Aktivera anonym bedömning

Du kan aktivera anonym bedömning för uppgifter och test som inte innehåller de inbyggda frågetyperna. Du kan bara lägga till text och filer till anonymt bedömda uppgifter och tester.

Deltagarnas namn är dolda under din bedömning och visas först när du publicerar alla resultat. Det visas ingen markering om deltagare har några anpassningar.

Du kan inte dölja eller visa deltagarnas namn efter att deltagarna öppnar en uppgift eller ett test eller lämnar in försök.

The Assignment settings panel is open with the "Hide student names" checkbox selected and the Anonymous grading section highlighted.

Inställningar som är kompatibla med anonym bedömning

Dessa inställningar och funktioner fungerar med anonym bedömning:

 • Förfallodag: När en förfallodag passerar tillämpas fortfarande anonym bedömning.
 • Flera försök
 • Parallell bedömning
 • Lägg till en tidsgräns
 • Lägg till ett bedömningskriterium
 • Koppla till mål
 • SafeAssign: Resultaten är dolda medan anonym bedömning är aktiverad. När du har publicerat resultaten visas namnen och du kan visa SafeAssign-resultat och originalitetsrapporter.

Inställningar som inte är kompatibla med anonym bedömning

Dessa inställningar och funktioner fungerar inte med anonym bedömning:

 • Tillåt klasskonversationer
 • Samla in inlämningar offline
 • Tilldela till grupper
 • Lägg till och återanvända frågor

Mer om hur du skapar uppgifter

Om du skapar en utvärdering med frågor kan du inte aktivera anonym bedömning. Om du har dolt deltagarnas namn och väljer en frågetyp blir du tillfrågad om du vill inaktivera anonym bedömning. Om du väljer Fortsätt öppnas frågefältet och anonym bedömning inaktiveras.

Deltagarvy

När deltagare öppnar utvärderingen visas detta meddelande:

Den här utvärderingen kommer att bedömas anonymt. Ange inte någon personlig information, exempelvis ditt namn.

Student view of an assignment with the anonymous alert.

Hitta anonyma inlämningar

På sidan Kursadministration och resultat väljer du uppgiftens rubrik för att starta bedömningen. Följ samma arbetsflöde för tester.

The Gradebook page is open with an assignment selected and highlighted.

På sidan Inlämningar visas ett meddelande om att anonym bedömning pågår.

The Submissions page is open with the submission list on screen. The notification that indicates the anonymous grading is in progress is highlighted.

Listan med inlämningar omfattar enbart en lista över de deltagare som har gjort en inlämning. All deltagarinformation är dold. Deltagarbilder ersätts med den allmänna silhuetten. Deltagare som har gjort inlämningar tilldelas namnet ”Anonym deltagare” och en siffra, t.ex. Anonym deltagare 244260. Inlämningarna visas i slumpmässig ordning – inte efter inlämningsdag.

Antal inlämningar av det totala möjliga antalet visas överst på sidan. Deltagarna förblir anonyma tills du publicerar alla resultat. Du kan också se hur många du har bedömt i rubriken Att publicera.

Rutnätsvy

I rutnätsvyn visar kolumnrubriken hur många inlämningar som du har bedömt. I varje deltagares cell visas Anonym. Du kan inte avgöra vilka deltagare som har gjort inlämningar. Om du för pekaren över en cell visas detta meddelande: Slutför bedömningen för att avaktivera anonymiteten och publicera alla resultat.

The Gradebook page is open in its grid view. The "Finish grading to turn off anonymity and post all grades" message is on screen.

Bedöm anonyma inlämningar

När du väljer en inlämning visas Anonym deltagare och numret. Du kan komma åt kriteriet, öppna deltagarfiler, infoga anteckningar och tilldela ett resultat och återkoppling.

Mer om att bedöma uppgifter

The Gradebook page is open and the anonymous grading process is displayed. The step-by-step shows how the instructor can access the rubric, open student files, annotate inline, and assign a grade and feedback.

Du kan inte publicera resultat från sidan med inlämningar. Du kan navigera till andra inlämningar överst på sidan.

På sidan Inlämningar har en bedömd inlämning statusen Inget att bedöma. Inget resultat visas förrän du publicerar alla resultat.

Publicera alla resultat

När du är klar med bedömningen klickar du på länken Publicera alla resultat i banderollen överst på sidan.

