Denne informasjonen gjelder bare for Ultra-emnevisningen.

Öğrencilerin her değerlendirme yapışında soruların rastgele seçilmesini belirleyebilirsiniz.

Bir değerlendirme oluşturduğunuzda, her öğrencinin değerlendirmenin farklı bir sürümünü aldığına emin olmak için soru havuzlarını kullanabilirsiniz.

Ultra ve Orijinal Kurs Görünümü değerlendirmeleriyle ilgili terminoloji

Bu tabloda, iki kurs görünümündeki değerlendirme sorusu özelliklerinin adları yer almaktadır.

Ultra ve Değerlendirmelerde kullanılan Orijinal terminolojisi
Ultra Kurs GörünümüOrijinal Kurs Görünümü
Soru havuzuRastgele blok ve soru kümesi
Soru bankasıSoru havuzu
Soru analiziÖge analizi

Soru havuzları hakkında

Soru Havuzu Ekle sayfasında, bulunduğunuz kurstaki diğer değerlendirmelerde ve soru bankalarında bulunan sorulara gözatabilir, onları ön izleyebilir, filtreleyebilir ve seçebilirsiniz. Soruları görüntüleyebilir, ancak soru havuzunu değerlendirmenize ekleyene kadar onları düzenleyemezsiniz.

 • Eklenecek soruları bulmak için bir anahtar kelime araması yapın.
 • Bir havuzdan, öğrencilere gösterilecek soru sayısını seçersiniz. Örneğin, 50 sorudan 3'ünü gösterebilirsiniz. Bu sorular daha sonra rastgele dağıtılır ve böylece her öğrenci 3 soruluk farklı bir küme görür.
 • Bir havuzdaki tüm soruları görüntüleyebilirsiniz. Sorular, her öğrenci için rastgele sırayla görünür.
 • Seçimlerinizi yaptıktan sonra, havuzdaki tüm sorular için aynı olası puanları ayarlarsınız.
 • Havuzdan soru silebilirsiniz. Soru, havuzdan kaldırılır ancak kursunuzdan silinmez.
 • Öğrenci görünümünde, bir havuzdan rastgele olarak seçilen sorular diğer sorular gibi görünür. Öğrenciler soruların bir havuzdan geldiğini bilemezler.

Şu ayarlar veya şartlar olduğunda değerlendirmelere soru havuzları ekleyemezsiniz:


Soru havuzu ekleme

Bir değerlendirmede, önce artı işaretini sonra da menüden Soru Havuzu Ekle'yi seçin. Soru havuzu, değerlendirmenin bu noktasına eklenir.

Bir testin düzenleme görünümü. Soru ekleme menüsü açık ve soru ekleme havuzu vurgulanmış durumda.

Soru Havuzu Ekleme sayfası

Küçük cihazlarda, Filtre Ölçütü paneli, varsayılan olarak kapalıdır.

Soru Havuzu Ekle sayfasında, Filtre Ölçütü panelini açmak için Filtre'yi seçin. Havuza dâhil edilecek değerlendirmeleri, soru bankalarını ve soru türlerini seçin. Siz seçim yaptıkça, seçilen ögelerin sayısı Filtre'nin yanındaki panelin üst kısmında görünür. X simgesini seçerek paneli kapatıp soruları görüntüleme alanını büyütebilirsiniz.

Filtre ölçütleri paneli açık şekilde gösterilen soru havuzu ekleme paneli. Kaynaklar bölümü seçenekleri gösterecek şekilde genişletilmiş durumda.

Filtre Ölçütü panelinde, anahtar kelimeye göre temel arama yapabilirsiniz. Bir anahtar kelimeyi yazdığınızda başka bir alan görünür. Uygun her anahtar kelime daha fazla sonuç alınmasını sağlar. Sonuçlar bir kelimenin tekil veya çoğul biçimlerinde ve farklı zaman biçimlerinde olabilir (-iyor, -ecek gibi). "Kısmi kelime" ve "mantık içeriyor", bu temel aramada kullanılamaz.

Filtre ölçütleri paneli açık şekilde gösterilen soru havuzu ekleme paneli. Anahtar kelime arama bölümü vurgulanmış durumda.

Soruları görüntüleme

Soru Havuzu Ekle sayfasında soruları görüntülemek üzere genişletebilirsiniz.

Bir testin düzenleme görünümü, eşleştirme sorusu genişletilmeden önceki ve genişletildikten sonraki hâliyle gösteriliyor.

