadat er een nieuwe cursusstructuur is toegepast.

Voeg slechts één structuur toe aan een cursus. Als u binnen één cursus meerdere structuren toevoegt, kan dit dubbele inhoud of dubbele opties in het cursusmenu tot gevolg hebben. Om dit te voorkomen, kunt u experimenteren met extra cursusstructuren door een lege cursus te maken of aan te vragen.

Meer informatie over het selecteren van een cursusstructuur


Voorbeeldinhoud gebruiken op -OF- het helemaal zelf doen

Als je aangeeft dat je de voorbeeldinhoud van een structuur wilt gebruiken, worden aan de cursus items toegevoegd die geschikt zijn voor de gekozen cursusstructuur. De voorbeeldinhoud moet door jou worden aangepast en is zo geschreven dat deze inspiratie oplevert voor zowel ervaren als beginnende cursusleiders die met Blackboard Learn werken.

Voorbeelden van inhoud
Inclusief voorbeeldinhoud Inclusief voorbeeldinhoud
Ja Als u besluit de voorbeeldinhoud van de structuur toe te voegen, hebt u de beschikking over de volgende onderdelen in uw cursus:
 • Pedagogische informatie
 • Stapsgewijze instructies
 • Tips
 • Koppelingen naar video-zelfstudies en onderwerpen in de Blackboard Help
 • Cursusmateriaal: inhoudsitems, tools, opdrachten, toetsen, enquêtes, mededelingen, webkoppelingen en mashups.
De voorbeeldinhoud is niet beschikbaar voor studenten en heeft een opvallende stijl die automatisch wordt verwijderd zodra een item beschikbaar wordt gemaakt. In de meeste cursusstructuren wordt het onderwerp oceanografie gebruikt De voorbeelditems laten zien hoe je items en tools kunt gebruiken met de onderwijsmethode. U kunt deze opties bewerken en beschikbaar maken aan studenten of u kunt ze verwijderen en zelf items maken.

Gebruikers die bekend zijn met Blackboard Learn kunnen voorbeeldinhoud toevoegen om ideeën op te doen voor cursusmateriaal of het toepassen van nieuwe tools en functies.

Wanneer je een cursusstructuur toevoegt aan een cursus, wordt er een map met de naam 'sample_content' toegevoegd aan de opslaglocatie van de cursus (Cursusbestanden of Content Collection). De map bevat de bestanden die worden gebruikt in de voorbeelden van de cursusstructuur. Als Cursusbestanden of Content Collection al mappen bevat, wordt de map "sample_content" toegevoegd aan de map "ImportedContent". Als u meerdere structuren toevoegt aan dezelfde cursus, worden er extra mappen "ImportedContent" gemaakt.

Nee Als je ervaring hebt met de functies van Blackboard Learn en je het niet vervelend vindt om verschillende soorten inhoud te bouwen in de cursus, kun je voorbeeldinhoud uitsluiten.

In dat geval worden de koppelingen in het cursusmenu van de structuur toegevoegd, maar verwijzen deze naar lege gebieden waar je zelf inhoud kunt maken.

Als je de voorbeeldinhoud van de cursusstructuur wilt toevoegen, schakel je het selectievakje Inclusief voorbeeldinhoud in. Als de cursus al inhoud bevat, wordt deze samen met de voorbeeldinhoud weergegeven.


Inhoud maken

Nadat je een cursusstructuur hebt gekozen, kun je de cursus gaan aanpassen. De volgende lijst bevat de belangrijkste taken om de cursus voor te bereiden voor studenten.

Activeer de bewerkingsmodus (AAN) om de bewerkingsopties weer te geven.

Het cursusmenu indelen

U kunt de koppelingen in het cursusmenu een andere naam geven, verwijderen of verbergen. Daarnaast kunt u de namen en de plaats van koppelingen wijzigen. Verwijder een koppeling naar een inhoudsgebied uit het cursusmenu om snel een compleet gebied en de bijbehorende items te verwijderen. Het is wel zo dat het inhoudsgebied en de items hierbij permanent worden verwijderd. Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt. Bij twijfel kun je het inhoudsgebied beter verbergen.

