Anonim not vermeyi etkinleştirme

Dahili soru türleri içermeyen ödevler ve testler için anonim not vermeyi etkinleştirebilirsiniz. Anonim olarak not verilen ödevlere ve testlere sadece metin ve dosya ekleyebilirsiniz.

Öğrenci adları, siz not verirken görünmez ve sadece tüm notlar gönderildikten sonra görüntülenir. Öğrencilerin istisnalarıyla ilgili herhangi bir simge görüntülenmez.

Öğrenciler bir ödevi veya testi açtıktan ya da denemelerini gönderdikten sonra öğrenci adlarını gizleyemez veya gösteremezsiniz.

The Assignment settings panel is open with the "Hide student names" checkbox selected and the Anonymous grading section highlighted.

Anonim not vermeyle uyumlu ayarlar

Anonim şekilde not verirken aşağıdaki ayarlar ve özellikler kullanılabilir:

 • Son tarih: Son tarih geçtiğinde, anonim not verme işlevi etkin kalır.
 • Birden fazla deneme
 • Paralel not verme
 • Zaman sınırı ekleme
 • Dereceli puanlama anahtarı ekleme
 • Hedeflerle hizalama
 • SafeAssign: Anonim not verme işlevi etkinken sonuçlar gizlenir. Siz notları gönderdikten sonra adlar görünür ve SafeAssign sonuçları ile Orijinallik Raporları görüntüleyebilirsiniz.

Anonim not vermeyle uyumlu olmayan ayarlar

Anonim şekilde not verirken aşağıdaki ayarlar ve özellikler kullanılamaz:

 • Sınıf sohbetlerine izin verme
 • Gönderimleri çevrim dışı olarak toplama
 • Gruplara atama
 • Soru ekleme ve yeniden kullanma

Ödev oluşturma hakkında daha fazla bilgi

Soru içeren ödev oluşturursanız anonim not vermeyi etkinleştiremezsiniz. Öğrenci adlarını gizlemişseniz bir soru türü seçtiğinizde anonim not vermeyi devre dışı bırakmak isteyip istemediğiniz sorulur. Devam'ı seçerseniz soru alanı açılır ve anonim not verme devre dışı bırakılır.

Öğrenci görünümü

Öğrenciler değerlendirmeyi açtığında şu ileti görünür:

Bu değerlendirmeye anonim olarak not verilecektir. Adınız gibi kişisel bilgileri eklemeyin.

Student view of an assignment with the anonymous alert.

Anonim gönderimlere erişme

Not Defteri sayfasında, not vermeye başlamak için ödev başlığını seçin. Testler için aynı iş akışını izleyin.

The Gradebook page is open with an assignment selected and highlighted.

Gönderimler sayfasında, anonim not vermenin devam ettiğini belirten bir ileti görünür.

The Submissions page is open with the submission list on screen. The notification that indicates the anonymous grading is in progress is highlighted.

Gönderimler listesi sadece gönderim yapmış öğrencilerin listesini içerir. Tüm öğrenci bilgileri gizlenir. Öğrenci resimlerinin yerine genel bir silüet konur. Gönderim yapmış olan öğrencilere “Anonim Öğrenci” adı ile birlikte bir de numara atanır; örneğin, Anonim Öğrenci 244260. Gönderimler, gönderim tarihine göre değil, rastgele sıralanır.

Sayfanın üst tarafında, gönderim sayısı/olası toplam sayı görünür. Siz notları gönderene kadar öğrenci adları gösterilmez. Ayrıca kaç gönderime not verdiğinizi Gönderilecek başlığında görebilirsiniz.

Izgara görünümü

Tablo görünümünde, kaç gönderime not verdiğiniz, sütun başlığında belirtilir. Her öğrencinin hücresinde Anonim ifadesi görünür. Hangi öğrencilerin gönderim yaptığı anlaşılmaz. Bir hücrenin üzerine geldiğinizde şu ileti görünür: Adsız özelliğini kapatmak ve tüm notları göndermek için not vermeyi bitirin.

The Gradebook page is open in its grid view. The "Finish grading to turn off anonymity and post all grades" message is on screen.

Adsız gönderimlere not verme

Bir gönderimi seçtiğinizde, Adsız Öğrenci ifadesi ve numara görünür. Dereceli puanlama anahtarına erişebilir, öğrenci dosyalarını açabilir, satır içi olarak açıklama ekleyebilir, not verebilir ve geri bildirimde bulunabilirsiniz.

Ödevlere not verme hakkında daha fazla bilgi

The Gradebook page is open and the anonymous grading process is displayed. The step-by-step shows how the instructor can access the rubric, open student files, annotate inline, and assign a grade and feedback.

Notu gönderimler sayfasından gönderemezsiniz. Sayfanın üst tarafındaki diğer gönderimlere gidebilirsiniz.

Gönderimler sayfasında, not verilen bir gönderiminin durumu için Not verilecek öge yok ifadesini görürsünüz. Siz tüm notları gönderene kadar hiçbir not görünmez.

Tüm notları gönderme

Not vermeyi bitirdiğinizde sayfanın üstündeki başlıktan Tüm Notları Gönder bağlantısını seçin.

