I Mitt innhold finner du mange verktøy som kan brukes for å dele og søke etter innhold. Disse alternativene avhenger av den delte mappens nivå. Hvilke tillatelser du angir for en mappe på øverste nivå kontra en undermappe, påvirker for eksempel hvilke søkeverktøy som er tilgjengelig.

Husk at når en mappe deles, gis tillatelser for alt innholdet i mappen.


Alle mapper kontra tilknyttede mapper

Når du åpner Mitt innhold, ser du brukermappene dine og mappene for emnene og organisasjonene du er tilknyttet. Du kan veksle mellom Vis alle mapper og Vis registrerte mapper for å filtrere visningen mellom mappene og gjøre det lettere å finne innhold.

Dette alternativet er tilgjengelig i følgende mapper på øverste nivå:

 • Brukere
 • Emner
 • Organisasjoner
 • E-reserver

Dette verktøyet er spesielt nyttig for bibliotekarer i e-reserver, som kan ha tillatelse for flere emnemapper i e-reserver Med dette verktøyet kan bibliotekarer se disse mappene under e-reserver-mappen i Mitt innhold-menyen uten å være tilknyttet emnene.


Finn mappe

Med Finn mappe-alternativet kan du søke etter mapper på øverste nivå som du har tillatelser for. Hvis en annen bruker for eksempel har gitt deg lesetillatelse for brukernavnmappen sin, kan den dukke opp i søk via Finn mappe. Du kan også legge til mappen i Mitt innhold-menyen for å gjøre det lettere å åpne den.

Du kan dele en mappe på øverste nivå med andre brukere og deretter justere tillatelsene for innholdet i mappen for å begrense tilgangen. Hvis du for eksempel gir en bruker lesetillatelse for brukernavnmappen din, men ikke deler alt innholdet i den, kan du fjerne lesetillatelsen for innholdet i mappen, slik at brukeren ikke kan se det. Brukeren kan fortsatt bruke Finn mappe-alternativet, men vedkommende ser bare spesifikt innhold i mappen.

Finn mappe-alternativet kan ikke brukes til å finne nestede mapper.


Søk etter filer og mapper

Med søk kan brukerne finne alle filer og mapper som er delt med dem. Når en bruker søker etter noe, returnerer systemet bare de elementene brukeren har tillatelse for. Hvis tillatelser er gitt for en nestet mappe (og ikke mappen på øverste nivå), kan brukeren søke etter mappen og legge den til som bokmerke.

Mer om hvordan du søker i Mitt innhold


Gå til plassering

Med Gå til plassering kan du gå direkte til en bestemt mappe som er delt med deg i Mitt innhold. Dette sparer tid ved at brukeren banen for å åpne mappen legges til som bokmerke samtidig som brukeren skriver den inn.


Bokmerker

Med bokmerker får du raskt tilgang til innhold som brukes ofte, uten å måtte gå gjennom flere mapper. Du kan organisere bokmerkene i mapper og undermapper etter behov. Dette verktøyet er nyttig når du har tilgang til en nestet mappe, fordi Finn mappe-verktøyet ikke viser nestede mapper i resultatene.

Du har også tilgang til bokmerker via brukermenyen. Du finner brukermenyen ved siden av navnet ditt øverst på siden.

Mer om hvordan du åpner bokmerker via brukermenyen


Arbeidsflyter

Hvis det er forventet at en bruker utfører en handling eller svarer på et element, kan det være nyttig å sende en arbeidsflytmodell med elementet. Når du oppretter en arbeidsflytmodell, velger du brukerne du vil dele elementet med, og gir dem tillatelse til å gjøre det samme. Du kan også velge et alternativ for å sende brukerne en e-post med informasjon om at dette elementet er delt med dem, og at en arbeidsflytmodell er vedlagt.

Mer om arbeidsflyter


Opprett adganger

Adganger brukes for å dele filer med brukere i bestemte tidsperioder. Dette er spesielt nyttig for å dele filer med brukere som ikke har systemkontoer. Når du oppretter en adgang, må du velge om adgangen skal gi lese- eller lese- og skrivetillatelse for filen. Når tidsperioden for adgangen er over, har ikke brukeren tilgang til filen lenger.

Velg Adganger i menyen for elementet for å opprette en adgang. Velg Opprett adgang, og velg innstillingene dine. Velg Send når du er ferdig.

Mer om adganger


Opprett mapper

Med mapper kan du samle og organisere filer på tilpassede nettsider. Du kan vise disse mappene til enkeltbrukere og grupper utenfor emnene dine. Det er viktig å vurdere de valgte tillatelsene for filer det er lenket til i mapper. Hvis en annen bruker har tillatelser (annet enn lesetillatelse) for en fil som er lenket til en mappe, kan den redigeres eller slettes, noe som skaper problemer for mappebrukerne.


E-post

Du kan sende filer og mapper til bestemte brukere, brukergrupper eller til alle med gyldige e-postadresser fra et område i Mitt innhold.

Institusjonen din kontrollerer om dette verktøyet er tilgjengelig.

 1. I Mitt innhold går du til mappen som inneholder filene eller mappene du vil sende.
 2. Merk av i boksene for å velge elementene, og velg Send elementer via e-post.
 3. Velg Til-knappen for å velge hvem du vil sende e-posten til:
  • Bruk Velg spesifikke brukere for å lete etter brukernavn. Velg Send for å legge dem til i mottakerlisten.
  • Bruk Velg brukergruppe for å velge grupper. Velg Emne, Emnegruppe, Organisasjon eller Organisasjonsgruppe. Velg grupper ved å merke av i de aktuelle avmerkingsboksene. Velg Send for å legge dem til i mottakerlisten.
  • Velg Legg til e-postadresse for å legge til e-postadresser manuelt. Velg Send når du er ferdig.
 4. Eventuelt kan du bruke Kopi og Blindkopi og velge hvem du vil sende kopier av e-posten til.
 5. Velg Send.