This information applies only to the Ultra Course View.

This information applies only to the Ultra experience.

Kurs Görünümünüz

Kurs içeriğinizin tümü, sayfanın ana bölmesinde görünür. Test gibi bir içerik ögesini açtığınızda içerik, bir panelin içinde Kurs İçeriği sayfasının üst kısmına doğru kayarak açılır. Daha önce bulunduğunuz yere geri dönmek için paneli kapatın.

Dosyalarınızın yanında bir gösterge simgesi görürseniz kurumunuz kurs içeriğinizin erişilebilirliğini ölçmek için Blackboard Ally kullanıyor demektir. Daha fazla bilgi edinmek için Eğitmenler için Ally yardımı sayfasını ziyaret edin.

Course Content page

Learn Ultra, Kurs İçeriği sayfasında içerikleri iç içe yerleştirmenize olanak tanımak için üç adede kadar hiyerarşi seviyesini destekler. Örneğin, bir klasörün içindeki bir klasör iki seviye demektir. Üç seviyeye örnek olarak bir klasörün içinde bulunan, öğrenim modülüne sahip bir klasör verilebilir. Kurumunuz, içerikleri iç içe yerleştirmek için ek bir seviye eklemeyi tercih edebilir. Ultra yöneticinize kurumunuzun bu seçeneği kullanıp kullanmadığını sorun.

Learning module showing 3 layers of nesting

Bir klasörü veya öğrenim modülünü seçtiğinizde, söz konusu klasör veya öğrenim modülü, iç içe yerleştirilmiş içeriğini görüntüleyecek şekilde genişletilir. Değerlendirme, belge veya bağlantı gibi bir ögeyi seçtiğinizde, içerik bir panelin içinde Kurs İçeriği sayfasının üst kısmına doğru kayarak açılır. Daha önce bulunduğunuz yere geri dönmek için paneli kapatın.

Sayfanın üst kısmındaki büyüteç simgesini seçerek kurs içeriklerini başlığa göre aratabilirsiniz.


Detaylar ve Eylemler

Detaylar ve Eylemler, kursunuzu yönetmeniz için size çeşitli araçlar sunar.

The Details & Actions sidebar

A.Katılımcı listesi: Sınıf listenizi görüntüleyin. Temel profil kartlarına erişebilir ve yüzlerle adları eşleştirebilirsiniz. Ayrıca kursunuzla ilişkisi olan herkese iletiler de gönderebilirsiniz.

B. İlerleme Durumunu İzleme Kursunuzdaki içerik ve değerlendirmeler bakımından öğrencinin ilerleme durumunu izleyin. Kurumunuz, İlerleme Durumunu İzleme işlevini etkinleştirmeyi veya devre dışı bırakmayı tercih edebilir.

C. Kurs Görüntüsü: Kurumunuzca izin verildiği takdirde, kursunuzu kişiselleştirmek için bir kurs başlığı görüntüsü ekleyebilirsiniz. Görüntünüz Kurs İçeriği sayfasının üst kısmında ve temel gezintideki Kurslar listesinde kurs kartı küçük resmi şeklinde görüntülenir.

D. Kurs açık: Öğrencilerin katılımına hazır olduğunuzda kursu açabilirsiniz. İçerik eklerken veya deneyimlerken bir kursu özel hale getirip daha sonra hazır olduğunuzda bunu öğrencilere açmanız da mümkündür. Öğrenciler özel kursları kendi kurs listelerinde görebilir ancak bu kurslara erişemezler.

E. Class Collaborate: Kurumunuz bu entegrasyona sahipse Class Collaborate oturumlarını, öğrenciler için planlanmış veya doğaçlama gelişen planlanmamış çalışma alanlarına yönelik kolay bir başlatma noktası olarak kullanabilirsiniz.

F. Yoklama: Kurumunuzda bu özellik etkinleştirilmişse yoklama notlarını işaretleyin ve ayrıntılı kayıtlara erişin.

G.Kitaplar ve Araçlar: Kursunuzdaki ve kurumunuzdaki kullanılabilecek araçları görüntüler.

H. Soru Bankaları: Birden fazla değerlendirmede yeniden kullanabileceğiniz bir soru veritabanı oluşturun. Kurslarınızda kullanmak üzere yeni soru bankaları oluşturabilir veya var olanları içe alabilirsiniz.

I. Microsoft Teams: Kurumunuz bu entegrasyonu kullanıyorsa kursunuz için bir Team sınıfı oluşturabilirsiniz.

J. Kurs programı ekle: Sınıfınız bir takvim etkinliği olarak toplandığında ekleyin. Ayrıca, bir konum da ekleyebilirsiniz. Bir kurs programı eklemek isteyip istemediğinizin sorulmasını istemiyorsanız Atla'yı seçin. Daha sonra bir takvim eklemeye karar verirseniz Takvim sayfasına gidin.


Yeni konuşma etkinliği

İçerikte sohbeti etkinleştirdiyseniz yeni sohbet etkinliği olduğunda etkinlik simgeleri görünür.

Blue conversation notification next to a course content item on the Course Content page

Konuşma balonuna benzeyen etkinlik simgesi, yeni tartışmalarda ve grup konuşması etkinliğinde de görünür.

Konuşmalar hakkında daha fazla bilgi


Kurs ortamıyla ilgili bir video izleyin

Aşağıdaki anlatımlı video, bu sayfada yer alan bazı bilgilerin görsel ve işitsel bir temsilini sağlar. Videoda nelerin gösterildiğine ilişkin ayrıntılı bir açıklama için videoyu YouTube'da açın, Diğer İşlemler'e gidin ve Metin Dökümünü Aç'ı seçin.Video: Ultra Deneyimiyle Kurs İçinde Gezinme adlı video, Ultra'nın modern, rahat ve basit arayüzünü sergilemektedir. Kolaylaştırılmış gezinti ve iş akışları çabucak giriş yapmanıza, işinizi tamamlamanıza ve çıkmanıza olanak tanıyacak şekilde tasarlanmıştır.