Mae Adroddiad Gwreiddioldeb SafeAssign yn rhoi gwybodaeth fanwl am y cyfatebiadau a ganfuwyd rhwng papur a gyflwynwyd gan fyfyriwr a ffynonellau presennol. Gall hyfforddwyr a myfyrwyr ddefnyddio’r adroddiad i adolygu cyflwyniadau aseiniad ar gyfer gwreiddioldeb a chreu cyfleoedd i adnabod sut i briodoli ffynonellau yn gywir yn hytrach nag aralleirio. Pan fydd hyfforddwyr yn creu aseiniad a dewis defnyddio SafeAssign, maent yn pennu a yw’r myfyrwyr yn gallu gweld canlyniadau’r adroddiad.

Mae’r adroddiad yn nodi’r holl flociau o destun sy’n cyfateb. Mae angen i hyfforddwyr a myfyrwyr bennu a yw'r testun cyfatebol wedi'i briodoli'n gywir. Mae archwilio pob cyfuniad yn atal gwallau canfod oherwydd gwahaniaethau mewn safonau dyfynnu.

Mae’r Originality Report yn arddangos y rhestr o ffynonellau posibl, ac mae pob ffynhonnell wedi ei hamlygu mewn lliw gwahanol. Gall yr adroddiad arddangos hyd at 30 o liwiau i gynrychioli 30 ffynhonnell wahanol.

Mae gwybodaeth Originality Report yn addasu i'r sgrin mae'n ymddangos ar, megis iPad® neu iPhone®.


Dod o hyd i'r adroddiad

Blackboard Learn: Gwedd Cwrs Gwreiddiol

Eich hyfforddwr sy'n rheoli mynediad myfyrwyr at Adroddiadau Gwreiddioldeb SafeAssign.

Yn ardal y cwrs, dewiswch ddolen yr aseiniad i weld y dudalen Adolygu Hanes Cyflwyniadau. Mae adran SafeAssign yn ymddangos yn y bar ochr graddio. Tra bod yr adroddiad yn prosesu, bydd neges Wrthi’n llunio’r adroddiad... yn ymddangos.

Pan fydd yr adroddiad yn barod i’w weld, bydd canran yn ymddangos yn y bar ochr graddio. Ehangwch y ddolen SafeAssign a dewiswch Gweld Originality Report i weld y canlyniadau mewn ffenestr newydd.

Blackboard Learn: Gwedd Cwrs Ultra

Os yw’ch hyfforddwr wedi caniatáu mynediad i Originality Report SafeAssign, gallwch wirio a ydych wedi dyfynnu’ch ffynonellau’n gywir.

Agor yr aseiniad ac adolygu'ch ymgais. Gallwch adolygu'r Originality Report yn fuan ar ôl i chi gyflwyno'ch ymgais, hyd yn oed cyn i'ch hyfforddwr bostio graddau. Bydd Originality Report SafeAssign yn ymddangos nesaf at eich aseiniad. Rhagolwg o ganlyniadau'r adroddiad yw hwn ac mae'n cynnwys tair adran: Risg Gyffredinol, Cyfanswm y Testun Cyfatebol, ac Originality Reports.

 • Mae Risg Gyffredinol yn dangos o oes gan eich ymgais risg isel, ganolig neu uchel o lên-ladrad. Caiff y lefel o risg ei bennu yn seiliedig ar yr ystod o destun cyfatebol ar gyfartaledd yn eich ymgais.

  Mwy ar ddehongli sgorau SafeAssign

 • Mae Cyfanswm y Testun Cyfatebol yn dangos y testun cyfatebol a'r testun gyda'r gyfatebiaeth uchaf ar gyfer darnau eich ymgais. Eisiau rhoi cynnig arni? Gallwch weld yr adroddiadau llawn yn adran Originality Reports.
 • Mae Originality Reports yn dangos canran y testun cyfatebol posibl ar gyfer pob darn o’ch cyflwyniad, gan gynnwys cwestiynau ac atodiadau. Dewiswch unrhyw un o’r cofnodion yn y rhestr i weld y canlyniadau mewn ffenestr newydd.

Cynllun newydd yr adroddiad

Mae’r Adroddiad Gwreiddioldeb newydd ar gael ar gyfer amgylcheddau Moodle a Blackboard Learn SaaS. Mae hefyd ar gael yn Blackboard Learn 9.1 Q2 2019.

Rhennir Adroddiad Gwreiddioldeb SafeAssign yn dair adran:

 • Crynodeb o’r Adroddiad
 • Dyfyniadau
 • Cyflwyniad

Crynodeb o'r Adroddiad

Mae Crynodeb o'r Adroddiad yn ymddangos yn y panel ar dop yr adroddiad. Dewiswch Gweld Crynodeb o'r Adroddiad i weld Risg Gyffredinol dyfyniadau anghywir yn y papur, gan gynnwys y ganran o destun cyfatebol neu debyg. Os yw'r myfyriwr wedi cynnwys atodiadau lluosog, maen nhw'n ymddangos gyda gwybodaeth yr adroddiad.

