Gruppearbeid forbedrer evnene til å tenke kritisk, løse problemer, tilpasse seg og kommunisere.

Du kan opprette grupper av studenter i emnene dine slik at de kan samhandle med hverandre og vise kunnskapen sin.


Hvordan er gruppearbeid til nytte for studentene?

Forskning har vist at studenter kan ha nytte av gruppearbeid på mange måter:

  • Studentene husker informasjonen lengre enn ved bruk av andre undervisningsmetoder.
  • Med synspunkter fra gruppemedlemmer får studentene nye måter å lære nytt materiell på.
  • Studentene har en god følelse når det gjelder emnemateriellet.
  • Studenter som danner gode relasjoner med andre studenter, har en mer positiv læreopplevelse.
  • Vellykket gruppearbeid fører til at studentene føler seg bra.
  • Studentenes sosiale evner og kommunikasjonsferdigheter forbedres.
  • Studentene blir bedre på kritisk tenkning.

Kilde: «44 Benefits of Collaborative Learning.» gdrc.org Ingen dato. Web. 3. januar 2020.


Utforsk alle