תיעוד 'מזהה לקוח', 'מפתח' ו'סוד'

 1. היכנס כמנהל מערכת.
 2. פתח את כלי ניהול ובחר כלי למידה חיצונית.
 3. פתח את תפריט הפעולות של דוח של מוסד של Ally.
 4. בחר ערוך קישור
 5. תעד את 'מזהה הלקוח', 'מפתח', ו'סוד'.

  אם "הסוד" אינו גלוי, הוא היה אמור להיות מסופק לך על-ידי היועץ הטכני במהלך היישום. בנוסף, רשום את מזהה הלקוח שלך, שהוא המספר שבין “v1/” ל-“/lti” ב"כתובת ה-URL”. ערכים אלה יהיו דרושים במהלך קביעת התצורה של דוח נגישות הקורס.

 6. בחר ביטול.

הוסף קישור חדש

 1. פתח את כלי ניהול ובחר כלי למידה חיצונית.
 2. בחר קישור חדש.
 3. הקלד זאת עבור הכותרת: דוח קורס של Ally.
 4. השתמש באחת מכתובות ה-URL הללו עבור כתובת URL של ספק הכלי. החלף את "[ClientID]" במזהה הלקוח שתיעדת.
  • מוסדות המתארחים במרכז הנתונים בארה"ב: https://prod.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • מוסדות המתארחים במרכז הנתונים בקנדה: https://prod-ca-central-1.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • מוסדות המתארחים במרכז הנתונים באירופה: https://prod-eu-central-1.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • מוסדות המתארחים במרכז הנתונים בסינגפור: https://prod-ap-southeast-1.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • מוסדות המתארחים במרכז הנתונים באוסטרליה: https://prod-ap-southeast-2.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
 5. סמן את אפשר למשתמשים להציג קישור זה.
 6. בחר את לחצן האפשרויות קשר מפתח/סוד.
 7. השתמש במפתח שתיעדת.
 8. השתמש בסוד שתיעדת.
 9. סמן אפשרויות הגדרות אבטחה אלה:
  • שלח מידע לצרכן של הכלי לספק הכלי
  • שלח מידע הקשר לספק הכלי
  • שלח מזהה משתמש של LTI ורשימת תפקידים של LTI לספק הכלי
 10. בחר שמור וסגור.

הוסף דוח נגישות של קורס לקורס

 1. דרך קורס, פתח את פעולות עבור סרגל ניווט ובחר ערוך את סרגל הניווט המשותף.
 2. בחר הוסף קישורים.
 3. בחר צור קישור מותאם אישית.
 4. השתמש בשם זה: דוח נגישות
 5. שם: "דוח נגישות"

  זהו שם הקישור בסרגל הניווט של הקורס. שנה את שמו במידת הצורך.

 6. בחר הוסף קישור מהיר
 7. בחר דוח קורס של Ally תחת כלי למידה חיצונית.
 8. בחר הגבל תפקידים ספציפיים ובחר את התפקידים שצריכה להיות להם גישה לדוח הנגישות של הקורס.
 9. בחר צור, הוסף, ושמור וסגור.

"דוח הנגישות" אמור להיות זמין כעת בסרגל הניווט של הקורס. אם אתה נתקל בבעיות בעת הגדרת הדוח, שלח מקרה דרך Behind the Blackboard.