Dyfyniadau

Fe restrir y ffynonellau sy'n cynnwys testun sy'n cyd-fynd â thestun y papur a gyflwynwyd ym mhanel de'r adroddiad. Dewiswch fath y ffynhonnell i ddysgu mwy am y testun sy'n cyfateb. Ar gyfer pob ffynhonnell, mae rhif yn ymddangos sy'n cyd-fynd â'r testun a amlygwyd yn y cyflwyniad. Nesaf at y ffynhonnell, gallwch ddewis Dangos y testun cyfatebol i doglo'r testun cyfatebol. Gallwch hefyd ddewis Agor y ffynhonnell gyfatebol i ymweld â ffynhonnell y testun cyfatebol mewn ffenestr newydd.

Os yw papur myfyriwr arall yn cael ei restru fel dyfyniad, mae’r cyflwyniad yn gysylltiedig â sefydliad arall ac efallai na allwch ei weld oherwydd deddfau preifatrwydd.

Pan fydd cyflwyniad myfyriwr yn cael ei dileu o gwrs, bydd y cynnwys yn aros yn y gronfa ddata a gellir ei defnyddio i ganfod cyfatebiaethau ar gyfer cyflwyniadau eraill gan fyfyrwyr yn y dyfodol. Yn yr achos hwn, fe restrir "papur nad sy'n bodoli" fel y ffynhonnell yn yr Originality Report. Bydd SafeAssign yn canfod cyfatebiaeth, ond ni fyddwch yn gallu agor y ffynhonnell i gymharu'r cyfatebiaethau gan fod y ffynhonnell wedi cael ei ddileu.

Pan fyddwch yn lleihau lled yr ardal wylio, mae’r wybodaeth hon yn ymddangos ar y brig.

Cyflwyniad

Mae’r papur a gyflwynwyd yn ymddangos ym mhanel chwith yr adroddiad. Nodir yr holl ddarnau o destun sy’n cyfateb. Mae lliw penodol wedi’i ddynodi ar gyfer pob ffynhonnell - mae hyd at 30 o liwiau unigryw ar gyfer 30 gwahanol ffynhonnell. Mae testun sy’n cyfateb i ffynhonnell yn cael ei amlygu yn lliw’r ffynhonnell a’i nodi gyda rhif. Ym mhanel Dyfyniadau, gallwch ddewis Dangos yr amlygu i droi amlygu'r ffynhonnell i ffwrdd ac ymlaen ar gyfer pob ffynhonnell mewn un tro. Gallwch droi’r amlygu i ffwrdd ac ymlaen ar gyfer un dyfyniad yn unig. Dewiswch Tynnu neu Dangos yr Amlygu nesaf at ddyfyniad.

Dewiswch floc o destun sy’n cyfateb i arddangos gwybodaeth ynglŷn â’r ffynhonnell wreiddiol a’r tebygolrwydd fod y bloc neu’r frawddeg wedi cael eu copïo o’r ffynhonnell.

Opsiynau a gwybodaeth ychwanegol

O dan y Cyflwyniad, gallwch ddod o hyd i fanylion fel Nifer y Geiriau, dyddiad cyflwyno, a dangosyddion unigryw y cyflwyniad a'r atodiad.

Gallwch weld fersiwn y mae modd ei argraffu o'r Originality Report. Y fersiwn hwn y mae modd ei argraffu yw'r wedd fwyaf effeithiol o'r adroddiad ar gyfer defnyddwyr sy'n dibynnu ar dechnoleg gynorthwyol. Ar frig y dudalen, dewiswch Argraffu i weld y fersiwn y mae modd ei argraffu. Llwythwch y PDF i lawr i’w e-bostio i eraill.


Atodiadau ac ymgeisiau niferus

Mae SafeAssign yn cydnabod ymgeisiadau lluosog ar gyfer aseiniad unigol fel y’u cyflwynwyd gan yr un myfyriwr ar gyfer yr un aseiniad. Nid yw Safe Assign yn gwirio cynnwys yr ymgais bresennol yn erbyn cynnwys o gyflwyniadau blaenorol.

Os yw myfyriwr yn cynnwys mwy nag un atodiad gydag aseiniad, byddant yn cael eu rhestru yn yr adroddiad. Dewiswch ddolen enw ffeil i weld testun y ffeil yn y panel chwith ac edrychwch ar ei gyfrif geiriau yn y panel de.


Gosodiad hŷn yr adroddiad

Caiff Originality Report SafeAssign ei rannu'n dair adran:

 • Gwybodaeth yr adroddiad
 • Dyfyniadau
 • Testun llawysgrif

Os ydych chi angen mwy o le i weld testun y papur, gallwch grebachu’r panel dde gyda’r saeth sy’n pwyntio i’r dde. Mae’r lliwiau amlygu yn dal i’w gweld yn y wedd wedi crebachu.

