Visse brukere kan dele arbeidsflytmodeller med andre. Institusjonen din avgjør om rollen din har tillatelse til å dele arbeidsflytmodeller.

Del arbeidsflytmodeller

 1. Gå til Opprett en arbeidsflytmodell-siden i Mitt innhold.
 2. Velg Del i menyen for arbeidsflytmodellen.
 3. Velg Ja for Del arbeidsflyt.
 4. Bestem hvem som kan bruke arbeidsflyten. Velg Alle for å dele arbeidsflyten med alle brukerroller, eller bruk Valgte roller-alternativet for å dele den med bestemte brukerroller.
  • Velg rollene, og bruk høyrepil-tasten til å flytte dem til Valgte roller-listen. For å fjerne en rolle fra Valgte roller-listen må du velge en rolle og venstrepilen for å flytte den tilbake til Roller som kan velges-listen.
 5. Velg Send.

Fjern delte arbeidsflyter

Hvis du fjerner delte arbeidsflyter, hindres brukerne de var delt med, i å opprette andre arbeidsflyter, men det påvirker ikke arbeidsflyter som allerede er i gang.

 1. Gå til Opprett en arbeidsflytmodell-siden i Mitt innhold.
 2. Velg Del i menyen for arbeidsflytmodellen.
 3. Velg Nei for Del arbeidsflyt.
 4. Velg Send.