Deze informatie is alleen van toepassing op de originele cursusweergave. De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn.

Nadat je een discussie bent gestart in een cursus, is het nog niet zo eenvoudig om de discussie gedurende het hele semester interessant te houden. De kans bestaat dat discussies die eerst heel enthousiast worden bezocht, steeds minder actief worden naarmate het semester op zijn einde loopt.

Het is dan ook belangrijk om een goede balans te vinden tussen het sturen van de discussie en studenten voldoende ruimte te geven om zelf nieuwe ideeën te ontdekken. Het is ook van belang de functies van de discussieruimte zo te configureren dat studenten gefocust blijven op relevante discussies en het toegangsniveau van een student wordt bepaald.

Je kunt taken voor het controleren van een forum delegeren aan andere gebruikers.

Forumrollen

Je kunt forumrollen toewijzen om de toegang tot een forum te beperken of om het beheer van forums te vereenvoudigen. Je kunt bijvoorbeeld de berichten controleren die op een forum worden geplaatst door een bepaalde gebruiker de rol Moderator te geven.

Op een forum heeft elke gebruiker een bepaalde forumrol. Elke gebruiker kan per forum maar één rol hebben. Cursusleiders krijgen automatisch de rol Forumbeheerder en studenten de rol Deelnemer. Als je bent aangemeld als cursusleider, kun je je eigen forumrol niet wijzigen.

De instelling bepaalt welke cursusrollen beschikbaar zijn.

In deze tabel worden de verschillende forumrollen en de bijbehorende machtigingen toegelicht.

Forumrollen en machtigingen
Rol Machtigingen
Manager Forumbeheerders hebben volledige controle over een forum en kunnen de instellingen van het forum wijzigen, berichten aanpassen, en rollen en cijfers toekennen.

Cursusleiders en onderwijsassistenten krijgen deze forumrol standaard toegewezen.
Bouwer Cursusbouwers kunnen forums wijzigen, kopiëren en verwijderen, maar niet beoordelen of beheren. Binnen een forum kan een cursusbouwer dezelfde bewerkingen uitvoeren op berichten als een cursusleider, uitgezonderd het beoordelen van discussielijnen. Cursusbouwers kunnen ook nieuwe discussielijnen starten op een forum, en beoordeling inschakelen voor een discussielijn en een waarde typen.

Cursusbouwers krijgen deze forumrol standaard toegewezen.
Moderator Moderators kunnen alle berichten in een forum verwijderen, wijzigen en vergrendelen, zelfs wanneer het forum geen wachtrij voor controle heeft. Als je een controlewachtrij gebruikt, moet de moderator berichten in de wachtrij goedkeuren of weigeren voordat deze al dan niet beschikbaar worden gesteld aan alle gebruikers.

Cursusleiders en cursusbouwers krijgen deze forumrol standaard toegewezen.
Beoordelaar Beoordelaars kunnen berichten lezen, beantwoorden en beoordelen. De rol Beoordelaar heeft in beperkte mate toegang tot Grade Center, maar is niet bevoegd om cijfers toe te wijzen aan eigen werk.

Beoordelaars krijgen deze forumrol standaard toegewezen.
Deelnemer Deelnemers kunnen berichten lezen en beantwoorden.

Studenten krijgen deze forumrol standaard toegewezen.
Schermlezer Lezers kunnen de inhoud van een forum lezen, maar kunnen geen reacties plaatsen of discussielijnen starten.
Geblokkeerd Geblokkeerde gebruikers hebben geen toegang tot het forum.

Forumrollen toekennen

 1. Ga naar een discussieruimte, open het menu van een forum en selecteer Beheren.
 2. U ziet op de pagina Forumgebruikers beheren een lijst met gebruikers. Open het menu van een gebruiker en selecteer een nieuwe forumrol. De nieuwe rol wordt weergegeven in de kolom Forumrol voor de gebruiker.

  Als je maar één rol tegelijkertijd wilt weergeven, kies je een optie in de lijst Forumrol weergeven en selecteer je Start.

 3. Als je meerdere rollen tegelijk wilt wijzigen, schakel je de selectievakjes van de betreffende gebruikers in en wijs je naar Rol bewerken. Schakel het selectievakje in de bovenste rij in om alle gebruikers te selecteren.
 4. Selecteer OK om terug te keren naar de discussieruimte.

