Kontaktinformasjon
Globalt hovedkontorInternasjonalt hovedkontor
Blackboard Inc.Blackboard International B.V.
11720 Plaza-Amerika Drive
11th gulv
Reston, VA 20190
USA
Paleisstraat 1-5
1012RB Amsterdam
Nederland
+1 800 424 9299 (gratis i USA og Canada) 
+1 202 463 4860 – telefon+31 (0) 20 788 2450 – telefon (NL)
+1 202 463 4863 – faks+31 (0) 20 788 2451 – faks (NL)
www.blackboard.comwww.blackboard.com

Copyright©2020. Blackboard Inc. Med enerett. Du finner all informasjon om varemerker og patenter på www.blackboard.com/ip.

Blackboard Learn er bygget på Java. Oracle, Java og Java Powered-logoen er registrerte varemerker som tilhører Oracle Corporation i USA og/eller andre land.

Microsoft, Windows, OneDrive, Windows Store og Windows Phone er registrerte varemerker som tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Sun og Solaris er enten registrerte varemerker eller varemerker som tilhører Sun Microsystems, Inc. i USA og/eller andre land. Red Hat er et registrert varemerke som tilhører Red Hat, Inc. i USA og/eller andre land. Linux er et registrert varemerke som tilhører Linus Torvalds i USA og/eller andre land. Apache er et varemerke som tilhører The Apache Software Foundation i USA og/eller andre land. Real Player og Real Audio Movie er varemerker som tilhører Realnetworks i USA og/eller andre land. Macromedia, Authorware, Shockwave, Adobe og Acrobat Reader er enten registrerte varemerker eller varemerker som tilhører Adobe Systems Incorporated i USA og/ eller andre land. Apple, Apple-logoen, iPhone og iPod touch, Macintosh og QuickTime er registrerte varemerker som tilhører Apple Computer, Inc. i USA og/eller andre land. App Store er et tjenestemerke som tilhører Apple Inc. og er registrert i USA og andre land. Google Play, Android, Google Drive er varemerker som tilhører Google Inc. Crystal Reports er et varemerke som tilhører Business Objects i USA og/eller andre land. WebEQ er et varemerke som tilhører Design Science, Inc. i USA og/eller andre land. JSpell er et varemerke som tilhører The Solution Café i USA og/eller andre land. TinyMCE er et varemerke som tilhører Ephox Corporation. WIRIS er et varemerke som tilhører Maths for More.

Andre produkt- og firmanavn som nevnes her, kan være varemerker som tilhører de respektive eierne.

Ingen deler av innholdet i dette prosjektet kan reproduseres eller overføres i noen form eller på noen måte uten skriftlig tillatelse fra utgiveren, det vil si Blackboard Inc.

Blackboards retningslinjer for personvern