Kontaktinformation
Globalt huvudkontor Internationellt huvudkontor
Blackboard Inc. Blackboard International B.V.
11720 Plaza America Drive
11th Floor
Reston, VA 20190
USA
Paleisstraat 1-5
1012RB Amsterdam
Nederländerna
+1 800 424 9299 avgiftsfritt USA och Kanada  
+1 202 463 4860 telefon +31 (0) 20 788 2450 (NL) telefon
+1 202 463 4863 fax +31 (0) 20 788 2451 (NL) fax
www.blackboard.com www.blackboard.com

Copyright©2020. Blackboard Inc. Med ensamrätt. Se alla varumärken och patent på www.blackboard.com/ip.

Blackboard Learn är ett program med Java. Oracle, Java och Java Powered-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Oracle Corporation i USA och/eller andra länder.

Microsoft, Windows, OneDrive, Windows Store och Windows Phone är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Sun och Solaris är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Sun Microsystems, Inc. i USA och/eller andra länder. Red Hat är ett registrerat varumärke som tillhör Red Hat, Inc. i USA och/eller andra länder. Linux är ett registrerat varumärke som tillhör Linus Torvalds i USA och/eller andra länder. Apache är ett varumärke som tillhör The Apache Software Foundation i USA och/eller andra länder. Real Player och Real Audio Movie är varumärken som tillhör RealNetworks i USA och/eller i andra länder. Macromedia, Authorware, Shockwave, Adobe och Acrobat Reader är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller andra länder. Apple, Apple-logotypen, iPhone och iPod touch, Macintosh och QuickTime är registrerade varumärken som tillhör Apple Computer, Inc. i USA och/eller andra länder. App Store är ett tjänstevarumärke som tillhör Apple Inc. och är registrerat i USA och andra länder. Google Play, Android, Google Drive är varumärken som tillhör Google Inc. Crystal Reports är ett varumärke som tillhör Business Objects i USA och/eller andra länder. WebEQ är ett varumärke som tillhör Design Science, Inc. i USA och/eller andra länder. JSpell är ett varumärke som tillhör The Solution Café i USA och/eller andra länder. TinyMCE är ett varumärke som tillhör Ephox Corporation. WIRIS är ett varumärke som tillhör Maths for More.

Andra produkt- och företagsnamn som nämns häri kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Det är inte tillåtet att reproducera eller överföra någon del av innehållet i det här projektet i någon form eller på något sätt utan skriftlig tillåtelse av utgivaren Blackboard Inc.

Blackboards sekretesspolicy