Anonieme beoordeling inschakelen

Je kunt anonieme beoordeling inschakelen voor opdrachten en toetsen die niet de ingebouwde vraagtypes bevatten. Je mag alleen tekst en bestanden toevoegen aan anoniem beoordeelde opdrachten en toetsen.

De namen van de studenten worden verborgen tijdens het beoordelen en worden pas onthuld nadat je alle cijfers hebt geplaatst. Er wordt geen indicatie weergegeven van studenten voor wie speciale maatregelen gelden.

Je kunt de namen van leerlingen niet verbergen of tonen nadat studenten een opdracht of test hebben geopend of pogingen hebben ingediend.

The Assignment settings panel is open with the "Hide student names" checkbox selected and the Anonymous grading section highlighted.

Instellingen die compatibel zijn met anonieme beoordeling

Deze instellingen en functies werken met anonieme beoordeling:

 • Einddatum: Wanneer een einddatum is verstreken, blijft de anonieme beoordeling van kracht.
 • Meerdere pogingen
 • Parallelle beoordeling
 • Tijdslimiet toevoegen
 • Beoordelingsrubriek toevoegen
 • Afstemmen op doelen
 • SafeAssign: Resultaten worden verborgen terwijl anoniem beoordelen is ingeschakeld. Nadat je cijfers hebt gepubliceerd, worden namen weergegeven en kun je de SafeAssign-resultaten en Originaliteitsrapporten bekijken.

Instellingen die niet compatibel zijn met anonieme beoordeling

Deze instellingen en functies werken niet met anonieme beoordeling:

 • Klassikale gesprekken toestaan
 • Inzendingen offline verzamelen
 • Toewijzen aan groepen
 • Vragen toevoegen en hergebruiken

Meer informatie over het maken van opdrachten

Als je een beoordeling met vragen maakt, kun je geen anonieme beoordeling inschakelen. Als je de namen van studenten hebt verborgen en een vraagtype hebt geselecteerd, wordt je gevraagd of je de anonieme beoordeling wilt uitschakelen. Als je Doorgaan selecteert, wordt het vraagveld geopend en wordt de anonieme beoordeling uitgeschakeld.

Studentenweergave

Wanneer studenten de beoordeling openen, verschijnt deze melding:

Deze opdracht wordt anoniem beoordeeld. Vermeld geen persoonlijke informatie, zoals je naam.

The Assignment page is open from the Student's view. The notification that indicates the assessment is graded anonymously is highlighted.

Anonieme inzendingen weergeven

Selecteer op de pagina Cijferlijst de titel van de opdracht om te beginnen met de beoordeling. Volg dezelfde werkstroom voor toetsen.

The Gradebook page is open with an assignment selected and highlighted.

Op de pagina Inzendingen verschijnt een bericht waarin staat dat een anonieme beoordeling wordt uitgevoerd.

The Submissions page is open with the submission list on screen. The notification that indicates the anonymous grading is in progress is highlighted.

De lijst met inzendingen bevat alleen een lijst van de studenten die een inzending hebben gemaakt. Alle studenteninformatie is verborgen. Studentenfoto's zijn vervangen door het algemene silhouet. Studenten die hebben ingezonden krijgen de naam ‘Anonieme student’ en een nummer, bijvoorbeeld Anonieme student 244260. De inzendingen staan in willekeurige volgorde en zijn niet gerangschikt op datum van inzending.

Het aantal inzendingen van het totaal aantal mogelijke inzendingen verschijnt bovenaan de pagina. Studenten blijven anoniem tot je alle cijfers publiceert. Je kunt ook zien hoeveel je hebt beoordeeld in de rubriek Klaar voor publicatie.

Rasterweergave

In de rasterweergave wordt in de kolomkop weergegeven hoeveel inzendingen je hebt beoordeeld. In de cel van elke student staat Anoniem. Je kunt niet zien welke studenten iets hebben ingezonden. Als je naar een cel wijst, verschijnt deze melding: Voltooi de beoordeling om de anonimiteit uit te schakelen en alle cijfers te publiceren.

The Gradebook page is open in its grid view. The "Finish grading to turn off anonymity and post all grades" message is on screen.

Anonieme inzendingen beoordelen

Wanneer je een inzending selecteert, verschijnt Anonieme student en het nummer. Je hebt toegang tot de rubrieken, kunt de bestanden van de studenten openen, inline annoteren en een cijfer en feedback toekennen.

Meer informatie over het beoordelen van opdrachten

The Gradebook page is open and the anonymous grading process is displayed. The step-by-step shows how the instructor can access the rubric, open student files, annotate inline, and assign a grade and feedback.

Je kunt het cijfer niet posten vanaf de inzendpagina. Je kunt naar andere inzendingen bovenaan de pagina navigeren.

Op de pagina Inzendingen is de status van een beoordeelde inzending Niets om te beoordelen. Er verschijnt geen cijfer totdat je alle cijfers hebt gepubliceerd.

