Denne informasjonen gjelder bare for Original-emnevisningen. Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.

Vurderingshistorikk-siden kan du se alle vurderingshandlingene i et emne og eksportere informasjonen. Du kan se alle dataene for vurderinger av innsendinger for emnet innen en angitt tidsperiode.

Åpne Vurderingshistorikk-siden fra Rapporter-menyen i vurderingssenteret.


Endre visningen av vurderingshistorikken

Du kan filtrere dataene på Vurderingshistorikk-siden og vise oppføringer innen en tidsperiode.

Åpne Vis oppføringer fra tidligere-menyen, velg et område og velg Gå til.

Velg en kolonneoverskrift – for eksempel Dato eller Verdi – for å sortere elementer.

Du kan se Blackboard-administrator i Sist redigert av-kolonnen i to tilfeller:

  • En student har startet en prøve med tidsbegrensning og automatisk levering, men har gått ut av prøven. Systemet sender inn prøven automatisk når tiden er ute.
  • En student er fjernet fra emnet ditt, og vurderingen for et forsøk for et element ble slettet.

Last ned filen med vurderingshistorikk

Du kan laste ned vurderingshistorikken til datamaskinen din som en adskilt fil.

Vurderingshistorikk-siden kan du velge Last ned og velge Type skilletegn for filen – enten semikolon eller tabulator. Du kan også ta med kommentarer i filen.