Engasjer studentene dine og gjør det lett å kommunisere med nettdiskusjoner.

Diskusjoner er et godt virkemiddel for å få studenter til å tenke kritisk i forbindelse med emnearbeidet sitt og samhandle med hverandres ideer. Du kan opprette diskusjoner for individuelle emneleksjoner eller for emnet ditt som et hele. Som lærer eier du diskusjonene. Når du har startet en diskusjon, kan du selv publisere kommentarer for å veilede studentene.

Den vanligste formen for kommunikasjon i nettemner er diskusjoner som startes av en lærer. Deltakelse og kommunikasjon i diskusjoner skjer ikke av seg selv. Du må bevisst gjøre det til en del av emnet ditt. For å fremme engasjerende kvalitetsdiskusjoner bør du tenke nøye over diskusjonsspørsmålene du lager, og be om informasjon.


Legg til rette for gode resultater i nettdiskusjoner

Hjelp studentene med å føle seg komfortable, og gi dem retningslinjer når de begynner å delta i diskusjoner.

Her er fire generelle trinn du kan følge for å utvikle vellykkede nettdiskusjoner, noe som kan styrke fellesskapet og være til hjelp under oppgaver.

 1. Spesifiser kravene til deltakelse.
  • Fortell hva du forventer. Opprett en diskusjon hvor studenter kan lese om etikette og se vurderingsinformasjon.
  • Legg opp til god nettkommunikasjon, og forsterk god oppførsel med offentlig anerkjennelse.
 2. Utform effektive spørsmål.
  • Bruk multiemedieressurser i spørsmålene dine for å redusere ensformigheten av kommunikasjon med bare tekst. Du kan be studentene dine se et klipp på populære tjenester som YouTube™, og deretter spørre om hva de synes.
 3. Oppmuntre til nye ideer.
  • Hvis diskusjonsinnleggene inneholder for mye enighet og for få stiller spørsmål ved ideer, kan du be studentene med etternavn som starter på A–M, støtte én side av saken, og de med etternavn som starter på N–Z, støtte den andre.
 4. Moderer.
  • Gjør det klart at du er til stede. Be om oppklaring, ressurser eller innspill fra tilbakeholdne deltakere.

Åpne diskusjoner

Du kan la studentene få tilgang til diskusjoner på flere måter. Du kan legge til en tilpasset lenke i emnemenyen og i et emneområde. Når du legger til en lenke til diskusjoner i et emneområde, kan studentene bruke verktøyet samtidig som de bruker annet innhold.

Logg på som lærer, gå til kontrollpanelet, utvid Emneverktøy-delen, og velg Diskusjonstavle. Åpne emnediskusjonstavlen og gruppediskusjonstavlene for gruppene i emnet ditt via denne lenken.

Struktur på diskusjonstavlen

På samme måte som det er viktig å planlegge og strukturere emneinnhold, bør du opprette en struktur for nettdiskusjoner.

På hovedsiden for diskusjonstavlen vises det en liste over forumer. Et forum er et sted hvor deltakerne diskuterer ett eller flere relaterte temaer. Brukerne kan lage flere tråder i hvert forum. Tråder inneholder det opprinnelige innlegget og alle svarene på det. Du kan opprette forumer og tråder for å dele diskusjoner inn i mindre deler eller temaer som er knyttet til emnet ditt.

Mer om forumer

Mer om tråder

Diskusjoner vises sekvensielt, slik at alle emnemedlemmene kan følge samtalen.


Diskusjonstavle-siden

Det er vanligst å gå til diskusjonstavlen fra emnemenyen, men du kan opprette en lenke dit fra andre emneområder også – for eksempel fra innholdsområder.

Diskusjonstavle-siden inneholder en liste over alle forumer du har opprettet. Du må opprette ett eller flere forumer før brukerne kan starte meldingstråder. Du kan også søke etter diskusjonsinnhold. Søkefeltet er skjult som standard, for å spare skjermplass.

 1. Hvis du vil sortere listen basert på en kolonne, velger du kolonneoverskriften.
 2. Hvis du vil se innleggene i et forum, velger du forumtittelen. Forumtitler med fet skrift inneholder uleste innlegg.
 3. Du kan se det totale antallet innlegg, antallet uleste innlegg, antallet svar til deg og antallet deltakere for hvert forum. Velg lenken i Uleste innlegg-kolonnen for raskt å se de uleste meldingene i forumet.