En SafeAssign-originalitetsrapport tillhandahåller detaljerad information om matchningarna som har hittats mellan din inlämning och befintliga källor. Både lärare och kursdeltagare kan använda rapporten för att kontrollera om det finns risk för att skrivna arbeten kan uppfattas som plagiat. Uppgiftskrivarna får även möjlighet att lära sig att källhänvisa på rätt sätt istället för att skriva om. När lärare skapar en utvärdering och väljer att använda SafeAssign avgör de om deltagare kan se resultatet av rapporten.

Rapporten identifierar alla matchande textblock. Lärare och deltagare måste avgöra om den matchande texten källhänvisas på rätt sätt. Utredning av alla matchningar förhindrar fel på grund av skillnader i citeringsstandarder.

Originalitetsrapporten visar en lista över potentiella källor och varje källa markeras i en egen färg. Rapporten kan visa upp till 30 färger som representerar 30 olika källor.

Informationen i originalitetsrapporten anpassas till den skärm som rapporten visas på, till exempel iPad® eller iPhone®.


Hitta rapporten

Blackboard Learn: Ursprungliga kursvyn

Din lärare styr deltagarnas åtkomst till SafeAssign originalitetsrapporten.

Öppna sidan Granska inlämningshistorik genom att klicka på uppgiftens länk i kursytan. I sidpanelen för bedömning visas ett SafeAssign-avsnitt. Meddelandet Rapport genereras ... visas när rapporten bearbetas.

När rapporten är redo att visas ser du en procentsats i sidpanelen för bedömning. Klicka på pilen bredvid SafeAssign och sedan på Visa originalitetsrapport. Resultaten visas i ett nytt fönster.

Blackboard Learn: Ultra-kursvyn

Om din lärare har gett dig tillgång till originalitetsrapporten från SafeAssign kan du kontrollera om du citerar dina källor på rätt sätt.

Öppna uppgiften och granska ditt försök. Du kan granska originalitetsrapporten direkt efter att du har skickat in ditt försök, till och med innan läraren publicerar resultaten. SafeAssign-originalitetsrapporten visas bredvid din uppgift. Det här är en förhandsgranskning av rapportens resultat och innehåller tre avsnitt: Övergripande risk, övergripande textmatchning och originalitetsrapporter.

 • Övergripande risk visar om risken för plagiering i ditt försök är låg, medel eller hög. Risknivån bestäms utifrån det textmatchningsintervall som ditt försök ligger i.

  Mer information om hur du tolkar SafeAssign-poäng

 • Övergripande textmatchning visar den genomsnittliga och högsta textmatchningen för försökets olika delar. Vill du få mer information? Du kan visa de fullständiga rapporterna i avsnittet Originalitetsrapporter.
 • Originalitetsrapporter visar procentsatsen potentiellt matchande text för varje del av inlämningen, inklusive frågor och bilagor. Välj någon av posterna i listan för att visa resultaten i ett nytt fönster.

Ny rapportlayout

Den nya originalitetsrapporten är tillgänglig för Moodle och Blackboard Learn SaaS-miljöer. Den är även tillgänglig i Blackboard Learn 9.1 Q2 2019.

En originalitetsrapport från SafeAssign är indelad i tre delar:

 • Rapportsammanfattning
 • Citering
 • Inlämning

Rapportsammanfattning

Rapportsammanfattningen visas längst upp i rapporten. Välj Öppna rapportsammanfattning för att visa Övergripande risk för felaktiga citat i inlämningen, inklusive andelen matchande text eller liknande text. Om deltagaren har skickat med flera bilagor visas de med rapportinformationen.

Citering

Källor som matchar text i inlämningen visas till höger i rapporten. Välj en källtyp för att få mer information om matchningen. För varje källa visas en siffra som motsvarar den markerade texten i inlämningen. Bredvid källan kan du välja Markera matchning för att växla mellan markeringar. Du kan också välja Öppna matchande källa för att öppna den matchande källtexten i ett nytt fönster.

Om en annan deltagares uppsats är listat som ett citat associeras inlämningen med en annan institution och det är inte säkert att du kan visa den på grund av personuppgiftslagar.

När en deltagarens inlämning tas bort från en kurs finns innehållet kvar i databasen och kan användas för att upptäcka framtida matchningar för andra deltagarinlämningar. I dessa fall anges källan som ett ”icke existerande dokument” i Originality Report. SafeAssign hittar en matchning, men du kan inte öppna källan för att jämföra matchningarna eftersom källan har tagits bort.

När du gör visningsytan smalare visas informationen längst upp.

Inlämning

Den inskickade uppsatsen visas i den vänstra panelen i rapporten. Alla matchande textblock är identifierade. Varje källa har en specifik färg – upp till 30 unika färger för 30 olika källor. Text som matchar en källa markeras i källfärgen och identifieras med ett nummer. I panelen Citat kan du välja Markera matchning för att slå på och av källmarkeringen för alla källor på en gång. Du kan slå på och av markeringen för bara ett citat. Välj Ta bort eller Markera matchning bredvid ett citat.

