Kullanılabilir soru türleri

Şu anda kursunuzdaki testler ve ödevlerde şu soru türlerini oluşturabilirsiniz:

  • Hesaplanmış Formül
  • Deneme
  • Boşluk Doldurma ve Çoklu Boşluk Doldurma
  • Eşleştirme
  • Birden Çok Yanıt
  • Çoktan Seçmeli
  • Doğru/Yanlış