Brukerne kan opprette arbeidsflyter for å definere oppgavene og utførelsesrekkefølgen i spesifikke prosesser, deriblant hvilke dokumenter og personer som er involvert. Du kan velge å motta e-postvarslinger om arbeidsflytene du deltar i, for eksempel når du blir tilordnet oppgaver, eller når arbeidsflyten går videre til neste milepæl.

Arbeidsflyter distribueres ved hjelp av modeller. En modell ligger til grunn for hver arbeidsflyt: Milepæler og handlinger forhåndsdefineres, slik at en arbeidsflyt raskt og enkelt kan implementeres. Én enkelt modell kan ha flere arbeidsflytforekomster og kan deles med andre brukere av innholdsstyring. Det å dele disse modellene med de riktige rollene i en institusjon, kan bidra til å øke effektiviteten og nøyaktigheten.

Arbeidsflyter kan hjelpe institusjoner med å gi struktur til vanlige forretningsprosesser. Eksempel:

  • Bibliotekarer kan konfigurere prosesser for autorisering av åndsverk for lærere og studenter.
  • IT-avdelinger kan konfigurere for å be om ressurser.
  • Institusjoner kan fastsette prosedyrer for å be om tilgang til spesifikt emneinnhold.
  • Studenter kan samarbeide om klasseprosjekter.

Du kan finne arbeidsflyter i Samarbeid-delen av Mitt innhold-menyen. Disse sidene skreddersys hver bruker og viser brukernes arbeidsflytmodeller, arbeidsflyter de deltar i, og handlinger de er tilordnet.