This information applies only to the Original Course View. Your institution controls which tools are available.

Kurs kullanımı ve etkinliği hakkındaki bilgileri görüntülemek için birkaç kurs raporu türünü çalıştırabilirsiniz. Hangi kurs alanlarının daha sık kullanıldığına ve seçili öğrenciler için kursa erişim düzenlerine ilişkin özetleri görüntüleyebilirsiniz.

Rapor verileri, etkinlik raporları hariç her rapor için otomatik olarak her 4 saatte bir yenilenir. Etkinlik verileri gece yarısında günde bir defa yenilenir. Kurumunuz, rapor verilerini gerekirse manuel olarak yenileyebilir.

Kurs raporu türleri hakkında

İhtiyacınız olan bilgileri üreten raporu bulmak için adlardaki veya açıklamalardaki anahtar sözcükler için rapor listesinde arama yapabilirsiniz.

 • İçerik Alanlarındaki Tüm Kullanıcı Etkinliği'ni kursa ait içerik alanlarındaki tüm kullanıcı etkinliği özeti gösterir. Kursunuzda etkin olan öğrencileri ve kullandıkları içerik alanlarını belirlemek için bu raporu kullanın.
 • Kurs Etkinliğine Genel Bakış, tek bir kurstaki genel etkinliği öğrenciye ve tarihe göre sıralanmış olarak görüntüler. Veriler, aktif öğrenci başına harcanan toplam/ortalama süreyi ve her öğrencinin kursunuzdaki toplam etkinlik miktarını ve türünü içerir. İsterseniz raporu, bir veya daha fazla gruba göre filtreleyebilirsiniz. Rapor sonuçlarına sadece seçili grupların üyesi olan öğrenciler eklenir.
 • Kurs Kapsamı Raporu, hedeflere hizalanmış kurs ögeleriyle ilgili verileri gösterir.
 • Kurs Performansı, seçilen bir hedef kümesine göre tek bir kursun performansını içerir.
 • Genel Kullanıcı Etkinliği Özeti, etkinlik tarihleri, süreler ve haftanın günlerinin yanı sıra kursunuzun tüm alanlarına ait kullanıcı etkinliğini de gösterir. Bu raporu, kurs araçlarının ne kadar sık kullanıldığının yanı sıra öğrenci erişimini görüntülemek için de kullanın.
 • Tek Kurs Kullanıcısı Katılım Raporu, belirli bir zaman çerçevesi içindeki ödevler, testler, tartışmalar, bloglar ve günlükler için kursunuzdaki kullanıcı gönderimlerinin sayısını gösterir. Rapora dâhil edilecek veriler için bir ögeye not vermeniz gerekmez. Veriler bir Microsoft® Excel® tablosunda (XLS) sunulur.

  Bir öge türü için hiçbir etkinlik yoksa hiçbir sütun görünmez. Belirli bir zaman aralığında hiçbir öğrenci ödev teslim etmediyse tabloda ödev sütunu görünmez.

 • Tek Bir Kurs İçin Öğrenci Genel Bakışı, kursunuzdaki tek bir öğrencinin etkinliğini tarihe göre sıralanmış olarak gösterir. Veriler, bir öğrencinin kursunuzda harcadığı toplam süreyi içerir. Bir öğrencinin hangi ögelere ve içerik alanlarına eriştiğini ve her birinde ne kadar süre harcadığı gibi etkinlikleri hakkında ayrıntılı bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Bu raporu, belirli bir öğrencinin kurs etkinliğini kontrol etmek için kullanın.
 • Forumlarda Kullanıcı Etkinliği, kursunuzdaki tartışma forumlarındaki kullanıcı etkinliğinin özetini gösterir.
 • Gruplarda Kullanıcı Etkinliği, kursunuz için gruplardaki kullanıcı etkinliğinin özetini gösterir.

Daha fazla rapor olabilir. Yardım için kurumunuzla irtibata geçin.


Kurs raporlarını oluşturma

Etkinse açılır pencere engelleyicisini devre dışı bırakın.

