פרטי קשר
משרדים ראשיים ברחבי העולםמשרדים ראשיים בינלאומיים
Blackboard Inc.‎Blackboard International B.V.‎
11720‎ Plaza America Drive
11th Floor
Reston, VA 20190
USA
Paleisstraat 1-5
1012RB Amsterdam
The Netherlands
‎+1 800 424 9299 מספר חינם בארה"ב ובקנדה 
‎+1 202 463 4860 טלפון‎+31 (0) 20 788 2450 (NL)‎ טלפון
‎+1 202 463 4863 פקס‎+31 (0) 20 788 2451 (NL)‎ פקס
www.blackboard.comwww.blackboard.com

Copyright©2020. Blackboard Inc.‎ כל הזכויות שמורות. ראה את כל הסימנים המסחריים והפטנטים בכתובת www.blackboard.com/ip.

Blackboard Learn היא אפליקציה המופעלת באמצעות Java. Oracle‏, Java, והסמל של Java Powered הם סימנים מסחריים רשומים של Oracle Corporation בארה"ב ו/או במדינות אחרות.

Microsoft‏, Windows‏, OneDrive‏, Windows Store ו-Windows Phone הם סימנים מסחריים רשומים של Microsoft Corporation בארה"ב ו/או במדינות אחרות. Sun ו-Solaris הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של Sun Microsystems, Inc.‎ בארה"ב ו/או במדינות אחרות. Red Hat הוא סימן מסחרי רשום של Red Hat, Inc.‎ בארה"ב ו/או במדינות אחרות. Linux הוא סימן מסחרי רשום של Linus Torvalds בארה"ב ו/או במדינות אחרות. Apache הוא סימן מסחרי של The Apache Software Foundation בארה"ב ו/או במדינות אחרות. Real Player ו-Real Audio Movie הם סימנים מסחריים של RealNetworks בארצות הברית ו/או במדינות אחרות. Macromedia‏, Authorware‏, Shockwave‏, Adobe ו-Acrobat Reader הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של Adobe Systems Incorporated בארה"ב ו/או במדינות אחרות. Apple, הסמל של Apple‏, iPhone ו-iPod touch‏, Macintosh, ו-QuickTime הם סימנים מסחריים רשומים של Apple Computer, Inc.‎ בארה"ב ו/או במדינות אחרות. App Store הוא סימן שירות של Apple Inc.‎, הרשום בארה"ב ובמדינות אחרות. Google Play, Android‏, Google Drive הם סימנים מסחריים של Google Inc.‎ Crystal Reports הוא סימן מסחרי של Business Objects בארה"ב ו/או במדינות אחרות. WebEQ הוא סימן מסחרי של Design Science, Inc.‎ בארה"ב ו/או במדינות אחרות. JSpell הוא סימן מסחרי של The Solution Café בארה"ב ו/או במדינות אחרות. TinyMCE הוא סימן מסחרי של Ephox Corporation. WIRIS הוא סימן מסחרי של Maths for More.

שמות מוצרים וחברות אחרים המוזכרים בזאת עשויים להיות הסימנים המסחריים של בעליהם בהתאמה.

אין לשכפל או לשדר כל חלק מתוכנו של פרויקט זה בצורה כלשהי או באמצעי כלשהו ללא הסכמה בכתב מראש של המפרסם, Blackboard Inc.‎.

מדיניות הפרטיות של Blackboard