Denne informasjonen gjelder bare for Ultra-emnevisningen.

En spørsmålsbank er en samling av spørsmål som er lagret for gjentatt bruk.

Du kan importere spørsmålsbanker til bruk i vurderinger for emnene dine. Undervisere bruker vanligvis spørsmålsbanker for å opprette en database av spørsmål de kan brukes igjen i flere vurderinger.

Mer om gjenbruk av spørsmål i vurderinger

Ultra vs. Original-emnevisning i vurderingsbegreper

Vi har gjort noen endringer til navn på oppgavefunksjoner basert på brukerundersøkelser og nåværende industristandarder. Ultra-emnevisningen inneholder nye begreper som innretter med gjeldende standarder.

Denne tabellen inneholder navnene på funksjoner for vurderingsspørsmål i de to emne visningene.

Ultra vs. Original-begreper i vurderinger
Ultra-emnevisning Original-emnevisningen
Spørsmålsbank Tilfeldige spørsmål fra spørsmålsbank og spørsmålsett
Spørsmålsbank Spørsmålsbank
Spørsmålsanalyse Elementanalyse

Om spørsmålsbanker

Når du velger bankspørsmål for en oppgave, kopier av spørsmålene blir opprettet og lagt til oppgaven. Du kan redigere kopier av vurderingen din uten bekymring. Det får ingen innvirkning på andre vurderinger eller prøver. Endringer du gjør i én forekomst av spørsmålet eller innholdet, reflekteres ikke i de andre forekomstene. Hvis du vil at endringene skal vises i alle forekomster, må du finne og endre hver kopiert forekomst.

Du kan importere spørsmålsbanker eller filer fra eksterne ressurser i emnet ditt . Kun ZIP-filer er støttet.

Spørsmål importert fra en QTI-pakke er kun støttet i Original-emnevisning.


Importer spørsmålsbanker

I Emneinnhold-siden, velg Administrer spørsmålsbanker i Detaljer og handlinger-panelet. På Spørsmålsbank-siden, velg plussikonet og bla gjennom for å finne en eller flere ZIP-filer å importere.

Mens du importerer filer kan du se de støttede spørsmålstypene. Du får en fullført-melding når filen er importert. Du får også en melding hvis filen eller noen av spørsmålstypene ikke er lastet opp.

Det kan ta litt tid å generere meldingen. Du kan oppdatere siden for å se om importen var vellykket eller ikke. Du får også en e-post når operasjonen er fullført.

Den sist importerte banken vises først i listen. Et utropstegn vises med banker der ett eller flere spørsmål som ikke støttes, er fjernet.

Det er for øyeblikket ikke mulig å åpne individuelle spørsmålsbanker på Spørsmålsbanker-sidene. Du kan heller ikke redigere eller slette enkelt spørsmål i en bank.


Støttede spørsmålstyper

Disse støttede spørsmålstypene vises i en spørsmålsbank etter import:

 • Beregn
 • Langsvar
 • Skriv inn ett manglende ord
 • Skriv inn flere manglende ord
 • Paring
 • Flervalg med ett riktig svar
 • Flervalg med flere riktige svar
 • Sant/usant

Spørsmålstyper som ikke støttes, blir fjernet. Hvis filen ikke har noen støttede spørsmålstyper, blir ikke den aktuelle banken lagt til i emnet ditt.

Hvis du har lastet opp en fil med flere banker og enkelte elementer ikke er importert, kan du velge Se detaljer-lenken. Importer detaljer -panelet åpnes med mer informasjon.

Det kan hende andre meldinger vises:

 • Ikke-støttede spørsmålstyper ble fjernet: Bare spørsmål som støttes i denne filen, vises i Spørsmålsbanker-delen av Bruk spørsmål flere ganger siden.
 • Banken ble ikke importert fordi det ikke ble funnet noen kompatible spørsmål: Ingen spørsmål i denne filen vises i Spørsmålsbanker delen av Bruk spørsmål flere ganger sidene. Spørsmålsbanken blir ikke lagt til i Spørsmålsbanker sidene.

Slett spørsmålsbanker

Når du sletter en spørsmålsbank på Spørsmålsbanker -siden, fjernes banken permanent fra emnet ditt. Hvis du kopierte spørsmål fra banken til én eller flere vurderinger, blir disse spørsmålene værende i vurderingene etter at du har slettet banken. Imidlertid Du kan ikke slette spørsmålsbanker som brukes i spørsmålsbanker.

Mer om spørsmålsbanker


Spørsmålsbanker og emnekonvertering

Dine samlede spørsmål for Original-emnevisning vises som Ultra-spørsmålsbanker etter konvertering. Spørsmålstyper som ikke støttes, blir fjernet.

Når du konverterer et Original-emne til Ultra, blir to desimaler tatt med.


Vanlige spørsmål

På Spørsmålsbanker-siden, kan jeg importere filer fra den opprinnelige emne visningen?

Ja, du kan importere disse filene:

 • Emnepakker som inneholder spørsmålsbanker
  • Det er bare spørsmålsutvalgene som importeres og konverteres til Ultra-spørsmålsbanker.
 • Spørsmålsbanker eksportert fra den opprinnelige emnevisningen
  • Hvis du pakker ut filen og endrer den, kan det hende importen mislykkes.

På Spørsmålsbanker-siden, kan jeg importere filer fra Ultra emne visningen?

Ja, du kan importere Ultra-emnevisningspakker som inneholder spørsmålsbanker. Det er bare spørsmålsbanker som importeres.

På Spørsmålsbanker-siden kan jeg importere filer fra en tredjepart eller utgiver?

Ja, du kan importere spørsmålsbanker fra en tredjepart eller utgiver hvis pakken er i et Blackboard Original- eller Ultra-format som er oppført tidligere.

Hvilke løsninger kan jeg bruke?

Hvis du har andre typer filer som fungerer i den opprinnelige emnevisningen, kan du importere filene til et Original-emne og eksportere dem på Spørsmålsbanker-siden. Deretter importerer du ZIP-filene i Ultra-emnet ditt på Spørsmålsbanker-siden.

Du kan også konvertere et Original-emne til Ultra for å konvertere de eksisterende spørsmålsutvalgene til Ultra-spørsmålsbanker.