Aktiver anonym vurdering

Du kan aktivere anonym vurdering for oppgaver og prøver som ikke inneholder de innebygde spørsmålstypene. Du kan bare legge til tekst og filer i anonymt vurderte oppgaver og prøver.

Studentenes navn er skjult i løpet av vurderingsprosessen og vises bare når du har publisert alle vurderinger. Det vises ingen indikasjoner på studenter med tilretttelegginger.

Du kan ikke vise eller skjule studentnavn etter at studentene har åpnet en oppgave eller prøve eller sendt inn forsøk.

The Assignment settings panel is open with the "Hide student names" checkbox selected and the Anonymous grading section highlighted.

Innstillinger som er kompatible med anonym vurdering

Disse innstillingene og funksjonene fungerer med anonym vurdering:

 • Leveringsfrist: Anonym vurdering deaktiveres ikke selv om leveringsfristen passeres.
 • Flere forsøk
 • Parallellvurdering
 • Legg til tidsbegrensning
 • Legg til vurderingsmatrise
 • Innrett med mål
 • SafeAssign: Resultatene er skjult så lenge anonym vurdering er aktivert. Når du har publisert vurderingene, vises studentenes navn, og du kan se SafeAssign-resultater og originalitetsrapporter.

Innstillinger som ikke er kompatible med anonym vurdering

Disse innstillingene og funksjonene fungerer ikke med anonym vurdering:

 • Tillat klassesamtaler
 • Samle innsendinger offline
 • Tilordne til grupper
 • Legg til spørsmål, og bruk spørsmål på nytt

Mer om hvordan du oppretter oppgaver

Hvis du oppretter en oppgave med spørsmål, kan du ikke aktivere anonym vurdering. Hvis du velger en spørsmålstype etter å ha skjult studentenes navn, blir du spurt om du vil deaktivere anonym vurdering. Hvis du velger Fortsett, åpnes spørsmålsfeltet, og anonym vurdering deaktiveres.

Studentvisning

Når studenter åpner oppgaven, ser de denne meldingen:

Denne oppgaven blir vurdert anonymt. Ikke ta med personlig informasjon, som for eksempel navnet ditt.

Student view of an assignment with the anonymous alert.

Åpne anonyme innsendinger

Vurderingsbok-siden kan du velge tittelen på en oppgave for å begynne å vurdere den. Du kan gjøre det samme for prøver.

The Gradebook page is open with an assignment selected and highlighted.

Innsendinger-siden vises det en melding om at anonym vurdering brukes.

The Submissions page is open with the submission list on screen. The notification that indicates the anonymous grading is in progress is highlighted.

Innsendingslisten inneholder bare studenter som har sendt inn noe. All studentinformasjon er skjult. En generell silhuett brukes i stedet for studentbilder. Studenter med innsendinger blir tilordnet «Anonym student» og et tall, for eksempel Anonym student 244260. Innsendingene er i vilkårlig rekkefølge – ikke sortert etter innsendingsdato.

Hvor mange innsendinger som er mottatt, vises øverst på siden sammen med det totale antallet innsendinger som kan mottas. Studentene forblir anonyme frem til du publiserer vurderingene. Du kan også se hvor mange innsendinger du har gitt vurdering, under å publisere-overskriften.

Rutenettvisning

I rutenettvisningen viser kolonneoverskriften hvor mange innsendinger du har gitt vurdering. Anonym vises i cellene for alle studentene. Du kan ikke se hvilke studenter som har sendt inn noe. Hvis du holder markøren over en celle, ser du denne meldingen: Fullfør vurderingen for å slå av anonymitet og publisere alle vurderingene.

The Gradebook page is open in its grid view. The "Finish grading to turn off anonymity and post all grades" message is on screen.

Vurder anonyme innsendinger

Når du velger en innsending, ser du Anonym student og et tall. Du kan se vurderingsmatrisen, åpne studentfilene, skrive merknader direkte, gi en vurdering og legge inn tilbakemelding.

Mer om hvordan du vurderer oppgaver

The Gradebook page is open and the anonymous grading process is displayed. The step-by-step shows how the instructor can access the rubric, open student files, annotate inline, and assign a grade and feedback.

Du kan ikke publisere vurderingen fra innsendingssiden. Øverst på siden kan du gå til andre innsendinger.

Innsendinger-siden ser du Ingenting å gi vurdering som status for innsendinger som har fått vurdering. Det vises ingen vurderinger før du har publisert alle vurderingene.

Publiser alle vurderinger

Når du er ferdig med å gi vurdering, kan du velge Publiser alle vurderinger-lenken i banneret øverst på siden.