Een discussieruimte controleren

Als docent van online cursussen, is het jouw taak discussies en de uitwisseling van ideeën via de discussieruimte te stimuleren. Je moet ervoor zorgen dat studenten de beschikking hebben over een prettige en veilige omgeving voor het uiten van hun mening. Hiervoor is het belangrijk dat de inhoud van de discussieforums wordt gecontroleerd en dat je indien nodig actie onderneemt om iedereen alert en enthousiast te houden. Tegelijkertijd moet je niet te dominant aanwezig zijn om te voorkomen dat er geen goede discussie ontstaat.

Soms komt het voor dat studenten materiaal publiceren dat niet geschikt is voor de forumdiscussie. Afhankelijk van de leeftijd en de gevoeligheid van de studenten die aan de cursus deelnemen, moet je mogelijk studentenberichten controleren op ongeschikte inhoud voordat ze beschikbaar worden gemaakt voor de andere studenten.

U kunt daarom op een discussieforum de rol van moderator toewijzen aan een gebruiker. Een moderator bekijkt berichten voordat deze aan de discussie worden toegevoegd.

Als u een forum met moderatie maakt, worden alle berichten voor het forum opgenomen in een zogenaamde controlewachtrij. Een moderator bekijkt elk bericht en heeft deze mogelijkheden:

 • Het bericht publiceren
 • Het bericht zonder toelichting terugsturen naar de afzender
 • Het bericht met een toelichting terugsturen naar de afzender

Een moderator kan berichten op een forum verwijderen, bewerken en vergrendelen, zelfs als op het forum geen controlewachtrij wordt gebruikt.

Je kunt tijdens het definiëren van een forum aangeven of je een moderator wilt instellen voor het forum. Dit kun je ook achteraf nog doen. Alleen berichten die zijn gepubliceerd nadat controle van het forum is ingeschakeld, zijn beschikbaar in de controlewachtrij.

Als je geen moderator toewijst, is het de verantwoordelijkheid van de forumbeheerder berichten goed te keuren op een gecontroleerd forum.

 1. Ga naar een discussieruimte, open het menu van een forum en selecteer Bewerken.
 2. Schakel op de pagina Forum bewerken het selectievakje Controle van berichten afdwingen in en selecteer vervolgens Verzenden.

  In een forum met een moderator kunnen studenten geen berichten wijzigen of verwijderen. Alleen dan weet je zeker dat gepubliceerde berichten zijn goedgekeurd door de moderator.

Discussieberichten goedkeuren of terugsturen

 1. Open het forum als je weet dat er berichten zijn gepost. In de controleweergave worden er geen berichten weergegeven omdat de berichten moeten worden goedgekeurd. Selecteer Forum wijzigen.

  De optie Forum wijzigen wordt alleen weergegeven aan gebruikers met de forumrol Forumbeheerder of Moderator. In de studentenweergave kan de auteur het bericht zien in de structuurweergave, met de toelichting dat het bericht nog in de controlewachtrij staat.

 2. Op de pagina Controlewachtrij worden de berichten alfabetisch gesorteerd op titel. Selecteer de kolomtitel om te sorteren op titel, auteur of datum. Selecteer Wijzigen om een bericht te controleren.
 3. Lees het bericht op de pagina Bericht wijzigen en selecteer vervolgens Publiceren of Retourneren. Gepubliceerde berichten worden direct toegevoegd aan de discussielijn.
 4. Typ feedback in het tekstvak. Hoewel het geven van feedback niet verplicht is, kun je op deze manier advies geven, vragen stellen, een student naar het juiste forum verwijzen of uitleggen waarom een bericht is geweigerd.
 5. Selecteer Verzenden.

Wanneer je op de pagina Bericht wijzigen de optie Retourneren kiest, wordt het bericht verwijderd uit de wachtrij. Studenten zien hun geretourneerde berichten in de discussielijn, samen met de uitleg die je eventueel hebt toegevoegd. Het bericht is gemarkeerd als Geretourneerd.

De student kan het geretourneerde bericht ook zien als ze het forum openen in de structuurweergave. Vouw het bericht uit door op het plusteken te klikken. Als je feedback hebt toegevoegd, kunnen studenten zien waarom hun bericht is geretourneerd.

In de discussielijn kunnen studenten hun berichten aanpassen terwijl ze de feedback van de moderator bekijken en vervolgens opnieuw verzenden. De berichten worden opnieuw in de controlewachtrij geplaatst. Op dat moment wordt de status Controlewachtrij weergegeven naast de titel van het bericht.