Als een toolkoppeling in het cursusmenu niet werkt, is de tool niet ingeschakeld. In dat geval kun je de koppeling verwijderen of de instelling vragen de tool in te schakelen.

Als je geen voorbeeldinhoud hebt toegevoegd, verwijzen de koppelingen in het cursusmenu van de structuur naar lege gebieden waar je zelf inhoud kunt maken.

Meer informatie over het cursusmenu

Inhoudsitems, toolkoppelingen en bestanden maken

Als u tevreden bent over het cursusmenu, kunt u bestanden gaan uploaden vanaf uw computer, bestaande inhoud aanpassen, en nieuwe inhoud en toolkoppelingen maken. Maak gebruik van verschillende inhoudstypen en tools om studenten een rijke, interactieve leerervaring aan te bieden.

Meer informatie over het maken van inhoud in een cursusgebied

Inhoud bewerken, verplaatsen, kopiëren en verwijderen

Wanneer u een cursusstructuur met voorbeeldinhoud toevoegt aan een bestaande cursus, wordt de voorbeeldinhoud samen met de bestaande inhoud weergegeven. De voorbeeldinhoud is echter niet beschikbaar voor studenten. Je kunt alle inhoud bewerken, verplaatsen, kopiëren of verwijderen.

Als je tijdens het samenstellen van de cursus bepaalde inhoud nog niet af kunt maken of nog niet wilt laten zien aan studenten, kun je deze inhoud markeren als Niet beschikbaar.

Meer informatie over het beheren en bewerken van cursusgebieden en inhoud

De cursus bekijken zoals studenten die zien

Als cursusleider wil je er zeker van zijn dat een cursus goed is ontworpen en op de gewenste manier werkt voordat studenten de cursus te zien krijgen. Gebruik de functie Studentenweergave om de inhoud en de werking van de cursus te controleren, bijvoorbeeld om te kijken of inhoud op het juiste moment beschikbaar komt en of handelingen van studenten goed worden verwerkt.


Veelgestelde vragen over cursusstructuren

Dit onderwerp bevat antwoorden op enkele veelgestelde vragen over cursusstructuren. Waar nodig zijn koppelingen toegevoegd naar meer gedetailleerde informatie in Blackboard Help.

Moet ik voorbeeldinhoud toevoegen?

Voorbeeldinhoud bestaat uit pedagogische informatie, instructies en cursusitems. Zelfs als u ervaring hebt met Blackboard Learn, is het mogelijk dat de pedagogische informatie en voorbeeldinhoud u op nieuwe ideeën brengen over het inzetten van tools of een andere aanpak.

Voorbeeldinhoud is niet beschikbaar voor studenten en je kunt de inhoud bewerken, verplaatsen, kopiëren of verwijderen.

Hoe weet ik wat studenten wel of niet zien in mijn cursus?

Als cursusleider wil je er zeker van zijn dat een cursus goed is ontworpen en op de gewenste manier werkt voordat studenten de cursus te zien krijgen. Gebruik de functie Studentenweergave om de inhoud en de werking van de cursus te controleren, bijvoorbeeld om te kijken of inhoud op het juiste moment beschikbaar komt en of handelingen van studenten goed worden verwerkt.

Hoe ga ik te werk als ik al bepaalde online-inhoud heb voorbereid?

Cursusstructuren zijn een aanvulling op de cursus en nemen dus niet de plaats in van bestaande inhoud. Voeg voorbeeldinhoud toe wanneer je een structuur toevoegt aan je cursus en ontdek nieuwe manieren om de inhoud te presenteren die je al hebt samengesteld.

Hoe beperk ik het aantal tools dat beschikbaar is voor mijn studenten?

Je kunt op de pagina Tools bepalen welke tools studenten zien. Als je bijvoorbeeld geen plannen hebt om de tool Berichten te gaan gebruiken, markeer je deze tool als Niet beschikbaar. De tool is dan voor niemand zichtbaar of toegankelijk, ook niet voor jou, totdat de tool weer beschikbaar wordt gemaakt. Als een tool niet beschikbaar is, blijft bestaande inhoud gewoon behouden. Als de tool weer beschikbaar is, kan de inhoud ook weer worden geraadpleegd.

