Denne informasjonen gjelder bare for Original-emnevisningen. Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.

Bruk kontaktverktøyet til å legge til profilinformasjon om deg selv og andre i staben for studenter. Du kan dele informasjon om kontortider, telefonnumre og andre lenker som hjelper studenter med å finne personer som har viktige roller i emnet ditt.

Du kan bruke mapper til å organisere profilene. Du kan for eksempel opprette en mappe for undervisningsassistenter og legge alle undervisningsassistentkontaktene dine i den.


Opprett eller rediger kontakter

 1. I emnemenyen velger du Verktøy > Kontakter. Du kommer også til denne siden ved å gå til Kontrollpanel > Emneverktøy > Kontakter.
 2. Velg Opprett kontakt. For å redigere en kontakt velger du Rediger i menyen for elementet.
 3. Oppgi den nødvendige profilinformasjonenOpprett kontakt-siden. Feltene for Kontoradresse, Kontortid og Notater har en tegngrense på 255.
 4. Velg Ja for å gjøre profilen tilgjengelig for studenter. Hvis du velger Nei, vises ikke noe av informasjonen du har oppgitt på siden, til studenter.
 5. Velg Bla gjennom for å søke etter et bilde du kan knytte til profilen (valgfritt). Bildet vises ved siden av profilen på Kontakter-siden. Bildestørrelsen må være på 150 x 150 piksler.
 6. Hvis du vil legge til en personlig lenke, skriver du inn nettadressen til en kontakts startside. Når du legger til nettadresser, må du ta med hele adressen og protokollen. For eksempel http://www.blackboard.com. Denne lenken vises sammen med profilen på Kontakter-siden.
 7. Velg Send.

Opprett eller rediger kontaktmapper

 1. Velg et mappenavn fra listen eller skriv inn et nytt navn på Opprett mappe-siden.
 2. Velg Rediger i menyen for en mappe for å redigere den.
 3. Skriv en beskrivelse i Tekst-boksen.
 4. Velg Ja for å gjøre mappen tilgjengelig.
 5. Velg Send.

Legg til kontaktlenker i emnemenyen

Du kan legge til en lenke i emnemenyen for å gi umiddelbar tilgang til kontaktverktøyet. Du kan også tilpasse navnet på lenken.

 1. Endre Redigeringsmodus til , og velg plusstegnet over emnemenyen. Legg til menyelementer-listen vises.
 2. Velg Verktøyslenke, og skriv inn et navn for lenken.
 3. Velg Kontakter fra Type-listen.
 4. Velg Tilgjengelig for brukere-boksen.
 5. Velg Send.

Den nye verktøylenken vises nederst i emnemenylisten. Trykk på og dra ikonet med piler for å flytte lenken til et nytt sted. Åpne menyen for lenken for å endre navnet på den, slette den, skjule den fra studenter eller tillate at gjester kan bruke den.