Tüm Notları Gönder, sadece o yetkiye sahip roller tarafından görülebilir. Örneğin, Not Veren, tüm notları gönderemez ve anonim not vermeyi devre dışı bırakamaz.

The Submissions page is open with the "Anonymous grading is in progress. If you post all grades, names are revealed" notification highlighted.

Not verilecek denemeler varsa veya bazı öğrencilerin gönderilmemiş denemeleri varsa onay bildirimi alırsınız. Tüm notları gönderirseniz anonim not verme devre dışı bırakılır ve öğrenci adları gösterilir. Bu eylem geri alınamaz. Daha sonra, gönderilen notları güncelleştirebilir ve geç gönderimlere not verebilirsiniz.

Kursun Not Defteri sayfasında, not verme sürecinizi görebilirsiniz. Ayrıca not verme işlemi tamamlanmadan veya tüm gönderimler yapılmadan tüm notları göndermeye çalıştığınız takdirde uyarı alırsınız. Ayrıca adınızın göründüğü listenin genel Notlar bölümünde Notları Gönder'i seçtiğiniz takdirde uyarı alırsınız.

At the top, the Gradebook is open with the "Post grades" option selected and highlighted. At the bottom, a warning message is on screen with next text: "Post All Grades? You have attempts to grade. If you post grades now, anonymous grading is disabled and names are revealed".

Tüm notları gönderdikten sonra öğrenci adları ve profil resimleri görünür. Verdiğiniz tüm notlar gönderilir. Tamamlandı simgesi, o öğrenci için bekleyen not verme görevinizin olmadığını belirtir.

The grade list is open with 1) the student names and profile pictures displayed, 2) each student grade posted, and 3) "Nothing to grade" and "Complete" messages next to the student names.

Bu aşamada, tüm notları gönderdiğinizde değerlendirmeye anonim olarak not verildiğini belirten herhangi bir etiket veya simge görünmez.

Geç gönderimler

Son tarih geçtiğinde anonim not verme devre dışı bırakılmaz. Geç gönderimler etiketlenir.

The submissions list is open with a late submission message written on red bellow the anonymous student code.

Denemeyi silme

Denemeyi, örneğin öğrenci kimlik bilgisi eklediyse silebilirsiniz. Gönderim sayfasındaki menüyü açın ve Sil'i seçin. Deneme ile not silinir ve öğrenci tekrar gönderim yapabilir.

An anonymous submission is open with the three dots menu clicked and the "Delete" option highlighted.

Öğrenciler neleri görür?

Öğrenciler, kendi Notlar sayfalarından notların anonim olarak verildiğini anlamaz. Not vermiş olsanız bile öğrenciler, siz tüm notları gönderene kadar Not sütununda Not verilmedi ifadesini görür.

The Student's Grade page is open with an assignment submitted and the "Not graded" message displayed.

Birden fazla anonim deneme

Anonim not vermeyi etkinleştirdiğinizde, öğrencilerin ödev için birden fazla deneme göndermelerine izin verebilirsiniz. Her denemede öğrenci adları gizli tutulur. Not defterinde, her öğrencinin kaç deneme gönderdiğini ve kaç denemeye not vermeniz gerektiğini görebilirsiniz.

The Gradebook is open with an anonymous student submission selected and the multiple attempts view on screen. A text indicates how many attempts are left to be graded.

Bir öğrencinin tüm denemelerine not vermeyi bitirdiğinizde öğrencinin satırında Not verilecek öge yok ifadesini görürsünüz.

Bazı öğrenciler tüm denemelerini göndermediği halde Tüm Notları Gönder'i seçerseniz uyarı alırsınız. Bekleyen denemeler varken tüm notları gönderirseniz anonim not verme devre dışı bırakılır.

Birden fazla denemeye ilişkin öğrenci görünümü

Öğrenciler, denemelerini görüntülediklerinde not kutucuğunda Not verilmedi ifadesini görür. Tüm notları gönderdiğinizde tüm denemelerin notlarını görürler.

The Submission page from the Student's view is open with two attempts on screen. One of it has a "Not graded" message and the other one has a "100/100" grade.

Not defterinde anonimlik durumu

Siz anonim olarak not verirken öğrencilerin kimlikleri görünmez:

 • Anonim olarak not verilen değerlendirmenin puanları, siz anonimlik durumunu devre dışı bırakıncaya kadar, hesaplanan sütunlarda kullanılmaz.
 • Anonim olarak not verilen değerlendirmeler, siz anonimlik durumunu devre dışı bırakıncaya kadar öğrenci etkinlik raporlarında görünmez.
 • Not defteri verilerini indirdiğinizde, anonim olarak not verilen ödevin sütunları seçime açık olmaz.

Kurs dönüştürme ve anonim not verme

Orijinal kursunuzu Ultra kursuna dönüştürdüğünüzde, soru içermeyen mevcut değerlendirmeler için anonim not ayarı korunur. Dönüştürme sırasında değerlendirme notları kaldırılır.

Kurslarınızı dönüştürme hakkında daha fazla bilgi