Du kan forbedre emnene dine ved å legge til innhold fra biblioteket. Biblioteket brukes til å legge ut e-reserver, elektroniske manuskripter og andre institusjonsressurser. Dette muliggjør effektiv integrering med Blackboard Learn, noe som gjør dette til en kraftig måte å dele og distribuere bibliotekmateriell på.

Det er to hovedområder i biblioteket:

 • Biblioteksinnhold
 • E-reserver

Institusjonen din kan legge til flere områder i biblioteket for å dekke flere behov.


Biblioteksinnhold

Biblioteket er ment for innhold som kan deles med hele institusjonen, men det kan organiseres i henhold til institusjonens spesifikke behov.

Alle brukere har lesetilgang til alt innhold i biblioteket som standard. Lærere kan legge til elementer fra biblioteksinnhold i emner i Blackboard Learn.


E-reserver

E-reserver er en mappe i biblioteket som inneholder tilgangskontrollert materiell, for eksempel dokumenter med opphavsrett. E-reserver er ikke tilgjengelig for organisasjoner, og de er kanskje bare tilgjengelig for emner.

E-reserver organiseres automatisk etter emne. Hvert emne i Blackboard Learn har en tilsvarende emnemappe i E-reserver.

Institusjonen din kontrollerer om denne mappen skal være tilgjengelig.

Alle brukere får automatisk lesetilgang til E-reserver for emner de er tilknyttet. E-reserver-mapper for andre emner vises ikke i filoversikten. Lærere kan legge til elementer fra E-reserver i de samsvarende emnene sine.

Opprett og administrer E-reserver-mapper

Første gang læreren, undervisningsassistenten eller emnebyggeren går til Mitt innhold i et nytt emne, oppretter systemet automatisk en tilhørende emnemappe i E-reserver. Hvis et emne legges til i Blackboard Learn, vises E-reserver-emnemappen til emnebrukerne fra første gang læreren går til Mitt innhold.

Emnetilgjengelighet og E-reserver

Når emner er utilgjengelige, avgjør brukernes roller om de kan se E-reserver-mappen eller ikke. Lærere, emnebyggere og undervisningsassistenter kan se mappen uavhengig av om emnet er tilgjengelig eller utilgjengelig. Studentene kan bare se E-reserver-mappen når emnet er tilgjengelig.

Slett emner og E-reserver

Hvis et emne slettes fra Blackboard Learn, beholdes E-reserver-mappen og alt innholdet i den. Administratorer kan bruke Innhold avsondret etter plassering-rapporten for å finne og slette innholdet.

Mer om hvordan administratorer kan administrere avsondret innhold


Legg til biblioteksinnhold i emner

Du kan legge til elementer fra biblioteket i emneinnholdsområdene dine. Dette inkluderer elementer som ligger i emnemappene dine i E-reserver, samt elementer fra biblioteksinnhold.

 1. Endre Redigeringsmodus til .
 2. Åpne et innholdsområde.
 3. Hold markøren over Bygg innhold for å se listen, og velg Element.
 4. Skriv inn et navn for lenken.
 5. Skriv en beskrivelse i tekstboksen.
 6. Velg Bla gjennom ved siden av Link to Content Management Item.
 7. Bruk emnekartet for å velge elementet fra biblioteket.
 8. Velg Ja for Gi brukere tillatelse til å se innholdselementet hvis du vil.
 9. Velg Ja for Spor antall visninger hvis du vil.
 10. Velg dato- og klokkeslettsbegrensninger ved å bruke Vis etter- og Vis til-feltene for dato og klokkeslett. Merk av for både Vis etter og Vis til for å aktivere de valgte datoene og klokkeslettene.
 11. Velg Send.

Du kan også legge til Mitt innhold-elementer i emner med Sett inn/rediger lenke -funksjonen i redigeringsprogrammet.

Du kan bruke alle elementer i biblioteksinnhold i emner. Siden tilgangen til E-reserver kontrolleres på institusjonsnivå, kan du bare legge til elementer fra E-reserver-mappen som er knyttet til emnet ditt. Du kan ikke legge til innhold fra E-reserver-mapper for andre emner du underviser i.