En stor bidragande faktor till framgångsrika deltagarresultat är att komma på de bästa undervisningsstrategierna för ämnet och deltagarna. Det krävs en kombination av kursdesign och deltagarhantering för att hålla deltagarna engagerade och entusiastiska när det gäller inlärning.

De här resurserna är endast tillgängliga på engelska.