Galluogi graddio dienw

Gallwch alluogi graddio dienw ar gyfer aseiniadau a phrofion nad ydynt yn cynnwys y mathau o gwestiynau parod. Testun a ffeiliau yn unig y gallwch eu hychwanegu at aseiniadau a phrofion a gaiff eu graddio'n ddienw.

Caiff enwau myfyrwyr eu cuddio wrth i chi raddio a byddant yn cael eu datgelu dim ond ar ôl i chi bostio'r holl raddau. Ni ddynodir pa myfyrwyr sydd â chymwysiadau.

Ni allwch guddio neu ddangos enwau myfyrwyr ar ôl i fyfyrwyr agor aseiniad neu brawf neu gyflwyno ymgeisiau.

The Assignment settings panel is open with the "Hide student names" checkbox selected and the Anonymous grading section highlighted.

Gosodiadau sy'n gydnaws â graddio dienw

Mae'r gosodiadau a nodweddion hyn yn gweithio gyda graddio dienw:

 • Dyddiad dyledus: Pan fydd dyddiad dyledus yn mynd heibio, bydd y graddio dienw yn dal yn weithredol.
 • Ceisiadau lluosog
 • Graddio cyfochrog
 • Ychwanegu terfyn amser
 • Ychwanegu cyfarwyddyd graddio
 • Alinio gyda nodau
 • SafeAssign: Caiff y canlyniadau eu cuddio tra bod graddio dienw wedi'i alluogi. Ar ôl i chi bostio graddau, fe ddangosir yr enwau a gallwch weld canlyniadau SafeAssign a'r Originality Reports.

Gosodiadau sy'n anghydnaws â graddio dienw

Nid yw'r gosodiadau a nodweddion hyn yn gweithio gyda graddio dienw:

 • Caniatáu sgyrsiau dosbarth
 • Casglu cyflwyniadau all-lein
 • Pennu grwpiau
 • Ychwanegu ac ailddefnyddio cwestiynau

Mwy ar greu aseiniadau

Os byddwch yn creu asesiad gyda chwestiynau, ni allwch alluogi graddio dienw. Os ydych wedi cuddio enwau myfyrwyr ac yn dewis math o gwestiwn, gofynnir i chi os ydych eisiau analluogi graddio dienw. Os byddwch yn dewis Parhau, bydd maes y cwestiwn yn agor a chaiff graddio dienw ei analluogi.

Gwedd myfyriwr

Pan fydd myfyrwyr yn agor yr asesiad, bydd y neges hon yn ymddangos.

Caiff yr asesiad hwn ei raddio'n ddienw. Peidiwch â chynnwys unrhyw wybodaeth bersonol, megis eich enw.

The Assignment page is open from the Student's view. The notification that indicates the assessment is graded anonymously is highlighted.

Cyrchu cyflwyniadau dienw

Ar dudalen y Llyfr Graddau, dewiswch deitl yr aseiniad i gychwyn graddio. Dilynwch yr un llif gwaith â phrofion.

The Gradebook page is open with an assignment selected and highlighted.

Ar dudalen Cyflwyniadau, bydd neges yn ymddangos yn nodi bod graddio dienw ar y gweill.

The Submissions page is open with the submission list on screen. The notification that indicates the anonymous grading is in progress is highlighted.

Mae'r rhestr cyflwyniadau'n cynnwys rhestr o'r myfyrwyr hynny sydd wedi gwneud cyflwyniad yn unig. Mae gwybodaeth myfyrwyr i gyd yn gudd. Caiff lluniau'r myfyrwyr eu disodli gyda'r silwét cyffredinol. Ar gyfer y myfyrwyr sydd wedi cyflwyno, fe bennir "Myfyriwr Dienw" a rhif, megis Myfyriwr Dienw 244260. Mae'r cyflwyniadau mewn trefn ar hap - nid yn ôl trefn y dyddiad cyflwyno.

