Deze informatie is alleen van toepassing op de originele cursusweergave. De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn.

U kunt verschillende soorten cursusrapporten uitvoeren om informatie te bekijken over cursusgebruik en -activiteit. Je kunt overzichten bekijken van het cursusgebruik, zoals welke cursusgebieden het meest worden gebruikt en cursuspatronen voor specifieke studenten.

De gegevens voor rapporten worden automatisch om de 4 uur vernieuwd, behalve voor activiteitsrapporten. Deze worden één keer per dag vernieuwd (om 00.00). De instelling kan de rapportgegevens indien nodig ook handmatig vernieuwen.

Soorten cursusrapporten

U kunt zoeken in de lijst met verslagen voor sleutelwoorden in de namen of beschrijvingen om het rapport te zoeken dat de benodigde informatie genereert.

 • Alle gebruikersactiviteit binnen inhoudsgebieden - geeft een overzicht van alle gebruikersactiviteit in inhoudsgebieden voor een cursus. Gebruik dit rapport om vast te stellen welke studenten actief zijn in een cursus en welke inhoudsgebieden ze gebruiken.
 • Overzicht cursusactiviteiten bevat gegevens van alle activiteiten binnen een cursus, gesorteerd op student en datum. Het rapport bevat gegevens zoals de totale en gemiddelde tijd die een gebruiker heeft doorgebracht in de cursus en de totale hoeveelheid activiteiten die de gebruiker heeft uitgevoerd in de cursus. Je kunt het rapport desgewenst filteren op een of meer groepen. Alleen studenten die lid zijn van de geselecteerde groepen worden opgenomen in de rapportresultaten.
 • Cursusdekkingsrapport bevat gegevens over cursusitems die in overeenstemming gebracht zijn met doelen.
 • Cursusprestaties toont hoe één enkele cursus presteert t.o.v. een geselecteerde set met doelen.
 • Algemeen overzicht van gebruikersactiviteit - dit rapport geeft de gebruikersactiviteit weer voor alle gebieden van de cursus en ook de datums, tijden en dagen van de week waarop de activiteit plaatsvond. Gebruik dit rapport om te kijken hoe vaak studenten de cursus openen en hoe vaak ze de cursustools gebruiken.
 • Rapport Gebruikersdeelname aan één cursus geeft het totale aantal inzendingen van gebruikers weer voor opdrachten, toetsen, discussies, blogs en dagboeken voor de gekozen periode. Beoordeling van een item is geen vereiste om gegevens op te nemen in het rapport. De gegevens worden opgenomen in een Microsoft® Excel®-spreadsheet met de indeling XLS.

  Als er geen activiteit bestaat voor een itemtype, wordt er geen kolom toegevoegd voor dat type. Als gedurende de opgegeven periode geen opdracht is ingeleverd door gebruikers, wordt er geen opdrachtkolom opgenomen in de spreadsheet.

 • Studentoverzicht voor bepaalde cursus - geeft een overzicht van de activiteiten van een student binnen de cursus, gesorteerd op datum. Je ziet hoeveel tijd een student heeft doorgebracht in een cursus. Je kunt gedetailleerde informatie over de activiteiten van een student bekijken, zoals de items en inhoudsgebieden die de student heeft geraadpleegd en hoeveel tijd daar is doorgebracht. Gebruik dit rapport om voor een bepaalde student te controleren hoe intensief hij of zij bezig is met de cursus.
 • Gebruikersactiviteit in forums toont een overzicht van gebruikersactiviteit in discussieforums in de cursus.
 • Gebruikersactiviteit in groepen geeft een overzicht van de gebruikersactiviteit in groepen voor de cursus.

Er kunnen nog andere rapporten beschikbaar zijn. Neem voor hulp contact op met de instelling.


Cursusrapporten genereren

Zorg dat in de browser de optie voor het blokkeren van pop-ups is uitgeschakeld.

