Start en arbeidsflyt

Du kan distribuere arbeidsflyter manuelt eller automatisk. Her ser du hvordan du kan starte arbeidsflyter manuelt:

 • Opprett en umiddelbar arbeidsflyt – en ny arbeidsflytmodell og -forekomst.
 • Start en ny arbeidsflytmodell fra en delt arbeidsflytmodell.
 • Velg et element fra Mitt innhold, og start eller opprett en arbeidsflyt basert på det.

Opprett en umiddelbar arbeidsflyt

Brukere kan opprette umiddelbare arbeidsflyter via en effektiv prosess for oppretting og kjøring av den nye arbeidsflyten.

 1. Velg Samarbeid i Mitt innhold. Velg pilen for å gå til hovedsiden for Samarbeid.
 2. Velg Kom i gang.
 3. Velg Opprett umiddelbar arbeidsflyt eller Kopier eksisterende arbeidsflytmodell. Hvis du kopierer en modell, kan du velge Bla gjennom for å velge modellen du vil kopiere.
 4. Gi den nye arbeidsflyten et navn, og skriv en beskrivelse hvis du vil. Dette er instruksjoner for andre brukere. Hvis for eksempel dette er en delt arbeidsflyt, kan denne delen brukes til å forklare hvordan andre bør bruke denne arbeidsflyten.
 5. Definer Aktivitetsstatus-termer som skal brukes i denne arbeidsflyten: Pågår, Godkjent og Ikke godkjent.
 6. Velg Bla gjennom for å knytte elementer til denne arbeidsflyten.
 7. Velg Send når du er ferdig.

Bruk en delt arbeidsflytmodell

Brukere kan starte en arbeidsflyt basert på en delt arbeidsflytmodell.

 1. Velg Samarbeid i Mitt innhold. Velg pilen for å gå til hovedsiden for Samarbeid.
 2. Velg Kom i gang.
 3. Velg Kopier eksisterende arbeidsflytmodell.
 4. Velg Bla gjennom for å velge modellen du vil kopiere.
 5. Velg Send.
 6. Hvis du vil, kan du skrive flere kommentarer om arbeidsflyten i Kommentarer-feltet.
 7. Velg Bla gjennom Mitt innhold for å legge til et element i denne arbeidsflyten.
 8. Utvid milepæloppføringene for å angi tidsfrister og emneelementer.
  • Angi en tidsfrist for milepælen ved å velge Angi dato og bruke feltene for dato og klokkeslett.
  • Velg Bla gjennom Mitt innhold for å legge til et element i handlingen.
 9. Velg Send e-post når fullført for å få en e-post når arbeidsflyten er ferdig.
 10. Velg når arbeidsflyten skal startes, med ett av de følgende alternativene:
  • Velg Start manuelt-alternativet for å starte arbeidsflyten når du vil.
  • Velg Start nå-alternativet for å starte arbeidsflyten så fort som mulig.
  • Velg Spesifiser startdato-alternativet og bruk feltene for dato og klokkeslett for å velge datoen og klokkeslettet når arbeidsflyten skal starte.
 11. Velg Send når du er ferdig.

Opprett en elementbasert arbeidsflyt

Brukere kan opprette nye arbeidsflyter ved å bruke et element fra Mitt innhold som utgangspunkt. Med denne metoden sikrer du at et bestemt element tas med i arbeidsflyten.

 1. Velg et element og deretter Start arbeidsflyt i en hvilken som helst Mitt innhold-mappe.
 2. Velg Opprett en umiddelbar arbeidsflyt eller Kopier eksisterende arbeidsflytmodell.
 3. Hvis du oppretter en umiddelbar arbeidsflyt, kan du gi den et navn og skrive en beskrivelse.
 4. Rediger handlingsetikettene hvis du vil.
 5. Hvis du vil, kan du også legge ved flere elementer fra Mitt innhold og gi tillatelser.
 6. Velg Send når du er ferdig.

Rediger en aktiv arbeidsflyt

Brukere kan redigere alle arbeidsflyter som pågår og de selv eier. Du kan bare redigere arbeidsflyter når du stopper dem eller hvis milepælene og handlingene ikke er påbegynt ennå.

Det vises en melding med denne advarselen: Systemet må stoppe arbeidsflyten før den kan redigeres. Velg OK for å stoppe arbeidsflyten.

Mer om hvordan du redigerer arbeidsflyter