SafeAssign-alkuperäisyysraportti tarjoaa tarkkoja tietoja vastaavuuksista palautetussa työssä ja lähteissä. Sekä ohjaajat että opiskelijat voivat tarkistaa palautettuja tehtäviä plagioinnin varalta ja hyödyntää mahdollisuuksia oppia merkitsemään lähteitä oikeaoppisesti sen sijaan, että he muokkaavat lähteitä omin sanoin. Kun ohjaaja luo arvioinnin ja ottaa SafeAssignin käyttöön, hän päättää, näkevätkö opiskelijat raportin tulokset.

Raportti sisältää kaikki lähteitä vastaavat tekstilohkot. Ohjaajien ja opiskelijoiden täytyy sitten tarkistaa, onko lähdettä vastaava lause tai fraasi merkitty oikein lähdeviittauksin. Kun jokainen vastaavuus tarkistetaan, vältät virheet erilaisista viittaus- ja lainauskäytännöistä johtuen.

Alkuperäisyysraportissa näytetään luettelo mahdollisista lähteistä. Lisäksi kukin lähde on korostettu eri värillä. Raportissa voidaan näyttää jopa 30 eri väriä 30 eri lähteelle.

Alkuperäisyysraportin tiedot näytetään kullekin laitteelle (esimerkiksi iPad® tai iPhone®) soveltuvassa muodossa.


Original: raportin etsiminen

Ohjaaja määrittää, voivatko opiskelijat käyttää SafeAssign-alkuperäisyysraportteja.

Siirry Review Submission History -sivulle valitsemalla tehtävän linkki kurssialueella. Arvostelun sivupalkkiin avautuu SafeAssign-osio. Kun raporttia käsitellään, näet Report in progress... -ilmoituksen.

Kun raportti on tarkasteltavissa, näet prosenttiluvun arvostelun sivupalkissa. Jos haluat tarkastella tuloksia uudessa ikkunassa, laajenna SafeAssign -linkki ja valitse Alkuperäisyysraportin katselu.


Katso SafeAssign-alkuperäisyysraportista


Ultra: Raportin etsiminen

Jos ohjaaja on sallinut SafeAssign-alkuperäisyysraportin käytön, voit tarkistaa siitä, oletko merkinnyt lähteet oikein.

Avaa tehtävä ja tarkista suorituskertasi. Voit tarkistaa alkuperäisyysraportin pian sen jälkeen, kun olet palauttanut suorituskerran – jo ennen kuin ohjaaja julkaisee arvosanat. SafeAssign-alkuperäisyysraportti näytetään tehtäväsi vieressä. Tämä on esikatselu raportin tuloksista. Se sisältää kolme osiota: Overall Risk, Overall Text Matching ja Originality Reports.

 • Overall Risk -kohdasta näet, onko suorituskertasi plagiointiriski pieni, keskitasoa vai suuri. Riskitaso määritetään sen perusteella, kuinka suuri suorituskertasi tekstin yleinen vastaavuusprosentti on.

  Lisätietoja SafeAssign-arvojen tulkitsemisesta

 • Overall Text Matching -kohdasta näet suorituskertasi osien (liitteet mukaan lukien) keskimääräisen tekstivastaavuuden ja suurimman tekstivastaavuuden Haluatko tarkastella tarkempia tietoja? Näet täydet raportit Originality Reports -osiossa
 • Originality Reports -kohdassa näet, kuinka suuri palautuksen kunkin osan (kysymykset ja liitteet mukaan lukien) mahdollisten vastaavien tekstien prosentti on. Näet tulokset uudessa ikkunassa valitsemalla minkä tahansa merkinnän.

Uusi raporttiasettelu

Uusi Originality Report on käytettävissä Moodle- ja Blackboard Learn SaaS -ympäristöissä. Se on saatavilla myös Blackboard Learn -versiossa 9.1 vuoden 2019 toisesta vuosineljänneksestä lähtien.

SafeAssign-alkuperäisyysraportti on jaettu kolmeen osaan:

 • Report Summary
 • Citations
 • Submission.

Report Summary

Report Summary -kohta näytetään raportin yläpaneelissa. Jos haluat nähdä työn virheellisten lainausten Overall Risk -arvon(mukaan lukien vastaavan tai samankaltaisen tekstin prosentin), valitse Access Report Summary. Jos opiskelija sisällytti mukaan useita liitteitä, ne näytetään raportin tietojen ohessa.

Citations

Citations

Lähteet, jotka vastaavat palautetun työn tekstiä, luetellaan raportin oikeassa paneelissa. Saat lisätietoja vastaavuudesta valitsemalla lähdetyypin. Jokaiselle lähteelle näytetään numero, joka vastaa palautetussa työssä olevaa korostettu tekstiä. Voit ottaa korostuksen käyttöön ja poistaa sen käytöstä valitsemalla lähteen vieressä Highlight match. Jos haluat nähdä lähdetekstin uudessa ikkunassa, valitse Open match source.