Publiser alle vurderinger vises bare for roller som har de nødvendige rettighetene. Eksempel: Vurderere kan ikke publisere alle vurderinger og deaktivere anonym vurdering.

The Submissions page is open with the "Anonymous grading is in progress. If you post all grades, names are revealed" notification highlighted.

Du blir bedt om bekreftelse hvis du ikke har gitt vurdering til alle forsøk, eller hvis noen studenter fortsatt må sende inn forsøk. Hvis du publiserer alle vurderinger, deaktiveres anonym vurdering, og studentenes navn vises. Denne handlingen kan ikke angres. Du kan senere oppdatere publiserte vurderinger og gi vurdering til sene innsendinger.

Vurderingsbok-siden for emnet kan du se hvor langt du har kommet i vurderingsprosessen. Du får også advarsler hvis du prøver å publisere alle vurderinger før vurderingsprosessen er ferdig eller alle forsøk er sendt inn. Du ser også advarsler hvis du velger Publiser vurderinger via Vurderinger i listen der navnet ditt vises.

At the top, the Gradebook is open with the "Post grades" option selected and highlighted. At the bottom, a warning message is on screen with next text: "Post All Grades? You have attempts to grade. If you post grades now, anonymous grading is disabled and names are revealed".

Når du har publisert alle vurderinger, vises studentenes navn og profilbilder. Alle vurderinger du har tilordnet, publiseres. Fullført indikerer at du ikke har noen flere vurderingsoppgaver for den aktuelle studenten.

The grade list is open with 1) the student names and profile pictures displayed, 2) each student grade posted, and 3) "Nothing to grade" and "Complete" messages next to the student names.

For øyeblikket vises det ingen etiketter eller ikoner for å vise at oppgaven er vurdert anonymt når du har publiser alle vurderinger.

Sen levering

Anonym vurdering deaktiveres ikke selv om leveringsfristen passeres. Sene leveringer blir merket.

The submissions list is open with a late submission message written on red bellow the anonymous student code.

Slett forsøk

Du kan slette forsøk hvis enkelte studenter for eksempel legger til identifiserende informasjon. Åpne menyen på innsendingssiden, og velg Slett. Forsøket og vurderingen blir fjernet, og studenten kan sende inn et nytt forsøk.

An anonymous submission is open with the three dots menu clicked and the "Delete" option highlighted.

Hva ser studentene?

Studentene ser ingen indikasjoner på anonym vurdering på Vurderinger-siden. Studentene ser Ikke vurdert i Vurdering-kolonnen frem til du publiserer alle vurderinger – selv om du har gitt èn oppgave en vurdering..

The Student's Grade page is open with an assignment submitted and the "Not graded" message displayed.

Flere anonyme forsøk

Du kan la studentene sende inn flere forsøk når du aktiverer anonym vurdering. Studentenes navn forblir skjult for alle forsøk. I vurderingsboken kan du se hvor mange forsøk hver student har sendt inn, og hvor mange du må vurdere.

The Gradebook is open with an anonymous student submission selected and the multiple attempts view on screen. A text indicates how many attempts are left to be graded.

Når du er ferdig med å vurdere alle forsøkene for en student, ser du Ingenting å gi vurdering i raden for den aktuelle studenten.

Du ser en advarsel hvis du velger Publiser alle vurderinger når ikke alle studenter har sendt inn alle forsøkene sine. Hvis du publiserer alle vurderinger før alle forsøk er sendt inn, deaktiveres anonym vurdering.

Studentvisningen for flere forsøk

Når studenter ser forsøkene sine, ser deIkke vurdert i vurderingspillen. Når du publiserer alle vurderinger, ser de vurderinger for alle forsøk.

The Submission page from the Student's view is open with two attempts on screen. One of it has a "Not graded" message and the other one has a "100/100" grade.

Anonymitet i vurderingsboken

Studentenes identitet beskyttes når du bruker anonym vurdering:

 • Poengsummer fra anonymt vurderte oppgaver brukes ikke i beregnede kolonner før du deaktiverer anonymiteten.
 • Anonymt vurderte oppgaver vises ikke i rapporter i rapportene om studentaktivitet før du deaktiverer anonymiteten.
 • Kolonner for anonymt vurderte oppgaver kan ikke velges når du laster ned data fra vurderingsboken.

Emnekonvertering og anonym vurdering

Når du konverterer Original-emner til Ultra-emner, beholder eksisterende oppgaver uten spørsmål innstillingen for anonym vurdering. Eventuelle oppgavevurderinger fjernes i konverteringen.

Mer om konvertering av emner