Denne informasjonen gjelder bare for Original-emnevisningen. Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.

Etter at du har startet en diskusjon i emnet ditt, kan det være utfordrende å opprettholde diskusjonsaktiviteten gjennom semesteret. Diskusjoner som starter med voldsom begeistring, kan dabbe av i løpet av semesteret.

Moderering handler om å finne en balanse mellom å lede samtalen og å la studentene få sjansen til å oppdage nye idéer. Du kan konfigurere funksjonene for diskusjonstavlen for å holde studentene fokusert på relevante diskusjoner og avgjøre studentenes tilgangsnivå.

Du kan gi andre brukere mulighet til å moderere forumet.

Forumroller

Tildel forumroller for å begrense tilgangen til et forum eller gjøre det lettere å administrere det. Eksempel: Du kan få hjelp med å kontrollere diskusjonstavleinnholdet som vises til studentene, ved å gi en ansvarsfull bruker rollen som moderator.

I et forum har hver bruker en rolle og man kan bare ha én rolle per forum. Lærere har som standard administratorrolle og studenter har deltakerrolle. Når du er pålogget som lærer, kan du ikke endre din egen forumrolle.

Institusjonen din kontrollerer hvilke emneroller som er tilgjengelige.

Denne tabellen beskriver forumrollene og tillatelsene deres.

Forumroller og tillatelser
Rolle Tillatelser
Administrator Administratorer har full kontroll over forumer og kan endre innstillinger og innlegg samt tildele roller og vurderinger.

Undervisere og undervisningsassistenter får denne forumrollen som standard.
Bygger Byggere kan redigere, kopiere og slette forumer, men de kan ikke vurdere eller administrere forumer. Inne i et forum kan byggere gjøre det samme som undervisere – bortsett fra å vurdere tråder. Byggere kan også opprette nye tråder i forumer, og de kan aktivere vurdering for tråder og skrive inn verdier.

Emnebyggere får denne forumrollen som standard.
Moderator Moderatorer kan slette, redigere og låse innlegg i forumer, selv om forumet ikke har noen modereringskø. Hvis du bruker en modereringskø, kan moderatoren godkjenne eller avvise innlegg i køen før de gjøres tilgjengelige for alle brukere.

Undervisere og emnebyggere får denne forumrollen som standard.
Vurderer Sensorer kan lese, svare på og vurdere innlegg. Vurdereren har tilgang til deler av vurderingssenteret, men kan ikke gi vurderinger til sitt eget arbeid.

Vurderere får denne forumrollen som standard.
Deltaker Deltakere kan lese og svare på innlegg.

Studenter får denne rollen som standard.
Leser Lesere kan lese innholdet i et forum, men kan ikke svare på innlegg eller legge til tråder.
Blokkert Blokkerte brukere har ikke tilgang til forumet.

Tildel forumroller

 1. I diskusjonstavler kan du åpne en forummeny og velge Administrer.
 2. En liste over brukere vises på Administrer forumbrukeresiden. Åpne brukerens meny og velg en ny rolle for vedkommende. Den nye rollen vises i Forumrolle-kolonnen for brukeren.

  Hvis du bare vil vise én rolle om gangen, tar du et utvalg i Vis forumrolle-listen og velger Søk.

 3. Hvis du vil endre flere roller samtidig, merker du av for brukerne og peker til Rediger rolle. Merk av i avmerkingsboksen i overskriftsraden for å velge alle brukerne.
 4. Velg OK for å gå tilbake til diskusjonstavlen.

Moderering

Som underviser på nettet er rollen din å tilrettelegge for samtaler og utveksling av ideer på diskusjonstavlen. Du må sørge for at studentene føler seg komfortable med å dele, samtidig som du følger opp svar og holder alle fokusert og på riktig spor. Du må samtidig passe på å ikke dominere eller hindre diskusjonsflyten.

Studenter kan av og til legge ved upassende materiell i klassediskusjonen. Avhengig av hvor modne og sensitive studentene i emnet ditt er, må du kanskje gjennomgå studentinnleggene og se etter upassende innhold før du deler innlegget med resten av klassen.

I diskusjonsforumer kan du tilordne brukere rollen som moderator. Moderatorer gjennomgår innlegg før de vises i diskusjonen.

Når du oppretter et moderert forum, legges alle innlegg i forumet til i en modereringskø. En moderator går gjennom hvert innlegg og kan

 • publisere innlegget
 • returnere innlegget til avsenderen uten melding
 • returnere innlegget til avsenderen med melding

En moderator kan slette, redigere og låse innlegg i et forum, selv om forumet ikke har noen modereringskø.

Du kan velge å moderere et forum når du oppretter det, eller når du redigerer et eksisterende forum. Du kan bare gjennomgå innlegg som ble lagt til etter at du aktiverte moderering av forum, i modereringskøen.

Hvis du ikke tilordner noen moderator, må administratoren ta ansvar for å godkjenne innlegg i modererte forumer.

 1. Åpne en forummeny på en diskusjonstavle, og velg Administrer.
 2. Rediger forum-siden merker du av for Tving moderering av innlegg og velger Send.

  I modererte forumer lar ikke innstillingene studentene redigere eller slette innlegg. Disse innstillingene sikrer at innlegget som godkjennes, er innlegget som ses av brukerne.

Godkjenn eller returner diskusjonsinnlegg

 1. Åpne forumet etter at innleggene har blitt sendt inn. Ingen innlegg vises i moderatorvisningen, fordi meldingene må godkjennes. Velg Moderer forum.

  Moderer forum-funksjonen vises bare til brukere som har forumrollen administrator eller moderator. I studentvisningen kan forfatteren se innlegget i trevisningen med en påminnelse om at det er i modereringskøen.

 2. Modereringskø-siden vises innleggene i alfabetisk rekkefølge basert på tittel. Velg kolonnetittelen for å sortere etter innleggstittel, forfatter eller dato. Velg Moderer for å gå gjennom et innlegg.
 3. Moderer innlegg-siden kan du lese innlegget og velge Publiser eller Returner. Publiserte meldinger blir umiddelbart publisert i tråden.
 4. Skriv inn tilbakemelding i tekstfeltet. Selv om det er valgfritt å gi tilbakemelding, kan du gi veiledning, stille spørsmål, hjelpe studenter med å fokusere og forklare hvorfor innlegg ble returnert.
 5. Velg Send.

Når du velger ReturnerModerer innlegg-siden, fjernes innlegget fra modereringskøen. Studenter ser de returnerte innleggene sine i tråden, sammen med forklaringen du har oppgitt. Innlegget er merket som Returnert.

Studenten kan også se det returnerte innlegget hvis de ser forumet i Trevisning. Du kan se hele innlegget ved å trykke på plusstegnet. Hvis du har inkludert en tilbakemelding, kan studentene se hvorfor innlegger deres er returnert.

Studenter kan redigere innleggene sine i tråden mens de ser moderatorens tilbakemeldinger, og de kan sende dem inn på nytt. Innleggene legges tilbake i modereringskøen. Modereringskøen vises ved siden av innleggstittelen.