Soru seçme

Filtre Ölçütü panelinden seçim yaptığınız sırada, seçilen öge sayısı, Filtre'nin yanında görünür. Sağdaki etkin filtre alanında, eklemek istediğiniz soruları seçin. Ekranın altından, kaç soru seçtiğinizi görebilirsiniz.

Filtre Ölçütü seçimlerini temizlemek için Tümünü Temizle'yi seçin. Seçilen sorular seçili kalır.

Seçilen soruları kaldırmak için onay kutularının işaretlerini kaldırın. Dilerseniz tüm soruları tek seferde kaldırmak için Tümünü Seç ve Tümünü Temizle seçeneklerini kullanabilirsiniz.

Notlar:

 • Soru Havuzu Ekle sayfasında soruları veya puan değerlerini düzenleyemezsiniz.
 • Hedef eşleştirmelerine sahip olan sorular, puanların yanında kupa simgeleriyle görünür. Hedef hizalamaları sorularla birlikte eklenir.
Filtre ölçütleri paneli açık şekilde gösterilen soru havuzu ekleme paneli. Tümünü temizle seçeneği vurgulanmış durumda.

Soruları Ekle'yi seçin. Soru havuzu, değerlendirmenizde görünür. Puan değerlerini ve öğrencilere görüntülenecek soru sayısını girin. Puan değerleri havuzdaki her soruya atanır. Aynı havuzdaki ayrı sorular için ayrı puanlar atayamazsınız.

Soru havuzunu değerlendirmenize eklemek için Kaydet'i seçin.

Bir testin soru havuzunu gösteren düzenleme görünümü.
Puanları düzenleme

Havuzdaki her soru için verilen puanları gönderimler yapıldıktan sonra bile düzeltebilir ve yeniden not vermeyi tetikleyebilirsiniz.

Önemli puan düzenleme senaryosu:

Örneğin, bir havuzda 10 puan değerindeki Deneme sorusuna not veriyor ve görmeleri için birkaç öğrencinin notunu gönderiyorsunuz. Havuzdaki her sorunun puanını 5 olarak değiştirmeye karar verdiniz diyelim. Deneme soruları için bazı öğrencilere 5'ten fazla puan verdiyseniz bu puanlar hâlâ geçerli olur. Kompozisyon sorusu için her öğrencinin puanını ayrı ayrı düzenleyebilirsiniz.

Test içindeki bir soru.

Testte kullanılan soru havuzlarını düzenleme

Öğrenciler bir değerlendirmeyi açmadan önce, soru havuzuna soru ekleyebilir, mevcut soruları kaldırabilir ve düzenleyebilirsiniz. Bir havuzdan soru kaldırdığınızda, söz konusu soru, kursunuzdan silinmez. Ayrıca bir havuzu silebilir veya değerlendirmede yeni bir yere taşıyabilirsiniz.

Bir testin soru havuzunu gösteren düzenleme görünümü. Soru havuzu seçenekleri menüsü, soruları görüntüle bağlantısı ve havuzdan sonra soru ekleme işlevi vurgulanmış şekilde gösteriliyor.
 1. Havuz satırını yeni bir konuma taşımak için Yeniden sıralamak için sürükle düğmesini seçin. Soru numaraları otomatik olarak güncelleştirilir.

  Bir ögeyi taşımak için klavyenizi kullanabilirsiniz:

  1. Sekme tuşuyla ilerleyerek ögenin Yeniden sıralamak için sürükle düğmesine gelin.
  2. Taşıma modunu etkinleştirmek için Enter tuşuna basın.
  3. Ok tuşlarını kullanarak bir konum seçin.
  4. Ögeyi yeni konuma bırakmak için Enter tuşuna basın.
 2. Havuzdaki soruları görüntülemek için Soruları görüntüle'yi seçin. Soruları ekleyebilir, kaldırabilir veya düzenleyebilirsiniz. Menüyü açın ve havuzda (örneğin, soruların puanlarında) değişiklik yapmak için Düzenle'yi seçin.
 3. Başka bir soru havuzu eklemek istediğiniz yerde artı işaretini seçin.
 4. Havuzu değerlendirmeden kaldırmak için Sil'i seçin.

Soru Havuzu sayfasında, havuzdaki soruların sayısı sol üst tarafta görünür. Havuzdaki her soruya ait kaynak değerlendirme görünür.

Bir soru havuzu görünümü

Düzenle/Puanını Değiştir'i seçtiğinizde, başka kaç değerlendirmenin bundan etkilendiğini belirten bir bildirim görünür. Soru havuzundaki bir soruyu düzenlerseniz yaptığınız değişiklikler, sorunun kullanıldığı her yerde görünür. Bu durum, bir kaynak değerlendirmenin sorularında yaptığınız düzenlemeler için de geçerlidir. Bu düzenlemeler, sorunun bulunduğu tüm soru havuzlarını etkiler.