 1. Denetim Masası'nda, Değerlendirme bölümünü genişletin ve Kurs Raporları ögesini seçin.
 2. Kurs Raporları sayfasında rapor menüsüne gidin ve Çalıştır'ı seçin.
 3. Raporları Çalıştır sayfasında Rapor Özellikleri'ni seçin. Seçenekler değişiklik gösterir:
  • Biçim Seç: Menüden bir çıktı biçimi seçin. Geçerli biçimler: PDF, HTML, Excel veya Word. Grafikler Excel biçiminde görüntülenmez.

   Tek Kurs Kullanıcı Katılımı Raporu verileri yalnızca Excel tablosu (XLS) biçiminde sunulur.

  • Başlangıç Tarihi ve Bitiş Tarihi Seçme: Belirli bir döneme ait raporlar için raporun başlangıç ve bitiş tarihlerini seçin.

   Bugünkü tarihe ait verileri içermesi için bitiş tarihini yarın olarak seçin. İstatistikler, gece yarısı başlayıp 23.59'da biten "bir günlük" bazda gösterilir. İçinde bulunduğunuz güne ait istatistikler istek dakikasına kadar kesin olmayacaktır. Veri tabanının etkinliği kaydetmesi için geçen süreye bağlı olarak kısa bir gecikme meydana gelir. İstediğiniz veriler raporunuzda yoksa kısa bir süre bekleyin ve raporu yeniden çalıştırın. Lütfen bazı raporlar için bu işlemin rapora bağlı olarak yaklaşık 4 saat veya gece boyunca sürebileceğini unutmayın.

  • Öğrencileri Seç: Tek bir öğrenciyle ilgili rapor çalıştırmak için menüden öğrenci adını seçin.
  • Kullanıcıları Seç: Rapor için bir veya daha fazla kullanıcı seçin. Windows'da, bir listede birden fazla kullanıcı seçmek için Üstkarakter tuşunu basılı tutarak ilk ve son kullanıcıları seçin. Kullanıcıları belli bir sıraya bağlı kalmadan seçmek için Ctrl tuşunu basılı tutun ve ardından kullanıcıları tek tek seçin. Mac için, Ctrl tuşu yerine Command tuşuna basın.
  • Ortalama Aralık ve Hedef Performans Düzeyi: Kurs performans raporları için gereklidir. Bu raporları Uygun Olmayan Öğrencileri Göster ve/veya Hizalanmamış Hedefleri Göster seçeneklerine yönelik ayarlayabilirsiniz.
  • Hedef Kümesi ve Hedef Türleri'ni seçin. Hedef Kümesi için Yok seçeneği görünüyorsa kurs içeriğinin hedeflerle hizalanıp hizalanmadığını kontrol edin. İçerik bir hedefle hizalanmışsa rapor verilerini yenilemesi için sistem yöneticinizle görüşmeniz gerekebilir.
 4. Gönder'i seçin. Çok sayıda öğrenciyi kapsayan raporların oluşturulması birkaç dakika veya daha uzun sürebilir. PDF ve HTML biçimleri doğrudan yeni bir pencerede açılır. Excel ve Word önce dosyayı kaydetmenizi ister. Raporları yazdırmak için, raporun açıldığı uygulama penceresindeki yazdırma işlevini kullanın.
 5. Rapor başarıyla çalıştırıldıktan sonra aşağıdaki görevleri gerçekleştirebilirsiniz:
  • İçerik Koleksiyonuna Kaydet: Kurumunuzun içerik yönetimi özelliklerine erişimi varsa raporu İçerik Koleksiyonunda bir klasöre de kaydedebilirsiniz.
  • Raporu İndir: Raporu bilgisayarınıza kaydedin.
  • Yeni bir Rapor Çalıştır: Raporu farklı ölçütlerle tekrar çalıştırmak için Raporları Çalıştır sayfasına geri dönün.
 6. Bittiğinde Tamam'ı tıklatın.

Sistem isabetleri

İsabet veya erişim istatistiklerini içeren raporları görüntülerken, Blackboard Learn'e her istek gönderildiğinde bir isabet izlenir. Örneğin, tartışma panosu kullanımını izlerken, bu bilgileri görüntüleyebilirsiniz:

 • Bir öğrenci tartışma panosuna erişir (1 isabet).
 • Bir öğrenci forum seçer (toplam 2 isabet).
 • Bir öğrenci okumak için bir iletiyi seçer (toplam 3 isabet).

Daha fazla bilgi edinin