Eich hyfforddwr sy'n rheoli pa offer sydd ar gael.

Archwilio'r panel Offer

Yn y rhestr lle mae'ch enw yn ymddangos, dewiswch Offer i gael mynediad at swyddogaethau cyffredinol sydd y tu allan i gwrs.

Mae offer Blackboard sydd ar gael ar draws cyrsiau yr ydych yn gyfarwydd â hwy ar gael yma, megis y Casgliad o Gynnwys, nodau a phortffolios.

Nid yw'ch tudalen yn orlawn oherwydd rydych yn gweld yr offer sydd gennych fynediad atynt yn unig.