Sorunun bir testte kullanıldığı ve soru üzerinde yapılacak düzenlemelerin her yerde uygulanacağı konusunda sizi uyaran bir başlık.

Öğrenciler bir değerlendirmeyi açtıktan veya gönderim yaptıktan sonra, bir havuzda soru ekleyemez veya kaldıramaz ya da bir havuzu bir değerlendirmeden silemezsiniz. Ayrıca havuzu, değerlendirmede yeni bir yere taşıyamazsınız. Gönderimler olduğunda soruları düzenleyebilir, yeniden not verebilir ve tam kredi verebilirsiniz. Örneğin, doğru cevabı değiştirirseniz sorunun kullanıldığı tüm değerlendirmelerde sorunun puanı değiştirilir.

Tam kredi ver seçeneği

Net olarak açıklamadığınız veya verdiğiniz dersi ya da ders kitabındaki bilgileri doğru şekilde yansıtmayan bir soru için herkese tam kredi verebilirsiniz.

Bir soru için, bir havuzdaki Soruları görüntüle bağlantısından veya bir öğrencinin gönderim sayfasından tam kredi verebilirsiniz. Bir kaynak değerlendirmesinde veya bir soru havuzunda bir soruya tam kredi uygularsanız bu soruya, göründüğü her yerde tam kredi uygulanır.

Bir sorunun menüsünden Düzenle/Yeniden Not Ver'i seçtikten sonra, Soru için tam kredi ver onay kutusunu seçebilirsiniz. Tam kredi verdikten sonra, otomatik notu veya önceden manuel olarak verilen notu geri almak için onay kutusunun işaretini kaldırabilirsiniz.

Soruya tam puan verme

Güncelleştirme işlemi mevcut tüm denemeleri, devam etmekte olan denemeleri ve sonraki gönderimleri etkiler. Öğrenci notları güncelleştirilir ancak yeni notlar veya geri alma işlemleri hemen görünmeyebilir.

Tam kredi verdiğinizde tek bir sorunun öğrenci puanlarını değiştiremezsiniz. Puanları ayarlamak için her öğrencinin değerlendirme puanını geçersiz kılabilirsiniz.

Değerlendirmeleri ve soruları düzenleme ile ilgili daha fazla bilgi

Notları geçersiz kılma ile ilgili daha fazla bilgi

Tam krediye ilişkin öğrenci görünümü

Not verme işlemi tamamlandıktan ve öğrencilere doğru cevapları gösterdikten sonra öğrenciler, hangi sorulara tam kredi verdiğinizi görebilirler. Not kutucuğunun yanında Tam kredi verildi ifadesi görünür ve bu, yanıtlar bölümünde de belirtilir.

Tam puan verilen soru

Mevcut değerlendirmeler, klasörler ve soru bankaları

Şu alanlardaki soru havuzları için kaynak değerlendirmeleri silemezsiniz:

 • Kurs İçeriği sayfası
 • Not defteri görünümleri

Ayrıca şu ögeleri de silemezsiniz:

 • Soru havuzları için kaynak değerlendirmeler içeren klasörler
 • Soru havuzlarında kullanılan soru bankaları


Orijinal Kurs Görünümü soru kümelerine Ultra Kurs Görünümü'nde ne olur?

Orijinal kursunuzun soru kümeleri ve rastgele blokları, dönüştürme işleminden sonra soru havuzları olarak görünür. Desteklenmeyen soru türleri kaldırılır. Bir Orijinal soru kümesi veya rastgele bloku sadece desteklenmeyen soru tiplerine sahipse o küme veya blok, dönüşüm sırasında kaldırılır.

Ultra soru havuzlarınıza yalnızca göründükleri değerlendirmede erişebilirsiniz.

Orijinal kursu Ultra kursa dönüştürdüğünüzde, iki ondalık basamak yuvarlanır.


ULTRA: Soru havuzları videosunu izleyin

Aşağıdaki anlatımlı video, bu sayfada yer alan bazı bilgilerin görsel ve işitsel bir temsilini sağlar. Videoda nelerin gösterildiğine ilişkin ayrıntılı bir açıklama için videoyu YouTube'da açın, Diğer İşlemler'e gidin ve Metin Dökümünü Aç'ı seçin.Video: Soru havuzlarını kullanma bölümünde, Ultra kurs görünümünde bir değerlendirmeye nasıl soru havuzu ekleneceği açıklanmaktadır.