Nettdiskusjoner har unike fordeler. Ettersom studentene kan bruke mer tid på å tenke før de publiserer ideene sine, blir samtalene mer reflektert. Du kan observere at studentene viser god forståelse for materialet og korrigerer feiloppfatninger. Du kan utvide kontortiden og nå studentene oftere i løpet av uken, så læringen blir kontinuerlig.

Det er viktig å bygge en fellesskapsfølelse blant studentene for at nettlæringsopplevelsen skal bli vellykket. Med nettdiskusjoner kan emnemedlemmene ha de samme gode diskusjonene som de ville hatt i et tradisjonelt klasserom.

For mindre emnegrupper kan du også tilby gruppediskusjoner hvor kun medlemmer av gruppen har tilgang til diskusjonen.

Når du konverterer emnet ditt fra den Original-emnevisningen til Ultraemnevisningen, slås noen diskusjoner sammen, og enkelte innstillinger fjernes. Les mer om konverteringsprosessen.