Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige i Original-emnevisningen. Lærere har alltid tilgang til vurderingsmatriser i Ultra-emnevisningen.

Med vurderingsmatriser kan du lettere gi konsekvente og objektive vurderinger samt hjelpe studentene med å fokusere på forventningene dine.

En vurderingsmatrise er et verktøy for poengsetting som du kan bruke til å evaluere vurdert arbeid. Når du oppretter en vurderingsmatrise, deler du det tildelte arbeidet inn i deler. Du kan skrive tydelige beskrivelser av hva som kjennetegner arbeidet som er knyttet til hver del – for forskjellige ferdighetsnivåer.

Studenter kan bruke en vurderingsmatrise til å organisere innsatsen sin for å oppfylle kravene til arbeidet som skal vurderes. Når du gir studentene tilgang til vurderingsmatriser før de fullfører arbeidet sitt, gir du dem også et innblikk i vurderingsmetodene dine.

Opprett vurderingsmatriser

Du kan opprette flere vurderingsmatriser i emnet ditt. Vurderingsmatriser består av rader og kolonner. Radene samsvarer med de forskjellige kriteriene. Kolonnene samsvarer med prestasjonsnivået som er angitt for hvert kriterium. Nye vurderingsmatriser inneholder tre rader og tre kolonner.

Når du har opprettet vurderingsmatriser, kan du knytte dem til innhold.

Kontrollpanel > Emneverktøy > Ordliste

 1. Velg Opprett vurderingsmatriseVurderingsmatriser-siden. Skriv inn et navn og eventuelt en beskrivelse.
 2. Velg Legg til rad for å legge til et nytt kriterium nederst i rutenettet.
 3. Velg Legg til kolonne for å legge til et nytt prestasjonsnivå i rutenettet.
 4. Velg en vurderingsmatrisetype i menyen:
  • Ingen poeng: Bare gi tilbakemeldinger.
  • Poeng: Hvert prestasjonsnivå har én poengverdi.
  • Poengområde: Hvert prestasjonsnivå har en serie med verdier.
  • Prosent: Hvert elements antall mulige poeng avgjør hva prosentverdien er.
  • Prosentområde: Hvert prestasjonsnivå har en serie med verdier. Når du vurderer, velger du det rette prosentnivået for et bestemt prestasjonsnivå. Systemer beregner hvor mange poeng som skal gis, ved å gange vektingen med prestasjonsprosenten og deretter denne verdien med elementpoengene.
 5. For å endre tittelen på en rad eller kolonne åpner du menyen for en overskrift og velger Rediger. Skriv inn den nye tittelen, og velg Lagre.
 6. Skriv inn en poeng- eller prosentverdi for hver rad og kolonne.
 7. Skriv inn en beskrivelse for kriteriet og det tilknyttede prestasjonsnivået. Hver celle har en grense på 1 000 tegn.
 8. Velg Send.

Du kan omorganisere rader og kolonner. Velg Vilkår- eller Prestasjonsnivåer-overskriften for å åpne et panel for omorganisering.

Når du har brukt en vurderingsmatrise til å vurdere, kan du ikke redigere den. Du kan kopiere vurderingsmatrisen for å opprette en duplisert vurderingsmatrise som du kan redigere.

Mer om hvordan du vurderer med vurderingsmatriser

Prosentbaserte vurderingsmatriser

Når du velger en prosentbasert vurderingsmatrise, kan du velge blant disse alternativene:

 • Vis vilkårsvekting-avmerkingsboksen: Vis eller skjul kriterievekting. Hvis du legger til flere rader når vektingen er skjult, blir vektingen for nye kriterier likt fordelt.
 • Lik vekting: Bruk dette når du legger til en ny rad for å holde vektingen lik for alle kriterier. Hvis du bruke individuell vekting for kriterier, skriver du inn prosentverdier for hvert kriterium. Du må merke av for Vis vilkårsvekting for at Lik vekting skal vises.

Den samlede vektingen for alle kriteriene må være lik 100 %. Ingen rader kan ha 0 % vekting. Minst ett prestasjonsnivå må ha en verdi på 100 %.


Tilknytt rubrikker

Du kan knytte vurderingsmatriser til disse typene innhold som kan vurderes:

 • Oppgaver
 • Langsvar-, kortsvar- og filopplastingsspørsmål
 • Blogger og dagbøker
 • Wikier
 • Diskusjonsforumer og tråder

Du kan også knytte vurderingsmatriser til en hvilken som helst uberegnet vurderingssenterkolonne. Du kan for eksempel knytte en vurderingsmatrise til en manuelt opprettet kolonne for deltakelse i klassen og bruke vurderingsmatrisen til å vurdere deltakelsen. Åpne menyen for en kolonne, og velg Rediger kolonneinformasjon.

