This information applies only to the Original Course View. Your institution controls which tools are available.

Kısa Yanıt soruları Deneme sorularına benzer. Öğrenci yanıtları uzunluk olarak sınırlandırılmasa da metin kutusu için ayarladığınız satır sayısı, öğrencilerin beklentilerinizi bilmesine yardımcı olur. Maksimum satır sayısı altıdır.

Deneme soruları ve Kısa Yanıt sorularına manuel olarak not verilir.

JAWS® ile Kısa Yanıt soruları hakkında daha fazla bilgi


Kısa Yanıt sorusu oluşturma

  1. Test, anket veya havuza erişin. Soru Oluştur menüsünden Kısa Yanıt seçeneğini tıklatın.
  2. Soru Metni girin.
  3. Menüden Yanıt Alanında Gösterilen Satır Sayısı seçeneğini tıklatın. Satır sayısı öğrenci yanıtı uzunluğu için bir kılavuz olarak planlanır. Yanıt uzunluğu üzerinde mutlak bir sınır uygulamaz.
  4. Yanıt Metni kutusuna doğru yanıt örneğini yazın.
  5. İsteğe bağlı olarak bir dereceli puanlama anahtarı ilişkilendirin.
  6. Soruyu teste eklemek için Gönder ve Başka Oluştur veya Gönder seçeneğini tıklatın.

Ayrı Kısa Yanıt geri bildirimi

Soru Ayarları sayfasında, tek tek sorular için geri bildirim seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.

  • Tek tek yanıtlar için geri bildirim sağlayın: Tek tek yanıtlarla ilgili geri bildirimlerinizin öğrenciler tarafından görülmesini istiyorsanız bu onay kutusunu seçin. Varsayılan olarak bir Yanıt Geri Bildirimi metin kutusu görüntülense de, siz bu onay kutusunu seçmedikçe öğrenciler eklediğiniz geri bildirimleri göremez. Doğru/Yanlış, Sıralama ve Eşleştirme sorularına verilen yanıtlar için tek tek geri bildirim sağlayamazsınız.
  • Bireysel geri bildirime görüntüler, dosyalar ve web bağlantıları ekleyin: Sağladığınız bireysel geri bildirimlere tek tek görüntüler, dosyalar ve web bağlantıları ekleyebilirsiniz.

Soru ayarlarıyla ilgili daha fazla bilgi