Ga als volgt te werk om te bepalen welke tools beschikbaar zijn voor studenten in de cursus:

 1. Ga naar het configuratiescherm, vouw de sectie Aanpassen uit en selecteer Beschikbaarheid van tools.
 2. Kies de gewenste instellingen op de pagina Beschikbaarheid van tools.
  1. Als je een tool beschikbaar wilt maken, schakel je het selectievakje van de tool in.
  2. Als je een tool niet beschikbaar wilt maken, schakel je het selectievakje van de tool uit.
 3. Selecteer Verzenden.

Als er geen selectievakje wordt weergegeven voor een tool, is deze tool uitgeschakeld door de instelling. Tools met een streepje ( - ) in een kolom hebben geen beschikbaarheidsinstellingen in het systeem die kunnen worden gewijzigd.

Hoe kan ik inhoudsitems kopiëren of verplaatsen?

Je kunt inhoudsitems kopiëren en verplaatsen om het cursusmateriaal in een andere volgorde te presenteren. Als een inhoudsgebied bijvoorbeeld een groot aantal items bevat, kunt u de items ordenen met mappen om gebruikers te helpen bij het navigeren door het materiaal.

Voor sommige inhoudsitems gelden beperkingen ten aanzien van kopiëren en verplaatsen. Cursuskoppelingen kunnen bijvoorbeeld alleen worden gekopieerd of verplaatst naar een ander gebied binnen dezelfde cursus. Opdrachten, toetsen en enquêtes kun je niet kopiëren, maar wel verplaatsen binnen dezelfde cursus.

 • Als je inhoud kopieert, blijft de inhoud aanwezig op de oorspronkelijke locatie in de cursus.
 • Als je inhoud verplaatst, wordt deze verwijderd van de oorspronkelijke locatie in de cursus.

Als een item niet kan worden gekopieerd, wordt de optie Kopiëren niet weergegeven in het menu van het item.

Als een cursusgebied items bevat die niet kunnen worden verplaatst naar een andere cursus, zoals een toets, wordt de desbetreffende optie niet weergegeven op de pagina Verplaatsen.

 1. Schakel de bewerkingsmodus in (AAN) en open het inhoudsgebied of de map met het item dat je wilt kopiëren of verplaatsen.
 2. Open het menu van het item en selecteer Kopiëren of Verplaatsen. Als Kopiëren of Verplaatsen niet beschikbaar is voor het item, wordt de optie niet weergegeven in het menu.
 3. Selecteer Doelcursus in het menu op de pagina Kopiëren of Verplaatsen. In de keuzelijst is standaard de huidige cursus geselecteerd. De lijst bevat alleen cursussen waarvoor de cursusleider machtigingen beschikt om inhoud te kopiëren. Als je een item niet naar een andere cursus kunt verplaatsen, wordt bij Doelcursus de huidige cursus weergegeven en is het menu niet beschikbaar.
  • Selecteer Bladeren om de doelmap te kiezen.
  • Selecteer Verzenden.

Wat moet ik doen als ik cursusgebieden heb die nog niet helemaal klaar zijn voor studenten?

Planning is een van de belangrijkste aspecten bij het ontwikkelen van een cursus. Maak een overzicht van de inhoud die u wilt opnemen in de cursus. Stel vervolgens de inhoud samen, test deze en vraag feedback over de gebruikte onderwijsmethoden.

Soms is het niet mogelijk om alle inhoud aan het begin van de cursus af te hebben en te hebben getest. In een dergelijke situatie kun je overwegen om alleen de inhoud voor de eerste paar weken van de cursus voor te bereiden en te testen en alleen die inhoud beschikbaar te maken voor studenten. Verberg alle inhoudsgebieden die nog niet klaar zijn. De volgende batch met inhoud kun je ontwikkelen en testen terwijl de studenten werken met het materiaal dat al wel klaar is.