Denne funksjonen kontrolleres av en tjeneste som er tilgjengelig basert på området ditt. Institusjonen din kontrollerer også om denne funksjonen skal være tilgjengelig. Kontakt institusjonsadministratoren din hvis du trenger mer informasjon.

Med nettemner blir det lett å holde kontakten med studentene og andre emnemedlemmer – selv om de befinner seg på forskjellige steder. Selv om det er praktisk å bruke nettbasert påmelding, har undervisere ofte behov for å finne nye metoder for å øke studentenes engasjement rundt materialet uten ha samtaler ansikt til ansikt. Hvis du ikke har anledning til fysisk å møte studentene i emner ditt, kan du bruke lyd-/videoopptak til å bygge opp relasjoner og ha mer personlig kommunikasjon med dem.

Du finner opptaksalternativet i redigeringsverktøyet i Tilbakemelding-området for elementer med vurdering i begge emnevisningene. I dette emnet får du vite mer om hvordan du tar opp tilbakemelding i Blackboard Learn-emner.


Ta opp tilbakemelding

Du kan legge inn lyd- eller videoopptak med tilbakemelding når du vurderer forsøk. Studentene kan se eller høre på tilbakemeldingen din ved siden av eventuell tekst du legger inn.

Når du bruker opptak, kan du få bedre kontakt med studenter i emner hvor det bare er litt eller ingen kommunikasjon ansikt til ansikt. Når du kombinerer video- og lydopptak med tilbakemelding i tekstformat, blir det lettere å gi studentene nyttigere, mer praktisk og mer personlig tilbakemelding om innsendingene deres.

For øyeblikket støttes ikke tilbakemelding i lyd- og videoformat for vurdering med vurderingsmatriser. Denne funksjonen støttes ikke av alle nettlesere. Du bør bruke Chrome eller Firefox for å få den beste brukeropplevelsen.

Du kan starte vurdering av forsøk på flere måter. Finn frem til et forsøk du vil vurdere, og åpne Vurderingsdetaljer-siden.

Du kan også begynne å vurdere fra et forsøk. Velg nedoverpilen for å utvide panelet i vurderingsside-panelet. Velg redigerings ikonet som er representert av bokstaven A nederst på Tilbakemelding til studenter-boksen. Redigeringsverktøyet åpnes i et popup-vindu.

I Tilbakemelding til Student-vinduet velger du Legg til innhold-ikonet i siste rad av redigeringsverktøyet. Denne handlingen åpner et nytt vindu hvor du må velge Sett inn fra webkamera-alternativet.

Denne funksjonen  er bare synlig for ikke-automatisert tilbakemelding. Alternativet Sett inn fra webkamera vises bare i Legg til innhold-vinduet for å gi personlig tilpasset, individuell tilbakemelding.

Den første gangen du åpner opptaksvinduet, må du gi nettleseren tillatelse til å bruke lyd og video.

I vinduet som åpnes, velger du kameraikonet i opptaksgrensesnittet for å aktivere kameraet. Hvis kameraet ikke er aktivert, tar verktøyet bare opp lyd når du begynner. Når du er klar, velger du Ta opp-knappen for å ta opp lyd- og videotilbakemelding.

  1. Gjør deg klar til å ta opp mens verktøyet teller ned. Opptak kan ha en varighet på opptil fem minutter.
  2. Velg Sett opptaket på pause for å stoppe og gjenoppta tilbakemeldingen, eller velg Stopp opptaket for å gå gjennom opptaket og lagre eller forkaste det. Hvis du vil spille inn tilbakemeldingen en gang til, kan du slette opptaket og begynne på nytt.
  3. Velg Lagre og lukk hvis du er fornøyd med opptaket og vil dele det med studenten.
  4. Gi deretter opptaket et nytt navn, og legg til alternativ tekst for å gjøre det tilgjengelig for alle brukere. Som standard bruker systemet tidspunktet og datoen for opptaket for disse feltene.
  5. Velg Sett inn opptak for å fullføre prosessen og sette inn tilbakemeldingen i redigeringsverktøyet.

Tilbakemeldingsopptak er unike for de ulike studentinnsendingene. Du kan ikke laste ned, dele eller gjenbruke opptak som er laget i redigeringsverktøyet for tilbakemelding.

Vil du se et opptak du har sendt til en student? Gå til cellen for den aktuelle studenten i vurderingssenteret, og velg Vis vurderingsopplysninger.

Ta opp filer

Opptaksfiler inkluderes ikke i emnearkiver eller sikkerhetskopier – selv om filtilordningen beholdes. Men opptakene bør vises i dataretensjonsvinduet når de relaterte emnene gjenopprettes på samme Blackboard Learn-system. Hvis du vil ha mer spesifikk informasjon om databevaring ved institusjonen din, bør du kontakte administratoren din.

Du kan kopiere emner med brukere og beholde vurderinger og opptaksfiler. Gå til Kopier emne-siden og velg Kopier emne med brukere (nøyaktig kopi). Da blir alle brukeroppføringer – inkludert innspilte filer og tilordninger – kopiert til det nye emnet.


Hva ser studentene?

Studenter har tilgang til opptak med vurderingsdetaljer og eventuell annen tilbakemelding du legger inn, fra elementet eller Mine vurderinger. Opptak strømmes til studentenes enheter, så de trenger ikke å laste ned noe. Studentene kan spille av opptakene på de fleste moderne nettlesere uten ekstra programtillegg eller utvidelser. Studentene kan ikke laste ned eller lagre opptak.