Deze informatie is alleen van toepassing op de Ultra-cursusweergave.

Deze informatie is alleen van toepassing op de Ultra-ervaring.

Je cursusweergave

Alle cursusinhoud wordt weergegeven in het hoofdgedeelte van de pagina. Wanneer je inhoud opent, schuift deze uit een deelvenster over de pagina Cursusinhoud. Sluit het deelvenster om terug te gaan naar een eerder bezocht gebied in de cursus.

Learn Ultra ondersteunt maximaal drie hiërarchieniveaus voor geneste inhoud op de pagina Cursusinhoud. Een map in een map is bijvoorbeeld op twee niveaus. Een map in een map in een leermodule is een voorbeeld van drie niveaus. Je instelling kan ervoor kiezen om een extra niveau van geneste inhoud toe te voegen. Vraag de Ultra-beheerder of je instelling deze optie gebruikt.

Image of Instructor View of Course Content Page

Wanneer je een map of leermodule selecteert, wordt deze uitgevouwen om de inhoud weer te geven die genest is in die map of leermodule. Wanneer je een item selecteert, zoals een beoordeling, document of koppeling, schuift de inhoud uit een deelvenster boven aan de pagina Cursusinhoud. Sluit het deelvenster om terug te gaan naar een eerder bezocht gebied in de cursus. Je kunt zoeken naar cursusinhoud op titel door het vergrootglas te gebruiken. Het pictogram wordt in het midden van de rechterzijde van de pagina met Cursusinhoud weergegeven.

 1. Navigatiebalk: Open veelgebruikte tools in één stap. Selecteer een tabblad om Inhoud, Agenda, Mededelingen, Discussies, Cijferlijst, Berichten, of Analyse te openen.
 2. Details en acties: beheer je cursus met deze opties:
  • Naamlijst: Lijst met cursusdeelnemers bekijken. Je hebt toegang tot basisprofielkaarten en je kunt zien welk gezicht er bij een naam hoort. Je kunt ook berichten sturen naar iemand die op de een of andere manier betrokken is bij de cursus. 
  • Cursusbeschrijving: geeft je studenten een overzicht van de doelen van je cursus op een hoog niveau, de verwachtingen en een pedagogische benadering van de cursus.
  • Cursusgroepen: Je kunt groepssets maken voor opdrachten met cijfers, toetsen en discussies. Je kunt ook groepen maken voor andere activiteiten dan beoordeeld werk, zoals vrijwilligerswerk of excursies. Studenten kunnen ook worden gevraagd zichzelf in te schrijven bij een groep.
  • Voortgang volgen: volg de voortgang van studenten betreffende inhoud en beoordelingen in je cursus.
  • Cursusafbeelding: Indien toegestaan, kun je een cursusbannerafbeelding toevoegen om je cursus te personaliseren. Deze afbeelding wordt weergegeven boven aan de pagina Cursusinhoud en als de miniatuur van de cursuskaart in de lijst Cursussen.
  • Cursus is open: Open een cursus als studenten aan de slag kunnen met de cursus. Of markeer een cursus als Privé als je nog inhoud wilt toevoegen of wat dingen wilt uitproberen. Als de cursus klaar is voor studenten, wijzig je de status in Open. Studenten zien privé cursussen wel in hun cursuslijst, maar kunnen ze niet openen.
  • Class Collaborate: gebruik Class Collaborate-sessies als een handig startpunt voor geplande en spontane werkplekken voor studenten.
  • Aanwezigheid: houd aanwezigheidsgegevens bij en bekijk gedetailleerde records.
  • Boeken en tools: geeft tools weer die beschikbaar zijn in de cursus en de instelling.
  • Vragenbanken: maak een database met vragen die je kunt gebruiken in verschillende beoordelingen. Je kunt nieuwe vragenbanken maken of bestaande vragenbanken importeren om in je cursussen te gebruiken.
  • Mededelingen: Je kunt cursusmededelingen opstellen of plannen die alle cursusleden kunnen zien.
 3. Cursusinhoud: Al je cursusinhoud wordt weergeven op de pagina Cursusinhoud. Selecteer het plusteken op de plek waar je inhoud wilt toevoegen. Als je inhoud wilt kopiëren of importeren, open je het menu aan de rechterkant boven de Inhoudslijst.Wanneer je een map of leermodule selecteert, wordt deze uitgevouwen om de inhoud weer te geven die genest is in die map of leermodule. Wanneer je een item selecteert, zoals een beoordeling, document of koppeling, schuift de inhoud uit een deelvenster boven aan de pagina Cursusinhoud . Sluit het deelvenster om terug te gaan naar een eerder bezocht gebied in de cursus. Je kunt zoeken naar cursusinhoud op titel door het vergrootglas te gebruiken. Het pictogram wordt in het midden van de rechterzijde van de pagina met Cursusinhoud weergegeven.
 4. Nieuwe activiteit: als je gesprekken hebt ingeschakeld voor inhoud, verschijnen er activiteitspictogrammen voor nieuwe bijdragen aan het gesprek. Het activiteitspictogram, in de vorm van een spraakballon, wordt ook weergegeven in activiteiten bij nieuwe discussies en groepsdiscussies.

  Meer informatie over gesprekken

Als je een meterpictogram ziet staan naast bestanden, maakt de instelling gebruik van Blackboard Ally om de toegankelijkheid van je cursusinhoud te meten. Ga voor meer informatie naar Ally - Help voor cursusleiders.