Om du markerar ett matchande textavsnitt visas information om ursprungskällan och sannolikheten för att texten har kopierats från källan.

Ytterligare alternativ och information

Under Inlämning kan du hitta information som antal ord, inlämningsdatum och unika identifierare för inlämningen och bilagan.

Du kan visa en utskrivbar version av Originality Report. Den här utskrivbara versionen är den effektivaste vyn av rapporten för användare som använder tekniska hjälpmedel. Om du klickar på Skriv ut längst upp på sidan visas den utskrivbara versionen. Ladda ner PDF-filen för att skicka den till andra via e-post.


Flera bilagor och försök

SafeAssign känner igen om flera försök skickas in av samma deltagare för samma uppgift. Texten i ditt senaste försök kontrolleras inte mot texten i tidigare försök.

Om en deltagare skickar med mer än en bilaga med en uppgift listas bilagorna i rapporten. Om du klickar på en filnamnslänk visas texten i filen i den vänstra panelen och antalet ord i filen i den högra panelen.


Äldre rapportlayout

En originalitetsrapport från SafeAssign är indelad i tre delar:

 • Rapportinformation
 • Citering
 • Manuskripttext

Om du behöver mer utrymme för att se texten i uppsatsen kan du dölja den högra panelen med pilen som pekar åt höger. Markeringsfärgerna finns kvar i den dolda vyn.

Rapportinformation

Rapportinformationen visas i den högra panelen i rapporten. När du gör visningsytan smalare visas informationen längst upp. Du kan visa uppgifter om uppsatsen, som procenten matchande text, antalet ord och när den skickades in Om du skickade med flera bilagor visas de med rapportinformationen. Du har även möjlighet att visa en utskrivbar version. Den här utskrivbara versionen är den effektivaste vyn av rapporten för användare som använder tekniska hjälpmedel för att öppna Blackboard Learn . Om du klickar på Skriv ut längst upp på sidan visas den utskrivbara versionen. Ladda ner PDF-filen för att skicka den till andra via e-post.

Citering

Källorna som innehåller text som matchar text i den inskickade uppsatsen visas i den högra panelen i rapporten. Om en annan deltagares uppsats är listat som ett citat associeras inlämningen med en annan institution och det är inte säkert att du kan visa den på grund av personuppgiftslagar.

När en deltagarens inlämning tas bort från en kurs finns innehållet kvar i databasen och kan användas för att upptäcka framtida matchningar för andra deltagarinlämningar. I dessa fall anges källan som ett ”icke existerande dokument” i Originality Report. SafeAssign hittar en matchning, men du kan inte öppna källan för att jämföra matchningarna eftersom källan har tagits bort.

Manuskripttext

Den inskickade uppsatsen visas i den vänstra panelen i rapporten. Alla matchande textblock är identifierade. Varje källa har en specifik färg – upp till 30 unika färger för 30 olika källor. Text som matchar en källa markeras i källfärgen och identifieras med ett nummer. I den högra panelen kan du klicka på Visa/dölj alla markeringar för att slå på och av källmarkeringen för alla källor på en gång. Du kan slå på och av markeringen för bara ett citat. Klicka i så fall på Ta bort eller Visa markering intill ett citat.

Om du markerar ett matchande textavsnitt visas information om ursprungskällan och sannolikheten för att texten har kopierats från källan.


Tolkning av SafeAssign-poäng

Poäng för meningsmatchning representerar sannolikheten i procent att två fraser har samma innebörd. Denna siffra återspeglar det reciproka värdet på sannolikheten att dessa två fraser liknar varandra av en slump. En poäng på 90 innebär till exempel att sannolikheten är 90 procent för att dessa två fraser är likadana. Det finns en sannolikhet på 10 procent att de påminner om varandra av en ren slump och inte på grund av att den inlämnade uppsatsen innehåller material från den befintliga källan – oavsett om det är korrekt källhänvisat eller inte.

Den övergripande SafeAssign-poängen anger sannolikheten för att den inlämnade uppsatsen innehåller matchningar till befintliga källor. Denna poäng är bara en varningsindikator. Gå igenom uppsatserna för att se om matchningarna hänvisas korrekt.

 • Låg: Poäng under 15 procent: Dessa uppsatser brukar innehålla en del citat och några vanliga fraser eller textblock som matchar andra dokument.
 • Medium: Poäng mellan 15 procent och 40 procent: Sådana här inlämningar innehåller mycket citerat eller omskrivet material eller kan innehålla mycket plagierat material.
 • Hög: Poäng över 40 procent: Sannolikheten att text i dessa uppsatser har kopierats från andra källor är väldigt stor. Sådana här uppsatser innehåller en stor mängd citerad eller omskriven text och bör definitivt granskas.