Eich Gwedd Cwrs

Mae holl gynnwys eich cyrsiau'n ymddangos ym mhrif ran y dudalen. Pan fyddwch yn agor darn o gynnwys, mae'n llithro allan mewn haen ar ben tudalen Cynnwys y Cwrs. Caewch yr haenau i ddychwelyd i le roeddech yn flaenorol yn eich cwrs.

 1. Bar llywio: Agor offer a ddefnyddir yn aml mewn un cam. Dewiswch dab i wirio calendr y cwrs, ymateb i drafodaethau dosbarth, cyrchu llyfr graddau'r cwrs ac anfon neges.
 2. Manylion & Gweithredoedd: Rheoli'ch cwrs gyda'r opsiynau hyn:
  • Creu a rheoli grwpiau: Gallwch greu setiau o grwpiau i'w defnyddio ar gyfer aseiniadau, profion a thrafodaethau a raddir. Gallwch hefyd greu grwpiau ar gyfer gweithgareddau eraill nad ydynt yn cynnwys gwaith a raddir, fel gwirfoddoli neu deithiau a gofyn i fyfyrwyr hunangofrestru.
  • Rhestr: Gweld eich rhestr dosbarth. Gallwch gyrchu cardiau proffil ac uno wynebau ag enwau. Gallwch anfon negeseuon at unrhyw un sy'n gysylltiedig â'ch cwrs hefyd.
  • Argaeledd cyrsiau:
   • Agor: Agor cwrs pan fyddwch yn barod i fyfyrwyr gymryd rhan.
   • Preifat: Gwnewch gwrs yn breifat wrth i chi ychwanegu neu arbrofi gyda chynnwys, ac wedyn agorwch ef i fyfyrwyr pan fyddwch yn barod. Mae myfyrwyr yn gweld cyrsiau preifat ar eu rhestrau cwrs ond ni allant eu cyrchu.
  • Blackboard Collaborate: Defnyddiwch y sesiwn Blackboard Collaborate fel pwynt lansio cyfleus ar gyfer cyfarfodydd a amserlennir ac ar fyr rybudd. Mae'r eicon yn ymddangos mewn porffor i ddangos i chi ac aelodau eraill y cwrs pan fydd pobl yn weithredol yn yr ystafell Collaborate.
  • Presenoldeb: Marcio graddau presenoldeb a chael mynediad at gofnodion manwl.
  • Cyhoeddiadau: Creu neu amserlennu cyhoeddiadau cwrs y gall pob aelod o'r cwrs eu gweld.
 3. Ychwanegu cynnwys: Dewiswch yr arwydd plws lle bynnag rydych am ychwanegu cynnwys. Os ydych am gopïo neu fewngludo cynnwys, agorwch y ddewislen i'r dde uwchben y rhestr cynnwys.
 4. Gweithgaredd newydd: Os ydych wedi galluogi sgyrsiau ar gynnwys, bydd eiconau gweithgarwch yn ymddangos ar gyfer gweithgarwch sgyrsiau newydd. Bydd yr eicon gweithgarwch hefyd yn ymddangos ar weithgarwch trafodaethau a sgyrsiau grŵp newydd.

  Mwy ar sgyrsiau

Os byddwch chi’n gweld eicon mesurydd wrth ymyl eich ffeiliau, mae eich sefydliad yn defnyddio Blackboard Ally i fesur hygyrchedd cynnwys eich cwrs. I ddysgu mwy, ewch i Cymorth Ally ar gyfer hyfforddwyr.