For å tilknytte en vurderingsmatrise kan du åpne Legg til vurderingsmatrise-menyen og velge ett av de følgende valgene:

 • Velg vurderingsmatrise blant dem du allerede har opprettet.
 • Opprett ny vurderingsmatrise åpner et vindu, så du kan opprette en vurderingsmatrise.
 • Opprett fra eksisterende bruker en eksisterende vurderingsmatrise som mal for å opprette en ny vurderingsmatrise.

I Type-kolonnen kan du utpeke en vurderingsmatrise som Brukes til vurdering eller Brukes til sekundær vurdering. Hvis du tilknytter flere vurderingsmatriser, kan du bare bruke én av dem som den primære vurderingsmatrisen.

Vis vurderingsmatrise til studenter har fire alternativer for vurderingsmatrisens synlighet:

 • Nei: Studentene kan ikke se vurderingsmatrisen.
 • Ja (med vurderingsmatrisepoengsummer): Studentene kan se vurderingsmatrisen, mulige poeng eller prosentverdier når du gjør elementet tilgjengelig.
 • Ja (uten vurderingsmatrisepoengsummer): Studentene kan se vurderingsmatrisen når du gjør elementet tilgjengelig, men de kan ikke se mulige poeng eller prosentverdier.
 • Etter vurdering: Studentene kan bare se vurderingsmatrisen når du er ferdig med å vurdere innsendingene deres.

Skriv inn mulige poeng for prosentbaserte vurderingsmatriser. Du blir bedt om å bruke vurderingsmatrisens poengverdi som elementets mulige poeng for poengbaserte vurderingsmatriser.

Poengverdier for prøvespørsmål håndteres i hovedprøve- eller spørsmålsbanklerretet. Både poeng- og prosentbaserte vurderingsmatriser justerer beregningene sine så de samsvarer med de tilordnede poengverdiene for prøvespørsmålene. Spørsmål du har knyttet til vurderingsmatriser, vises med vurderingsmatriseikonet ved siden av poengfeltet.


Studentvisning av innhold med en vurderingsmatrise

Studenter kan velge Vis vurderingsmatrise og se vurderingskriteriene før de sender arbeidet sitt. De kan plassere vurderingsmatrisevinduet ved siden av innholdet, så de kan se instruksjonene ved siden av kriteriene.

Hvis du ikke velger noe alternativ for et kriterium i listevisningen for vurderingsmatrisen og så legger inn tilbakemelding, lagres ikke tilbakemeldingen når du lagrer vurderingsmatrisen.

For en oppgave

For et prøvespørsmål


Administrer vurderingsmatriser

Åpne menyen for en vurderingsmatrise for å redigere, kopiere eller slette den. Du kan også velge Vis tilknyttet innhold for å se elementene en vurderingsmatrise er tilknyttet.

Du kan kopiere en vurderingsmatrise for studentene dine hvis du har et lignende element som bruker de samme kriteriene. Du kan beholde innstillingene og gi vurderingsmatrisen et annet navn. Du kan også kopiere en vurderingsmatrise når du vil redigere en vurderingsmatrise som er i bruk. En kopi opprettes med den samme tittelen med tallet 1 lagt til: «Velkomsttale(1).»

Administrer tilknyttede vurderingsmatriser

Når du redigerer et element med tilknyttet vurderingsmatrise, kan du endre vurderingsmatrisens alternativer.

I Tilknyttede vurderingsmatriser-delen har du de følgende administeringsfunksjonene:

 • Fjern vurderingsmatrisetilknytning fjerner tilknytningen til en vurderingsmatrise, men ikke vurderingsmatrisen. Du kan fjerne vurderingsmatriser fra vurderinger som er ferdige. Vurderingene blir værende. Vurderingene er ikke lenger tilknyttet vurderingsmatrisen. I stedet ser det ut som om du la dem til manuelt.
 • Vis vurderingsmatrise åpner en forhåndsvisning du ikke kan redigere, med en lenke for å se tilknyttede elementer og skrive ut vurderingsmatrisen.
 • Rediger vurderingsmatrise åpner den tilknyttede vurderingsmatrisen, så du kan redigere den. Hvis du allerede har brukt vurderingsmatrisen til å vurdere, kan du ikke redigere den.