Mae nifer y cyflwyniadau allan o'r cyfanswm posib yn ymddangos ar dop y dudalen. Bydd y myfyrwyr yn parhau'n anhysbys tan i chi bostio'r holl raddau. Gallwch hefyd weld sawl un rydych wedi graddio ym mhennawd I'w graddio.

Gwedd grid

Yn y wedd grid, mae pennawd y golofn yn rhestru sawl cyflwyniad rydych wedi eu graddio. Yng nghell pob myfyriwr, bydd Dienw yn ymddangos. Nid yw'n amlwg pa fyfyrwyr sydd wedi cyflwyno. Os byddwch yn pwyntio at gell, bydd y neges hon yn ymddangos: Gorffennwch raddio i ddiffodd yr anhysbysrwydd a phostio'r holl raddau.

The Gradebook page is open in its grid view. The "Finish grading to turn off anonymity and post all grades" message is on screen.

Graddio cyflwyniadau dienw

Pan fyddwch yn dewis cyflwyniad, bydd Myfyriwr Dienw a'r rhif yn ymddangos. Gallwch gyrchu'r cyfarwyddyd, agor ffeiliau myfyrwyr, anodi'n fewnol a phennu gradd a rhoi adborth.

Rhagor am raddio aseiniadau

The Gradebook page is open and the anonymous grading process is displayed. The step-by-step shows how the instructor can access the rubric, open student files, annotate inline, and assign a grade and feedback.

Ni allwch bostio'r radd o'r dudalen cyflwyniadau. Gallwch lywio i gyflwyniadau eraill ar dop y dudalen.

Ar dudalen Cyflwyniadau, fe osodir statws cyflwyniad wedi'i raddio i Dim byd i'w raddio. Does dim gradd yn ymddangos tan i chi bostio'r holl raddau.

Postio'r holl raddau

Pan fyddwch wedi gorffen graddio, dewiswch ddolen Postio'r Holl Raddau yn y faner ar dop y dudalen.

Bydd Postio'r Holl Raddau yn ymddangos i rolau gyda'r hawl hwnnw yn unig. Er enghraifft, nid yw Graddiwr yn gallu postio'r holl raddau ac analluogi graddio dienw.

The Submissions page is open with the "Anonymous grading is in progress. If you post all grades, names are revealed" notification highlighted.

Byddwch yn derbyn moddol cadarnhau os oes gennych ymgeisiau i'w graddio neu os rhai myfyrwyr heb gyflwyno eu hymgeisiau. Os byddwch yn postio'r holl raddau, caiff graddio dienw ei analluogi a bydd enwau'r myfyrwyr yn cael eu datgelu. Ni ellir dadwneud y weithred hon. Yn ddiweddarach, gallwch ddiweddaru'r graddau a bostiwyd a graddio cyflwyniadau hwyr.

Ar dudalen Llyfr Graddau y cwrs, gallwch weld eich cynnydd graddio. Byddwch hefyd yn derbyn rhybudd os ydych yn ceisio postio'r holl raddau cyn cwblhau'r graddio neu cyn derbyn yr holl gyflwyniadau. Byddwch hefyd yn derbyn rhybudd os byddwch yn dewis Postio graddau ar y dudalen Graddau gyffredinol yn y rhestr lle mae'ch enw yn ymddangos.

At the top, the Gradebook is open with the "Post grades" option selected and highlighted. At the bottom, a warning message is on screen with next text: "Post All Grades? You have attempts to grade. If you post grades now, anonymous grading is disabled and names are revealed".

Ar ôl i chi bostio'r holl raddau, bydd enwau a lluniau proffil myfyrwyr yn ymddangos. Caiff unrhyw raddau a bennoch chi eu postio. Mae Cyflawn yn nodi nad oes gennych unrhyw dasgau graddio'n weddill ar gyfer y myfyriwr hwnnw.

The grade list is open with 1) the student names and profile pictures displayed, 2) each student grade posted, and 3) "Nothing to grade" and "Complete" messages next to the student names.

