הוספת הפניה לספריה

כאשר כל האפשרויות האחרות לא עוזרות, הוסף מידע ביביליוגרפי כדי לעזור לתלמידים

עשויים להיות זמנים שבהם אינך יכול למצוא גרסה נגישה במלואה של קובץ הקורס שלך. כמאמץ מיטבי אחרון, Ally מאפשרת לך להוסיף מידע ביבליוגרפי נוסף לקובץ. הוספת מידע זה מסייעת לתלמידים לעבוד עם משרד הקמפוס שלך כדי למצוא או ליצור גרסה נגישה של הקובץ.

הוספת הפניה לספריה

לדוגמה, בעת הטבעת קישור ל-PDF בדיון קורס שלך, מופיע מחוון Ally אדום. בחר במחוון וגלה שה-PDF נסרק. אתה רואה את האפשרות להעלות גרסת טקסט דיגיטלית, אבל אינך יודע היכן לגשת לגרסת טקסט דיגיטלית.

Ally שואלת אותך אם ניתן למצוא את המסמך בספרייה. אם אתה סבור שכן, בחר כן והוסף כל מידע שיש לך לגבי המסמך בטופס, לרבות קישור למסמך בקטלוג הספרייה שלך. זה עוזר לתלמידים לעבוד עם משרד הנגישות כדי למצוא גרסה מתאימה.

חוויית תלמיד

לאחר שאתה מוסיף את ההפניה לספרייה, תלמידים יכולים לגשת למידע המסמך על-ידי מעבר אל הקובץ ובחירת תבניות חלופיות מתוך התפריט לצד שם הקובץ. בחר הפניה לספריה.