Alle cijfers publiceren

Als je klaar bent met beoordelen, selecteer je de link Alle cijfers publiceren in de banner bovenaan de pagina.

Alle cijfers publiceren wordt alleen weergegevenenn voor rollen met dat recht. Een Grader kan bijvoorbeeld niet alle cijfers publiceren en anonieme beoordeling uitschakelen.

The Submissions page is open with the "Anonymous grading is in progress. If you post all grades, names are revealed" notification highlighted.

Je ontvangt een bevestigingsmodaal als je pogingen hebt om te beoordelen of als sommige studenten nog pogingen hebben om in te zenden. Als je alle cijfers publiceert, wordt de anonieme beoordeling uitgeschakeld en worden de namen van de studenten onthuld. Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt. Later kun je gepubliceerde cijfers bijwerken en late inzendingen beoordelen.

Op de pagina Cijferlijst van de cursus kun je de voortgang van je beoordeling bekijken. Je krijgt ook waarschuwingen als je alle cijfers probeert te publiceren voordat de beoordeling is voltooid of alle inzendingen zijn gemaakt. Je krijgt ook waarschuwingen als je Cijfers publiceren selecteert op de algemene Cijfers in de lijst waar je naam staat.

At the top, the Gradebook is open with the "Post grades" option selected and highlighted. At the bottom, a warning message is on screen with next text: "Post All Grades? You have attempts to grade. If you post grades now, anonymous grading is disabled and names are revealed".

Nadat je alle cijfers hebt gepubliceerd, verschijnen de namen en profielfoto's van de studenten. Alle cijfers die je hebt gegeven, worden gepubliceerd. Voltooid geeft aan dat er geen beoordelingstaken openstaan voor die student.

The grade list is open with 1) the student names and profile pictures displayed, 2) each student grade posted, and 3) "Nothing to grade" and "Complete" messages next to the student names.

Op dit moment, nadat je alle cijfers hebt gepubliceerd, verschijnt er geen label of pictogram dat aangeeft dat de beoordeling anoniem is beoordeeld.

Late inzendingen

Anoniem beoordelen is niet uitgeschakeld bij het verstrijken van de einddatum. Late inzendingen worden gelabeld.

The submissions list is open with a late submission message written on red bellow the anonymous student code.

Een poging verwijderen

Je kunt een poging verwijderen, bijvoorbeeld als een student identificerende informatie heeft toegevoegd. Open het menu op de inzendingspagina en selecteer Verwijderen. De poging en het cijfer worden gewist en de student kan opnieuw inzenden.

An anonymous submission is open with the three dots menu clicked and the "Delete" option highlighted.

Wat zien studenten?

Studenten zien geen enkele indicatie van anonieme beoordeling op hun pagina Cijfers. Totdat je alle cijfers publiceert, ziet een student Geen cijfer in de kolom Cijfers, zelfs als je een cijfer hebt gegeven.

The Student's Grade page is open with an assignment submitted and the "Not graded" message displayed.

Meerdere anonieme pogingen

Je kunt studenten toestaan om meerdere pogingen in te zenden wanneer je anonieme beoordeling inschakelt. Studentennamen blijven verborgen voor elke poging. In de cijferlijst kun je zien hoeveel pogingen elke student heeft ingezonden en hoeveel je moet beoordelen.

The Gradebook is open with an anonymous student submission selected and the multiple attempts view on screen. A text indicates how many attempts are left to be graded.

Nadat je klaar bent met het beoordelen van alle pogingen voor een student, zie je Niets te beoordelen in de rij van de student.

Je wordt gewaarschuwd als je Alle cijfers publiceren selecteert wanneer sommige studenten niet al hun pogingen hebben ingezonden. Als je alle cijfers publiceert wanneer er nog openstaande pogingen bestaan, wordt de anonieme beoordeling uitgeschakeld.

Studentenoverzicht van meerdere pogingen

Als studenten hun pogingen bekijken, zien ze Geen cijfer in de cijferballen. Wanneer je alle cijfers publiceert, zullen ze cijfers zien voor alle pogingen.

The Submission page from the Student's view is open with two attempts on screen. One of it has a "Not graded" message and the other one has a "100/100" grade.

Anonimiteit in de cijferlijst

De identiteit van de studenten wordt beschermd terwijl je anoniem beoordeelt:

 • Scores voor anoniem beoordeelde opdrachten worden pas gebruikt in berekende kolommen totdat je anonieme beoordeling uitschakelt.
 • Opdrachten die anoniem zijn beoordeeld, worden pas weergegeven in studentenrapporten nadat je anonieme beoordeling uitschakelt.
 • Anoniem beoordeelde kolommen zijn niet beschikbaar voor selectie bij het downloaden van gegevens uit de cijferlijst.

Cursusconversie en anonieme beoordeling

Wanneer je je Originele cursus omzet in een Ultra-cursus, behouden bestaande beoordelingen zonder vragen de anonieme cijferinstelling. Eventuele beoordelingscijfers worden bij de omzetting verwijderd.

Meer informatie over het omzetten van je cursus