Gwybodaeth yr adroddiad

Mae gwybodaeth yr adroddiad yn ymddangos ym mhanel dde yr adroddiad. Pan fyddwch yn lleihau lled yr ardal wylio, mae’r wybodaeth hon yn ymddangos ar y brig. Gallwch weld data ynglŷn â’r papur, megis canran y testun sy’n cyfateb, cyfrif geiriau, a phryd y’i cyflwynwyd. Os ydych chi wedi cynnwys nifer o atodiadau, maent yn ymddangos gyda gwybodaeth yr adroddiad. Mae gennych hefyd ddewis i weld fersiwn y gellir ei hargraffu. Y fersiwn argraffadwy hon yw’r wedd fwyaf effeithiol o’r adroddiad ar gyfer defnyddwyr sy’n dibynnu ar dechnoleg gynorthwyol i gael mynediad at Blackboard Learn. Ar frig y dudalen, dewiswch Argraffu i weld y fersiwn y mae modd ei argraffu. Llwythwch y PDF i lawr i’w e-bostio i eraill.

Dyfyniadau

Mae'r ffynonellau sy'n cynnwys testun sy'n cyd-fynd â thestun y papur a gyflwynwyd wedi'u rhestru ym mhanel de'r adroddiad. Os yw papur myfyriwr arall yn cael ei restru fel dyfyniad, mae’r cyflwyniad yn gysylltiedig â sefydliad arall ac efallai na allwch ei weld oherwydd deddfau preifatrwydd.

Pan fydd cyflwyniad myfyriwr yn cael ei dileu o gwrs, bydd y cynnwys yn aros yn y gronfa ddata a gellir ei defnyddio i ganfod cyfatebiaethau ar gyfer cyflwyniadau eraill gan fyfyrwyr yn y dyfodol. Yn yr achos hwn, fe restrir "papur nad sy'n bodoli" fel y ffynhonnell yn yr Originality Report. Bydd SafeAssign yn canfod cyfatebiaeth, ond ni fyddwch yn gallu agor y ffynhonnell i gymharu'r cyfatebiaethau gan fod y ffynhonnell wedi cael ei ddileu.

Testun llawysgrif

Mae’r papur a gyflwynwyd yn ymddangos ym mhanel chwith yr adroddiad. Nodir yr holl ddarnau o destun sy’n cyfateb. Mae lliw penodol wedi’i ddynodi ar gyfer pob ffynhonnell - mae hyd at 30 o liwiau unigryw ar gyfer 30 gwahanol ffynhonnell. Mae testun sy’n cyfateb i ffynhonnell yn cael ei amlygu yn lliw’r ffynhonnell a’i nodi gyda rhif. Yn y panel de, gallwch ddewis Dangos/Cuddio Pob Amlygiad i droi amlygu ffynhonnell i ffwrdd ac ymlaen ar gyfer yr holl ffynonellau ar un adeg. Gallwch droi’r amlygu i ffwrdd ac ymlaen ar gyfer un dyfyniad yn unig. Dewiswch Tynnu neu Dangos Amlygu wrth ochr dyfyniad.

Dewiswch floc o destun sy’n cyfateb i arddangos gwybodaeth ynglŷn â’r ffynhonnell wreiddiol a’r tebygolrwydd fod y bloc neu’r frawddeg wedi cael eu copïo o’r ffynhonnell.


Dehongli sgoriau SafeAssign

Mae sgorau cyfateb brawddegau yn cynrychioli’r tebygolrwydd canrannol y bydd gan ddwy frawddeg yr un ystyr. Mae’r nifer yn adlewyrchu’r cilydd i’r tebygolrwydd fod y ddwy frawddeg hyn yn debyg ar hap. Er enghraifft, mae sgôr o 90 y cant yn golygu fod yna debygolrwydd o 90 y cant fod y ddwy frawddeg yma'r un fath. Mae 10 y cant o debygolrwydd eu bod yn debyg ar hap ac nid oherwydd bod y papur a gyflwynwyd yn cynnwys deunydd o’r ffynhonnell bresennol - boed wedi ei briodoli yn gywir neu beidio.

Mae’r sgôr SafeAssign cyffredinol yn dynodi’r tebygolrwydd fod y papur a gyflwynwyd yn cynnwys cyfatebiadau i’r ffynhonnell bresennol. Mae’r sgôr hwn yn ddangosydd rhybudd yn unig. Adolygwch bapurau i weld a yw’r cyfatebiadau wedi eu priodoli’n gywir.

 • Isel: Sgorau dan 15 y cant: Mae’r papurau hyn fel arfer yn cynnwys rhai dyfyniadau neu frawddegau cyffredin neu ddarnau o destun sy’n cyd-fynd â dogfennau eraill.
 • Canolig: Sgoriau rhwng 15 y cant a 40 y cant: Mae’r papurau hyn yn cynnwys deunydd a ddyfynnwyd neu wedi ei aralleirio sylweddol neu’n cynnwys llên-ladrad.
 • Uchel: Sgorau dros 40 y cant: Ceir tebygolrwydd cryf iawn fod testun yn y papurau hyn wedi eu copïo o ffynonellau eraill. Mae'r papurau hyn yn cynnwys testun wedi'i dyfynnu neu aralleirio i ormodedd, ac awgrymir yn gryf y dylid adolygu'r papurau hyn.