Webbläsarkontroll

När du öppnar den här sidan kontrolleras om  din webbläsare kan användas med den senaste versionen av Blackboard Learn.

Om du har en äldre version av Blackboard Learn kanske din webbläsare kan användas. I avsnittet om kompatibla webbläsare finns mer information.

Din webbläsare är:

Operativsystem
Webbläsarspråk
Webbläsarversion
Webbläsarsäkerhet, cookiefiler
Webbläsarsäkerhet, blockering av popup-fönster
  • Om webbläsaren klarade alla kontroller kan du använda alla de viktigaste funktionerna i Blackboard Learn.
  • Om webbläsaren fick ett rött X och det står STÖDS INTE kan Blackboard Learn inte användas i webbläsaren.

Valfri teknik

Med hjälp av nedanstående kan du visa visst innehåll i Blackboard Learn.

PDF-visning
  • Om du ser en grön bockmarkering och det står STÖDS, fast webbläsaren inte klarade alla kontroller, kan du använda de flesta huvudfunktionerna i Blackboard Learn. För vissa funktioner kan du behöva aktivera pluginprogram eller uppdatera webbläsarversionen.