Jos lainaukseksi on merkitty Another student's paper, palautettu työ liittyy toisen oppilaitoksen työhön. Et välttämättä näe tätä toisen oppilaitoksen työtä tietosuojalaeista johtuen.

Kun opiskelijan palautus poistetaan kurssilta, sisältö pysyy tietokannassa. Tällä tavalla sen avulla voidaan tunnistaa jatkossa vastaavuuksia muihin opiskelijoiden palautukseen. Tässä tapauksessa alkuperäisyysraportissa merkitään lähteeksi palautus, jota ei ole olemassa. SafeAssign tunnistaa vastaavuuden, mutta et voi avata lähdettä vertaillaksesi vastaavuuksia, koska lähde on poistettu.

Kun pienennät katselualueen kokoa, nämä tiedot näytetään ylhäällä.

Submission

Palautetun työn teksti näytetään raportin vasemmassa paneelissa. Kaikki vastaavat tekstilohkot määritetään. Jokaisella lähteellä on oma värinsä – jopa 30 eri väriä 30 eri lähteelle. Lähdettä vastaava teksti korostetaan lähteen värillä ja merkitään numerolla. Jos haluat ottaa kaikkien lähteiden korostuksen käyttöön kerralla tai poistaa kaikkien lähteiden korostuksen käytöstä kerralla, valitse Citations-paneelissa Highlight match. Voit myös ottaa korostuksen käyttöön ja poistaa sen käytöstä vain yhdelle lainaukselle. Valitse lainauksen vierestä Remove tai Highlight match.

Jos haluat nähdä alkuperäisen lähteen tiedot ja todennäköisyyden, jolla vastaava tekstilohko on kopioitu siitä, valitse haluamasi vastaava tekstilohko.

Lisäasetukset ja lisätiedot

Submission-kohdasta löydät lisätietoja, esimerkiksi sanamäärän, palautuspäivämäärän ja palautuksen sekä liitteiden yksilölliset tunnisteet.

Voit lukea alkuperäisyysraportteja myös tulostettavina versioina. Tulostettava versio on tehokkain raporttinäkymä aputekniikoita käyttäville käyttäjille. Jos haluat lukea tulostettavaa versiota, valitse sivun yläreunasta Tulosta. Jos haluat lähettää raportin muille, lataa se PDF-tiedostona.


Useat liitteet ja suorituskerrat

SafeAssign tunnistaa saman opiskelijan useat suorituskerrat samalle tehtävälle. SafeAssign ei vertaa saman opiskelijan eri suorituskertojen sisältöä keskenään.

Jos opiskelija liittää tehtävään useita liitteitä, ne luetellaan raportissa. Näet tiedoston tekstin vasemmassa paneelissa sekä sanamäärän oikeassa paneelissa valitsemalla tiedostonimen linkin.

Voit avata kaikki lähteet kerralla. Jokainen lähde avautuu uuteen välilehteen. Jos käytät Google Chrome TM -selainta, sinun on sallittava tämä Chromen asetuksissa. Siirry ponnahdusikkunoiden ja uudelleenohjausten kohtaan ja valitse Sivustot saavat lähettää ponnahdusikkunoita ja uudelleenohjata.


SafeAssign-arvojen tulkitseminen

Lauseiden vastaavuusarvot ilmaisevat prosentteina todennäköisyyttä sille, että kahdella lauseella tai fraasilla on sama merkitys. Tämä luku ilmaisee vastavuoroista todennäköisyyttä sille, että nämä kaksi lausetta tai fraasia ovat samankaltaisia sattumalta. Jos arvo on esimerkki 90 prosenttia, on 90 prosentin todennäköisyys sille, että nämä kaksi lausetta ja fraasia ovat samoja. Tässä tapauksessa on 10 prosentin todennäköisyys sille, että ne ovat samankaltaisia (eli, että palautettu työ ei sisällä jostain lähteestä peräisin olevaa sisältöä – riippumatta siitä, onko lähde merkitty oikein vai ei).

Yleinen SafeAssign-arvo ilmaisee todennäköisyyttä sille, että palautettu työ sisältää vastaavuuksia lähteisiin. Tämä arvo on tarkoitettu vain varoitukseksi. Tarkista töistä, onko vastaavuuksien lähdemerkinnät tehty oikein.

 • Low: Tämä tarkoittaa alle 15 prosentin arvoja. Tällaisissa töissä on yleensä joitain lainauksia ja yleisiä fraaseja, lainauksia tai tekstilohkoja, jotka vastaavat tietokannan julkaisuja.
 • Medium: Tämä tarkoittaa 15–40 prosentin arvoja. Näissä töissä on laajoja lainattuja osia tai lähteistä mukailtua materiaalia – tai niissä esiintyy sisältöä, joka ei ole tekijän omaa.
 • High: Tämä tarkoittaa yli 40 prosentin arvoja. Tällaisessa työssä on erittäin suuri todennäköisyys sille, että niiden tekstiä on kopioitu muista lähteistä. Näissä töissä on liikaa lainattua tai mukaillen lähteistä kopioitua tekstiä, joten niiden tarkistaminen on erittäin suositeltavaa.