Publicera alla resultat visas bara för roller med den behörigheten. En bedömare kan till exempel inte publicera alla resultat och inaktivera anonym bedömning.

The Submissions page is open with the "Anonymous grading is in progress. If you post all grades, names are revealed" notification highlighted.

Du ser en bekräftelseruta om att du har försök att bedöma eller vissa deltagare har försök kvar att skicka in. Om du publicerar alla resultat inaktiveras anonym bedömning och alla deltagares namn avslöjas. Det går inte att ångra åtgärden. Senare kan du uppdatera publicerade resultat och bedöma sena inlämningar.

På kursens sida för Kursadministration och resultat kan du se hur långt du har kommit i bedömningen. Du får även varningar om du försöker publicera alla resultat innan bedömningen har slutförts eller alla inlämningar har gjorts. Du får också varningar om du väljer Publicera resultat på den globala sidan för Resultat i listan där ditt namn visas.

At the top, the Gradebook is open with the "Post grades" option selected and highlighted. At the bottom, a warning message is on screen with next text: "Post All Grades? You have attempts to grade. If you post grades now, anonymous grading is disabled and names are revealed".

När du publicerar alla resultat visas deltagarnas namn och profilbilder. Alla resultat du har tilldelat publiceras. Slutförd anger att du inte har fler utestående bedömningsuppgifter för deltagaren.

The grade list is open with 1) the student names and profile pictures displayed, 2) each student grade posted, and 3) "Nothing to grade" and "Complete" messages next to the student names.

När du publicerar alla resultat visas för närvarande ingen etikett eller ikon som anger att utvärderingarna har bedömts anonymt.

Sena inlämningar

Anonym bedömning inaktiveras inte när förfallodagen passerat. Sena inlämningar markeras som sena.

The submissions list is open with a late submission message written on red bellow the anonymous student code.

Ta bort ett försök

Du kan ta bort ett försök om en deltagare exempelvis har lagt till identifierbar information. Öppna menyn på inlämningssidan och välj Ta bort. Försöket och bedömningen rensas och deltagaren kan göra en ny inlämning.

An anonymous submission is open with the three dots menu clicked and the "Delete" option highlighted.

Vad ser deltagarna?

Deltagare kan inte se några tecken på anonym bedömning på sin Resultatsida. Fram till att du publicerar alla resultat ser en deltagare Inte bedömd i kolumnen Resultat, även om du har tilldelat deltagaren ett resultat.

The Student's Grade page is open with an assignment submitted and the "Not graded" message displayed.

Flera anonyma försök

Du kan tillåta deltagarna att skicka in flera försök när du aktiverar anonym bedömning. Deltagarnas namn förblir dolda för samtliga försök. I Kursadministration och resultat kan du se hur många försök var och en av deltagarna har skickat in och hur många du har betygsatt.

The Gradebook is open with an anonymous student submission selected and the multiple attempts view on screen. A text indicates how many attempts are left to be graded.

När du har bedömt alla försök för en deltagare visas Inget att bedöma på deltagarens rad.

Du varnas om du väljer Publicera alla resultat om några deltagare inte har skickat in alla sina försök. Om du publicerar alla resultat när det finns utestående inlämningar inaktiveras anonym bedömning.

Deltagarvy över flera försök

När deltagare tittar på sina försök ser de Inte bedömd i resultatkapseln. När du publicerar alla resultat ser de resultaten för alla försök.

The Submission page from the Student's view is open with two attempts on screen. One of it has a "Not graded" message and the other one has a "100/100" grade.

Anonymitet i Kursadministration och resultat

Deltagarnas identiteter skyddas när du utför en anonym bedömning:

 • Anonymt bedömda utvärderingspoäng används inte i beräknade kolumner förrän du inaktiverar anonymitet.
 • Anonymt bedömda utvärderingar visas inte i rapporter om deltagaraktivitet förrän du inaktiverar anonymitet.
 • Anonymt bedömda kolumner kan inte väljas när du hämtar data från Kursadministration och resultat.

Kurskonvertering och anonym bedömning

När du konverterar en Original-kurs till en Ultra-kurs behåller befintliga utvärderingar utan frågor inställningen anonym bedömning. Samtliga utvärderingsresultat tas bort under konverteringen.

Mer om att konvertera din kurs