 1. Vouw in het configuratiescherm het onderdeel Evaluatie uit en selecteer Cursusrapporten.
 2. Open op de pagina Cursusrapporten het menu van een rapport en selecteer Uitvoeren.
 3. Selecteer op de pagina Rapporten uitvoeren Specificaties rapporteren. De opties variëren:
  • Indeling selecteren: kies een uitvoerindeling in het menu. U kunt kiezen uit PDF, HTML, Excel en Word. Grafieken worden niet weergegeven in Excel-formaat.

   De gegevens van het Single Course User Participation Report worden alleen aangeboden in een Excel-spreadsheet met de indeling XLS.

  • Begindatum selecteren en Einddatum selecteren: Je kunt een rapport uitvoeren voor een bepaalde periode door hier een begindatum en een einddatum te selecteren.

   Als je gegevens wilt opnemen voor vandaag, stel je de einddatum in op morgen. Statistieken voor een dag worden namelijk gegenereerd vanaf middernacht tot 23:59. Statistieken voor de huidige dag zijn niet nauwkeurig tot de minuut waarop de aanvraag wordt ingediend. Er is sprake van een korte vertraging omdat de activiteit nog moet worden vastgelegd in de database. Als de gewenste gegevens niet in het rapport staan, wacht dan even en voer het rapport nogmaals uit. Houd er rekening mee dat deze wachttijd voor sommige rapporten ongeveer 4 uur kan zijn of zelfs tot de volgende dag kan duren, afhankelijk van het rapport.

  • Selecteer studenten: als je een rapport wilt uitvoeren voor een bepaalde student, selecteer je de naam van de student in het menu.
  • Gebruikers selecteren: selecteer een of meer gebruikers voor het rapport. Als je in Windows meerdere gebruikers achter elkaar wilt selecteren, houd je Shift ingedrukt terwijl je de eerste en de laatste gebruiker selecteert. Als je gebruikers wilt selecteren die niet naast elkaar staan, houd je Ctrl ingedrukt terwijl je de gewenste gebruikers selecteert. Op een Mac gebruikt u de toets Command in plaats van Ctrl.
  • Gemiddeldenbereik en Gewenst prestatieniveau: deze opties zijn vereist voor rapporten over de cursusprestaties. Je kunt deze rapporten ook instellen op Niet-beschikbare studenten weergeven en/of Niet-geharmoniseerde doelen weergeven.
  • Selecteer Set met doelen en Soorten doelen. Als Set met doelen wordt weergegeven als Geen, moet je bevestigen dat de cursusinhoud is afgestemd op de doelen. Als de inhoud is afgestemd op een doel, moet je mogelijk contact opnemen met de systeembeheerder om de rapportgegevens te vernieuwen.
 4. Selecteer Verzenden. Als een cursusrapport een groot aantal gebruikers bevat, kan het enkele minuten of langer duren om het rapport te voltooien. PDF- en HTML-formaten worden rechtstreeks in een nieuw venster geopend. In Excel en Word wordt u eerst gevraagd om het bestand op te slaan. Om rapporten af te drukken, gebruikt u de functie afdrukken in het toepassingsvenster waarin het rapport is geopend.
 5. Nadat een rapport is uitgevoerd, heb je deze mogelijkheden:
  • Opslaan in Content Collection: Als de instelling toegang heeft tot de functies voor inhoudsbeheer, kun je het rapport opslaan in een map in Content Collection.
  • Rapport downloaden: het rapport op uw computer opslaan.
  • Een nieuw rapport uitvoeren: terug naar de pagina Rapporten uitvoeren om het rapport nogmaals uit te voeren, maar met andere criteria.
 6. Selecteer OK als je klaar bent.

Hits tellen

Als je rapporten bekijkt waarin statistieken van hits of toegangsactiviteiten zijn opgenomen, wordt telkens als een aanvraag naar Blackboard Learn wordt verzonden, een hit geteld. Als je bijvoorbeeld het gebruik van de discussieruimte bijhoudt, kun je de volgende informatie bekijken:

 • Een student gaat naar de discussieruimte - 1 hit.
 • Een student selecteert een forum - 2 hits in totaal.
 • Een student selecteert een bericht om dit te lezen -3 hits in totaal.

Meer informatie