Ar yr adeg hon, ar ôl i chi bostio'r holl raddau, bydd dim label nac eicon yn ymddangos i ddynodi y cafodd yr asesiad ei raddio'n ddienw.

Cyflwyniadau hwyr

Ni chaiff graddio dienw ei analluogi pan fydd y dyddiad dyledus yn mynd heibio. Caiff cyflwyniadau hwyr eu labelu.

The submissions list is open with a late submission message written on red bellow the anonymous student code.

Dileu ymgais

Gallwch ddileu ymgais, er enghraifft, os yw myfyriwr wedi ychwanegu gwybodaeth y gellid ei defnyddio i'w adnabod. Agorwch y ddewislen ar dudalen y cyflwyniad a dewiswch Dileu. Caiff yr ymgais a'r radd eu clirio a gall y myfyriwr roi cynnig arall arni.

An anonymous submission is open with the three dots menu clicked and the "Delete" option highlighted.

Beth mae myfyrwyr yn ei weld?

Nid yw myfyrwyr yn gweld unrhyw arwydd o raddio dienw ar eu tudalen Graddau. Nes i chi gyhoeddi pob gradd, bydd myfyriwr yn gweld Heb ei raddio yn y golofn Gradd, hyd yn oed os rydych wedi pennu gradd.

The Student's Grade page is open with an assignment submitted and the "Not graded" message displayed.

Ymgeisiau dienw lluosog

Gallwch ganiatáu i fyfyrwyr gyflwyno ymgeisiau lluosog pan fyddwch yn galluogi graddio dienw. Caiff enwau myfyrwyr eu cuddio ar gyfer pob ymgais. Yn y llyfr graddau, gallwch weld sawl ymgais mae pob myfyriwr wedi'i gyflwyno a sawl ymgais sydd gennych chi i'w graddio.

The Gradebook is open with an anonymous student submission selected and the multiple attempts view on screen. A text indicates how many attempts are left to be graded.

Ar ôl i chi orffen graddio pob ymgais gan fyfyriwr, fe welwch Dim byd i'w raddio yn rhes y myfyriwr.

Cewch eich rhybuddio os byddwch yn dewis Postio'r Holl Raddau pan fod rhai myfyrwyr heb gyflwyno eu hymgeisiau i gyd. Os byddwch yn postio'r holl raddau pan fod ymgeisiau dal yn weddill, caiff graddio dienw ei analluogi.

Gwedd y myfyrwyr o ymgeisiau lluosog

Pan fydd myfyrwyr yn gweld eu hymgeisiau, byddant yn gweld Heb ei raddio yn y bilsen gradd. Pan fyddwch yn cyhoeddi'r holl raddau, byddant yn gweld graddau ar gyfer pob ymgais.

The Submission page from the Student's view is open with two attempts on screen. One of it has a "Not graded" message and the other one has a "100/100" grade.

Anhysbysrwydd yn y llyfr graddau

Caiff hunaniaeth myfyrwyr ei hamddiffyn pan fyddwch yn graddio'n ddienw:

 • Nid yw sgorau aseiniadau wedi'u graddio'n ddienw yn cael eu defnyddio mewn colofnau sydd wedi'u cyfrifo hyd nes i chi analluogi anhysbysrwydd.
 • Nid yw asesiadau a raddiwyd yn ddienw yn ymddangos mewn adroddiadau gweithgarwch myfyrwyr tan i chi analluogi anhysbysrwydd.
 • Nid yw colofnau aseiniadau wedi'u graddio'n ddienw ar gael i'w dewis pan fyddwch yn lawrlwytho data'r llyfr graddau.

Sgyrsiau dosbarth a graddio dienw

Pan fyddwch yn trosi eich cwrs Gwreiddiol yn gwrs Ultra, bydd asesiadau cyfredol heb unrhyw gwestiynau'n cadw'r gosodiad graddio dienw. Caiff unrhyw raddau asesiadau eu tynnu yn ystod y trosi.

Rhagor am drosi'ch cwrs