Recordiwch ID Cleient, Allwedd a Chyfrinach

 1. Mewngofnodwch fel gweinyddwr.
 2. Agorwch Offer Gweinyddu a dewiswch Offer dysgu allanol.
 3. Agorwch ddewislen gweithrediadau'r Adroddiad Sefydliadol Ally.
 4. Dewiswch Golygu Dolen
 5. Recordiwch ID Cleient, Allwedd, a Chyfrinach.

  Os nad yw’r “Cyfrinach” yn weladwy, dylai fod wedi’i darparu ichi gan eich ymgynghorydd technegol wrth osod Ally. Gwnewch nodyn hefyd o’ch ID Cleient, sef y rhif rhwng “v1/” a “/lti” yn yr “URL”. Bydd angen defnyddio'r gwerthoedd hyn wrth ffurfweddu'r adroddiad hygyrchedd cwrs.

 6. Dewiswch Canslo.

Ychwanegu dolen newydd

 1. Agorwch Offer Gweinyddu a dewiswch Offer dysgu allanol.
 2. Dewiswch Dolen newydd.
 3. Teipiwch hyn ar gyfer y Teitl: Adroddiad Cwrs Ally.
 4. Defnyddiwch un o'r URLs hyn ar gyfer URL y Darparwr Offeryn. Disodlwch "[ClientID]" gyda’r ID Cleient a recordioch.
  • Sefydliadau a westeir yn y ganolfan data yn yr UD: https://prod.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • Sefydliadau a westeir yn y ganolfan data yng Nghanada: https://prod-ca-central-1.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • Sefydliadau a westeir yn y ganolfan data yn Ewrop: https://prod-eu-central-1.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • Sefydliadau a westeir yn y ganolfan data yn Singapore: https://prod-ap-southeast-1.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • Sefydliadau a westeir yn y ganolfan data yn Awstralia: https://prod-ap-southeast-2.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
 5. Ticiwch Caniatáu i ddefnyddwyr weld y ddolen hon.
 6. Dewiswch y botwm radio Cysylltu allwedd/cyfrinach.
 7. Defnyddiwch yr Allwedd a recordioch.
 8. Defnyddiwch y Cyfrinach a recordioch.
 9. Ticiwch yr opsiynau Gosodiadau Diogelwch hyn:
  • Anfon gwybodaeth am ddefnyddiwr offeryn at ddarparwr yr offeryn
  • Anfon gwybodaeth gyd-destun at ddarparwr yr offeryn
  • Anfon ID defnyddiwr LTI a rhestr o rolau LTI i ddarparwr yr offeryn
 10. Dewiswch Cadw a Chau.

Ychwanegu adroddiad hygyrchedd cwrs at gwrs

 1. O gwrs, agorwch y Gweithrediadau ar gyfer y Bar Llywio a dewiswch Golygu'r Bar Llywio a Rennir.
 2. Dewiswch Ychwanegu Dolenni.
 3. Dewiswch Creu Dolen Bersonol.
 4. Defnyddiwch yr Enw hwn: Adroddiad hygyrchedd
 5. Enw: “Adroddiad Hygyrchedd”

  Hyn yw enw’r ddolen ym mar llywio'r cwrs. Gallwch ei ail-enwi os dymunwch.

 6. Dewiswch Mewnosod Dolen gyflym
 7. Dewiswch Adroddiad Cwrs Ally yn Offer Dysgu Allanol.
 8. Dewiswch Cyfyngu i rolau penodol a dewiswch y rolau yr ydych am roi mynediad at yr adroddiad hygyrchedd cwrs iddynt.
 9. Dewiswch Creu, Ychwanegu, a Cadw a Chau.

Dylai’r “Adroddiad Hygyrchedd” nawr fod ar gael ym mar llywio'r cwrs. Os ydych yn profi unrhyw broblemau wrth ffurfweddu'r adroddiad, Cyflwynwch gais ar Behind the Blackboard.